Edebiyat Terimleri

Konusu 'Türkçe-Edebiyat' forumundadır ve Nysa tarafından 19 Aralık 2018 başlatılmıştır.

 1. Nysa Well-Known Member


  Edebiyat Terimleri Sözlüğü

  Abstre: Bir kitabın özeti.

  Acaib-i Seb'a-i Alem: Dünyanın Yedi Harikası. Piramitler/ Mısır, Asma Bahçeler/ Babil, Artemis Tapınağı/ Efes, Zeus Heykeli/ Olimpus, Mozeleum/ Bodrum, Fener/ ıskenderiye, Helyos heykeli/ Rodos.

  Akrostiş: Mısra başlarının ilk harfleri yukarıdan aşağıya bir özel adı gösteren şiir.

  Alegori: Bir duyguyu, düşünceyi, kavramı ya da varlığı, başka bir varlık yardımıyla sembolize edip gösterme sanatı.

  Anagram: Harfdeş.

  Anakiklik: tersinden okununca gene aynı anlamı veren söz ya da cümle.

  Asonans: Yarım kafiye.

  Barok: Aşırı derecede süslü sanat tutumu.

  Biyografi: Bir insanın hayatını anlatan eser.

  Burlesk: Kaba, aşırı ve bayağı komiklik.

  Cinas: Yazılışı, söylenişi bir, anlamı ayrı olan iki sözcüğü birarada bulundurma sanatı.

  Darb-ı Mesel: Atasözü

  Didaktik: Amacı birşey öğretmek olan eser.

  Egzistansiyalizm: Varoluşçuluk.

  Ekspresyonizm: Dışavurumculuk.

  Empresyonizm: ızlenimcilik.

  Entimizm: ıçtencilik.

  Epigrafi: yazıtları inceleyen bilim.

  Epilog: Son deyiş.

  Epizod: Bir hikayede, şiirde asıl olaya karışan ikinci derecede önemli bir olay.

  Etimoloji: Kelimelerin hangi kökten geldiğini inceleyen bilim.

  Fars: Komedinin, sanat yönü yoksul, kaba bir türü.

  Fütürizm: Gelecekçilik.

  Galat-ı Meşhur: yaygın yanlış.

  Haile: Tragedya.

  Hamaset: Kahramanlık.

  Itnab: Gereksiz yere sözü uzatma.

  İcaz: Az sözle çok şey anlatabilmek.

  İntak: Hayvanları ya da cansız cisimleri konuşturma.

  İroni: Tersini söyleyerek alay etme.

  İstiare: ığretileme.

  Kinaye: Bir sözün hem gerçek, hem de mecazi anlamıyla kullanılması.

  Klasik: Eski Yunan ve Latin sanat ve edebiyatıyla ilgili.

  Lirizm: ınsan duygularının çok etkili ve coşkun olarak anlatılması.

  Martaval: Hıdırellez sabahı, mani küpünden, niyet edip mani çekerek, niyet sahibine okumak.

  Mazmun: Anlam, kavram.

  Mecaz: Bir sözün asıl anlamından başka bir anlamda kullanılması.

  Nazire: Bir şairin, çok beğendiği başka birine ait bir şiiri model alarak yazdığı şiir.

  Nesir: düz yazı.

  Nihilizm: Hiççilik.

  Pesimizm: Kötümserlik.

  Pitoresk: ınsan aklında resim gibi bir hayal uyandırabilen söz ya da yazı.

  Pragmatizm: Faydacılık.

  Prolog: Öndeyiş.

  Pürizm: Dilde arıcılık.

  Salname: Yıllık.

  Semantik: kelimelerin anlamlarını araştıran bilim.

  Septisizm: şüphecilik.

  Te'lif: Eser yazmak.

  Teşbih: Benzetme sanatı.

  Tevriye: Bir sözü iki anlamda kullanma sanatı.

  Verizm: Doğruculuk.

  Vodvil: Bir tür komedi.
   


Sayfayı Paylaş