Doğu Anadolu Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Konusu 'Coğrafya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 30 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Doğu Anadolu Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri Hakkında Kısa Bilgi

  Sanayi kuruluşları yetersiz olan Doğu Anadolu Bölgesi halkı geçimini, başta hayvancılık olmak üzere tarımdan sağlar. Bölgenin hayvancılığa çok elverişli olan Erzurum-Kars bölümünde yüksek nitelikli sığırlar yetiştirilir. Çok sayıda küçükbaş hayvan besleyen göçer aşiretler yazın sürülerini bölgenin öteki kesimlerindeki yüksek yaylalarda otlatır.

  Bitkisel üretime elverişli alanlar, bölge yüzölçümünün ancak yüzde 10'unu kaplar. Bu alanın büyük bölümünde tahıl ekimi yapılır. Tahıldan başka baklagiller, şekerpancarı, meyve, sebze, pamuk ve az miktarda da tütün yetiştirilir. Pamuk yetiştirilen kuytu Iğdır, Malatya ve Elazığ ovalarının yanı sıra Erzincan Ovası ile Van Gölü çevresinde meyve bahçeleri çok yer tutar.

  Yalnızca büyük kentler çevresinde kurulan sanayilerin başlıcaları pamuklu dokuma, iplik, şeker, süttozu, un, peynir, yem, sigara ve çimento fabrikaları ile et kombinalarıdır.

  Yeraltı kaynakları bakımından oldukça zengin sayılan Doğu Anadolu Bölgesi'nde Afşin ve Elbistan'da linyit; Hekimhan ve Divriği yörelerinde bakır; Guleman yöresinde krom; Maden yöresinde bakır, Keban ve Baskil yöresinde de gümüşlü kurşun yatakları vardır. Keban ve Karakaya hidroelektrik, Afşin-Elbistan termik santralleri bölgenin başlıca enerji üretim kuruluşlarıdır.

  Tarımsal alanları kısıtlı, sanayi işyerleri yetersiz olan bölge halkının artan nüfusu içinde işsiz kalan kesimi, ülkenin ekonomik olanakları daha gelişmiş olan yörelerine göç etmek zorunda kalmaktadır.

  Türkiye'nin öteki bölgeleriyle bağlantısını sağlayan kara ve demiryolları olan Doğu Anadolu Bölgesi'nin, Erzurum, Malatya, Elazığ ve Van havaalanlarından ülkenin öteki büyük merkezlerine havayoluyla da ulaşılır.

  Yalçın dağları, coşkun akarsularıyla eşsiz görünümler sunan ve birçok tarihsel yapıya sahip olan bölgenin zengin bir turizm potansiyeli vardır. Ağrı ve Cilo dağları, dağcıların başlıca ilgi alanlarındandır.turkeyarena.net Tunceli ilinde doğal güzellikleriyle ünlü, zengin bitki ve yabanıl hayvan varlığına sahip Munzur Çayı vadisinde piknik ve balıkçılık yapma olanakları sağlanan bölümünde bir ulusal park kurulmuştur.

  Bölgedeki endüstri kuruluşları şunlardır:
  Et Kombinaları: Malatya, Elazığ, Erzurum, Ağrı ve Van'da bulunur. Et üretiminin %25'i bu bölgeden karşılanır.
  Şeker Fabrikaları: Malatya, Elazığ, Van, Erzurum, Muş ve Erzincan'dadır.
  Dokuma ve İplik Fabrikaları: Daha çok pamuklu dokuma gelişmiştir. Malatya ve Erzincan'daki fabrikalarda pamuk işlenir.
  Sigara Fabrikaları: Malatya ve Bitlis'te kurulmuştur.
  Çimento Fabrikaları: Elazığ, Erzurum, Kars ve Van'da kurulmuştur.

  TARIM:
  Bölgede tarım fazla gelişmemiştir. Çünkü;

  *Bölge ülkemizin en dağlık ve en engebeli bölgesi olduğundan tarıma elverişli toprakları azdır.
  *Yaz mevsimi kısa ve yaz sıcakları yetersizdir. Bölgenin batısı ve güneyinde iklim daha yumuşaktır. Ayrıca sulama imkanları daha fazladır.

  Buna rağmen bölgede sanayi pek gelişmediğinden halkın çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır.

  Bölgede üretilen en önemli ürünler buğday ve arpadır.
  Yurdumuzda tarım ürünlerinin en geç olgunlaştığı bölgedir. Sıcaklık çok düşük olduğu için sebze üretimine en az elverişli bölgemizidir.

  HAYVANCILIK:
  Bölgede otlak ve meraların fazla olması, iklimsel ve yer yüzü koşullarından dolayı tarımsal faaliyetlerin yeterince yapılamamasından dolayı hayvancılık en önemli geçim kaynağı haline gelmiştir.hayvancılıkta geleneksel yöntemlerin kullanılması ürün miktarını düşürmektedir.

  Erzurum-Kars Bölümü'nde yaz yağışlarının fazla olmasıyla oluşan çayırlar büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Bölgenin güneyindeki ovalarda ise küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.

  Bölgede yapılan hayvancılığın ülke ekonomisinde önemli yeri vardır. Ayrıca arıcılık(bal üretimi) önemli geçim kaynaklarındandır.

  MADENCİLİK:
  Türkiye'de maden rezervinin(miktarının) en fazla olduğu bölgemizdir. Ancak bu madenler ulaşım zorluğu ve ekonomik nedenlerden dolayı yeterince işletilememektedir.

  SANAYİ:
  İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkilerinin görüldüğü bölgede, sanayi yeterince gelişmemiştir. Sanayi üretimi bakımından en geri kalmış bölgemizidir. Bölgedeki sanayi kuruluşları daha çok tarım ve madenciliğe dayalıdır. Bölgede şeker, dokuma, sigara, maden, yem, hayvansal ürünler, çimento sanayisi yer almaktadır.

  Bölgede yer şekillerinin engebeli ve su kaynaklarının yeterli olması nedeniyle, su gücünden elektrik enerjisi elde edilir. Hidroelektrik üretimin en fazla olduğu bölgemizdir. Bu nedenle en fazla elektrik enerjisi üretilen bölgemizdir.

  Bölge, Türkiye ekonomisine en fazla katkıyı elektrik enerjisi, hayvancılık ve madencilik alanında sağlamaktadır.

  TURİZM:
  Bölgenin turizm etkinlikleri tarihi zenginlikler ve doğal güzellikler üzerine kurulmuştur. Ancak turizm potansiyeli olmasına karşın ulaşım, iklim şartları, büyük merkezlere uzak olması, tanıtım eksikliği gibi nedenlerle turizmin bölge ülke ekonomisine katkısı çok azdır.
   


Sayfayı Paylaş