Dövizli Askerlik

Konusu 'Yurtdışı-Göçmenlik' forumundadır ve EjjeNNa tarafından 15 Eylül 2008 başlatılmıştır.

 1. EjjeNNa Administrator


  DÖVİZLİ ASKERLİK

  1111 sayılı Askerlik Kanunun Ek 1.Maddesine istinaden oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan yükümlüler konsolosluklar vasıtası ile askerlik şubelerine başvurmaları ve 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna gereken bedeli ödemek ve bir aylık temel eğitimine tabi tutulmaları kaydıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış sayılırlar. Askerlik ertelemeleri 35G Maddesine göre yapılanlarla, 35E Maadesi 2.Fıkrasına göre yapılıp aynı zamanda ABD'de vergi mükellefi olanlar bu imkandan yararlanabilirler.

  Bir hizmet akdine dayanarak yabancı bayraklı gemilerde en az üç yıl süre ile gemi adamı olarak çalışmış olanlar bu kanun hükmünden yararlanabilirler.

  • Aynı zamanda ABD vatandaşı olanlardan ayrıca çalışma ve oturma belgesi talep edilmez.
  • Dövizle askerlik imkanlarından yararlanan yükümlüler bir takvim yılında 6 aydan fazla Türkiye'de kalmaları halinde, bu haklarını kaybederler.
  • Döviz ödeme yükümlülüğü ve fiili hizmet yükümlülüğünden herhangi birini yerine getirmeden Türkiye'ye kesin dönüş yapanlar dövizle askerlik hakkını kaybederler.
  Dövizli Askerlikten yararlanmak için ödenecek döviz miktarı 10.000 Alman Markı olarak belirlenmiştir. 10.000 DM'ın ABD Doları olarak karşılığı, her mali yıl başında, doların marka olan paritesi esas alınarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından saptanır ve Konsolosluk şubesine bildirilir. Ödemeler en fazla 4 taksitle yapılır. İlk taksit başvuru sırasında, kalan taksitler de üç defada 38 yaş sonuna kadar ödenir.

  Ödenecek miktar için bir ABD Bankasından, "American Express Banking Ltd., Acct. No 000-413-68, MSB 3031 Sayılı yasa" adına düzenlettirilecek "Money Order" veya "Cashier's Check" üç adet Konsolosluktan alınacak EK-B belgesi ve American Express'in "Remittance Letter"ı ile birlikte "American Express Banking Ltd., Check Clearing Department, 195 Broadway 19th Floor, New York NY 10007" adresine gönderilecektir. American Express tarafından onaylanarak iade edilen EK-B belgesi ve "Remitter's Copy" ve iki örneği başvuru evrakı ile birlikte Konsolosluk şubesine verilecektir.
  Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi yapmak üzere yabancı ülkeye gidenlerden (Resmi öğrenciler hariç) öğrenciliklerinden bağımsız olarak oturma veya çalışma izni alarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazananlar ile oturma veya çalışma müsaadeleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa dahi, üniversite veya diğer yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tabi olarak ücret veya maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak bulunanlar dövizle askerlik hizmetinden yararlanabileceklerdir.

  Taksitlerin ödenmesinde de Konsolosluk şubesinden EK-B ve Remittance Letter alınması zorunludur.


  Yasa Kapsamına Girmeyenler
  1. Ücret ve maaşları karşılığı dövizleri Türkiye'den transfer edenler;
  2. Resmi burslu ve resmi pasaport ile ABD'de bulunanlar (Hususi pasaport, Hizmet pasaportu, Diplomatik pasaport);
  3. ABD'de vergi mükellefi olmayan öğrenciler (F-1, M-1 Vizesi hamilleri).
  Yasa Kapsamından Çıkarılma Nedenleri
  1. Yükümlülükleri süresi içerisinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanma koşullarından herhangi birinin yerine getirilmemesi;
  2. Bir aylık temel askerlik eğitimlerini yapmış ve ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olsalar dahi, yasada belirtilen şartları taşımadıkları halde, dövizle askerlik hizmetinden yararlandırıldıklarının daha sonra anlaşılması.
  YASA KAPSAMINDAN ÇIKARILANLARIN YAPTIKLARI ÖDEMELER KENDİLERİNE TL OLARAK İADE EDİLİR. BİR AYLIK TEMEL EĞİTİM GÖRMÜŞ OLSALAR DAHİ, ASKERLİK SÜRELERİNİ TAMAMLAMAK ÜZERE ASKERE SEVKEDİLİRLER.


  Dövizli Askerlikten Yararlanmak İçin Gerekli Belgeler
  1. Dilekçe ve EK-A Başvuru Formu
   (OCAK, NİSAN, TEMMUZ, EKİM'de başlayan 1 aylık temel eğitim dönemlerinden seçilecek celp dönemi için en az altı ay öncesinden başvurmak gerekir)
  2. EK-B Askerlik Erteleme Formu (35G)(Daha önce Kanunun 35G kapsamında hiç ertelemesi yapılmamış olanlar)
  3. Dört adet fotoğraf (Ön cepheden, son 3 ay içinde çekilmiş)
  4. Son Yoklama Formu (Askerliğine daha önce karar aldırmamış ise)
  5. ABD'de oturma ve çalışma iznini gösteren aşağıdaki belgelerden hangisi varsa, işlem sonucunda iade edilmek üzere, belgelerin asılları.
   -ABD pasaportu, "Permanent Resident Alien" Kartı veya "Employment Authorization" kartı veya damgası
   -Pasaportlarına tatbik edilmiş geçerli D-1, E-1, G-1, G-4, H-1, H-2, H-3, I-1, J-1 (Resmi burslu ve resmi pasaportlu olmayanlar) K-1, L-1, M-1 (Practical Training yapanlar) vizelerden biri
  6. İşyerinden alınacak ve çalışma iznine sahip olarak en az üç yıldır çalıştığını gösterir işveren yazısı. Çalıştığı yıllara ait W2 formları. Hizmet sözleşmesinin aslı ve örneği. İşverenler ile diğer meslek ve sanat sahipleri için, bu sıfatlarla ve çalışma iznine sahip olarak en az üç yıldır çalıştıklarını kanıtlayacak, vergi kayıtları ve ticaret odasından alınacak belge ve çevirisi.
   -Gemi adamları için gemi adamı cüzdanı ve fotokopisi
  7. T.C. pasaportunun aslı
  8. Nüfus cüzdanının aslı
  9. Üzerinde adresin yazılı olduğu pullu iade zarfı
  Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi yapmak üzere yabancı ülkeye gidenlerden (Resmi öğrenciler hariç) öğrenciliklerinden bağımsız olarak oturma veya çalışma izni alarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazananlar ile oturma veya çalışma müsaadeleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa dahi, üniversite veya diğer yüksek öğrenim kurumlarında görevlisi olarak bulunanlar dövizle gelir vergisine tabi olarak ücret veya maaş karşılığı öğretim ve araştırma askerlik hizmetinden yararlanabileceklerdir.

  Temel eğitime katılırken, iade edilen (EK-A) formunun bir örneği ve başvurunun düzenlenmesine esas olan pasaportun askerlik hizmetinin ispatı için gerektiğinde ibraz edilmesi için saklanması lazımdır.
   


Sayfayı Paylaş