Dünyadaki Dinler

Konusu 'Dini Sohbet' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 16 Haziran 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Dünyadaki dinler nelerdir
  Dünya Dinleri, Dünya Dinleri listesi, Dünya Dinleri nelerdir, dünya dinleri dünyadaki dinler, dünyadaki dinler ve dini felsefeler, dünyadaki dinler ve sayıları

  Ortadoğu Dinleri

  - Nusayriler
  - İslamiyet (Sünnilik)
  - Dürziler ve Dürzilik
  - Zerdüşt Dini (Mazdaizm)
  - Sabiilik
  - Yezidilik
  - Hıristiyanlık
  - Musevilik
  - Samirilik

  Uzakdoğu Dinleri

  - Budizm
  - Janizm - Caynacılık
  - Sihizm - Sıkh Dini
  - Hinduizm
  - Şintoizm
  - Konfüçyüsçülük
  - Taoizm - Taoculuk

  Yeni Ortaya Çıkan Dinler

  - Bahailik
  - Moonculuk (Moonlar)
  - Tenrikyo Dini
  - Tanrının Yolu Topluluğu
  - Kadiyanilik (Ahmedilik)
  - Uzay Dini (Raelian)
  - Rastafarianizm
  - Yehovanın Şahitleri
  - Mormonlar

  Hıristiyan Kökenli Din ve Akımlar

  - Unitaryenler
  - Adventistler
  - Pentakostalistler
  - Kuveykırlar (Quakers)
  - Süryaniler ve Süryanilik
  - Presbiteryenler
  - Maroniler
  - Cizvitler
  - Kimbangucular
  - Metodistler
  - Gnostisizm

  Kabile ve Doğa Dinleri

  - Vuduculuk - Vodoo
  - Nambalar Dini
  - Şamanizm
  - Ga’lar ve Ga Dini
  - Ainu Dini (Aynu Dini)
  - Azteklerin Dini
  - Dinka Dini
  - Maori Dini

  Tanrıyı veya Dini Reddeden Akımlar

  - Ateizm
  - Agnostisizm
  - Panteizm
  - Pan-enteizm

  Satanizm

  - Satanizm

  Taraftarı Kalmayan Din ve Akımlar

  - Druidler
  - Mani Dini (Maniheizm)
  - Paflikyanlar
  - Ebiyonitler
  - Bogomiller
  - Tapınak Şövalyeleri
  - Hurufiler

  Eski Medeniyet Dinleri

  - Eski Mısır Dini
  - Hitit’lerin (Eti) Dini
  - Urartular’ın Dini
  - Eski Yunan Dini
  - Etrüks Medeniyeti ve Dini
  - Phryg (Frig) Dini
  - Girit (Minos) Dini
  - Sümerlerin Dini
  - Fenikeliler Dini
  - Eski Roma Dini
  - Mu (Nacaallar) Dini

  Tarikatlar / Kültler / Mezhepler

  - Alevilik
  - Scientologistler
  - Melamiyyeler
  - Müsebbihelik
  - Şeyhilik
  - Vehhabiler
  - Köle Kadınlar Tarikatı
  - Kaderiyye Mezhebi
  - Nacilik
  - Ahilik
  - İsmailik Mezhebi
  - Hariciler
  - İmamilik
  - Bayramilik
  - Kızılbaşlık
  - Mevlevilik
  - Rafizilik
  - İbazilik
  - Sadilik
  - Batinilik / Sabbah Kültü
  - Sühreverdilik
  - Mutezille Mezhebi
  - Zeydiyye Mezhebi
  - Caferi Mezhebi
  - Cennet Yolcuları
  - Masonluk
  - Düsukilik
  - Yılan Eğiticileri
  - Gaudiya Vaişnavizm
  - Anglikanizm
  - Tanrının On Emri
  - Sahaja Yogacılar
  - Evrensel Yol (The Way)
  - Mans Kutsal Kuralcıları
  - Tanrının Çocukları
  - Cennetin Kapısı
  - Oshocular
  - Celvetilik
  - Hıristiyan Bilim Kilisesi
  - İnsan Tapınağı
  - Edebi Değerler
  - Birleşik Kilise
  - Branch Davidians
  - Diyet Tarikatı
  - Chino'nun Gerçek Adaleti
   


Sayfayı Paylaş