Ebü'l-Hasan-I Eş'ari Kimdir Kısaca

Konusu 'Hakkında Bilgi' forumundadır ve Seçkin tarafından 17 Eylül 2016 başlatılmıştır.

 1. Seçkin Well-Known Member


  Ebü'l-Hasan-I Eş'ari Kimdir Kısaca Hayatı

  Ehl-i sünnetin i'tikaddaki iki imamından biri. İsmi, Ali bin İsmail'dir. Künyesi, Ebü'l-Hasen'dir. 260 veya 266 (m. 879) senesinde Basra'da doğdu.Ebü'l-Hasan-I Eş'ari 324 veya 330 (m. 941)'da Bağdâd'da vefat etti. Basra kapısı ile Kerb arasındaki kabristana defn edildi. Soyu, Eshâb-ı kirâmdan bir Sahabîye dayanmakta o-lup, şeceresi şöyledir: Ali bin İsmâil bin İshâk bin Sâlim bin İsmail bin Abdullah bin Mûsâ bin Bilal bin Ebî Biirde bin Ebû Musel-Eş'arî'dir.

  İmam-ı Eş'ari, üvey babası ile mu'tezile kelamcılarından olan Ebû Ali Cübbâî'nin talebesi olduğundan, bu bozuk yol üzerine yetiştirilmişti. 40 yaşına kadar mu'tezile fırkasında bulunmuştur. Bu fırkanın meşhûrları arasına katılmıştı. 40 yaşından sonra bu bozuk yoldan dönmüştür. İmâm-ı Eş'arî'nin (r.a.) bu bozuk yoldan dönmesi söyle nakledilir.

  Ebü'l-Hasen-i Eş'arî hazretlerinin Ehl-i sünnet mezhebine gemesi ile, kelâm ilmi, mu'tezilenin elinden kurtulmuş oldu. Onların elinde tehlikeli ve zararlı iken, doğru yolda gidenlere rehber oldu. Onun Ehl-i sünnete geçmesi, Ehl-i sünnet i'tikadının yayılmasında büyük bir zafer olmuştur. O zaman te'sîrli ve zararlı olan mu'tezile yolu mensûbları, İmâm-ı Eş'arî tarafından susturulmuştur. Onları öyle zorlayıp sıkıştırdı ki, hepsi küçük ve güçsüz karıncalar gibi kaldılar. Daha önce hocası olan mu'tezilenin ileri gelenlerinden Ebû Ali Cübbâî ile yaptığı münazarada onu mağlub etti. Çok meşhûr olmasına rağmen, Eş'arî'nin (r.a.) karşısında cevap vermekten aciz kaldı.
   


Sayfayı Paylaş