Doğal Kaynaklar ve Kalkınma Hakkında Bilgi

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 12 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Doğal Kaynaklar ve Kalkınma
  Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kalkınma Ma çift Lisans Programı

  Doğal Kaynakların sınıflandırılması, Doğal Kaynaklar ve Ekonomi

  Doğada kendiliğinden oluşmuş, insan aklı ve tekniğinin ürünü olmayan, meydana gelme aşamalarında insanın herhangi bir rolünün olmadığı bütün zenginlik kaynakları doğal kaynak olarak adlandırılır

  Dünya üzerinde yapılan pek çok beşeri faaliyetin temelinde doğal kaynaklar vardır Örneğin tarım aslında beşeri bir faaliyettir Ancak faaliyetin esas kaynağı doğal bir kaynak olan tarım topraklarıdır

  Doğal Kaynakların Sınıflandırılması

  Doğal kaynakların sınıflandırılması tükenebilen ve tükenmeyen doğal kaynaklar şeklinde olmaktadır Tükenebilen doğal kaynakların başlıcaları petrol, doğal gaz, kömür ve madenler vs dir

  Tükenmeyen doğal kaynaklar kendi aralarında daimi kaynaklar ve belli şartlar dahilinde kendini yenileyebilen kaynaklar şeklinde ikiye ayrılır Daimi kaynaklar; rüzgar, dalga, su ve güneştir Belli şartlar dahilinde kendini yenileyebilen kaynaklar ise; orman,j eotermal enerji, toprak ve havadır

  Doğal Kaynak ve Ekonomi İlişkisi

  Büyük sermaye ve doğal kaynaklara sahip ülkeler doğal kaynaklardan etkin biçimde faydalanma yollarını aramaktadır Örneğin Rusya Federasyonu zengin petrol, doğal gaz ve demir yataklarını verimli biçimde kullanmaktadır

  Zengin doğal kaynaklara sahip bazı ülkeler teknik bilgi ve sermaye bakımından yetersiz oldukları için yeterince gelişememişlerdir Örneğin Afrika’nın en çok petrol üreten ülkelerinden olan Nijerya’da halkın geliri ve yaşam standartları oldukça düşüktür

  Doğal kaynaklar yönünden fakir,ancak sermaye,iş gücü ve teknoloji açısından zengin ülkeler dışarıdan hammadde alıp bu açıklarını kapatmaktadır Örneğin Japonya doğal kaynaklar yönüyle fakir olmasına rağmen bu açığını bu şekilde kapatmaktadır

  Geri kalmış ve doğal kaynak yönünden fakir olan ülkeler ise zaten yetersiz olan kaynaklarından teknik ve sermaye eksikliği yüzünden yeterince yararlanamamaktadır Bu ülkelere Moğolistan örnek verilebilir

  Dünya nüfusunun artışı ve sanayideki teknik gelişmeler doğal kaynaklara olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır Nüfus artışı Pazar alanları oluştururken teknik icatlar ve üretim hızının artması farklı doğal kaynaklara yönelme ihtiyacını artırmıştır Sınırsız olan insan ihtiyaçları sınırlı düzeydeki doğal kaynakların işletilmesi ile karşılanmaya çalışılmaktadır

  Doğal Kaynaklar ve Kalkınma

  Yetişmiş insan gücünün olmadığı bir yerde doğal kaynaklar bir anlam ifade etmez Çünkü kaynakları çıkartan,şekillendiren,başka kaynaklarla birleştirerek yeni kaynak üreten ve bütün bunları kendi ihtiyaçları için kullanan insandır İnsan varoluşundan bugüne kadar doğal kaynaklardan yararlanmıştır

  Sanayi İnkılabıyla doğal kaynakların önemi daha da artmıştır Teknik icatlar ve gelişmeler kaynakların kullanımını daha da kolaylaştırmıştır Bazı toplumlarda ulaşılan refah düzeyi doğal kaynakların en akılcı biçimde kullanılmasından kaynaklanmaktadır

  Doğal kaynaklar ülkelerin en önemli ekonomik güçleridir Kalkınma modellerinin öncelikle öz kaynaklarına dayandıran ve eksiklerini dış kaynaklarla destekleyen ülkeler kalkınma sürecini istikrarlı bir şekilde alabilmişlerdir

  Doğal kaynaklar hakkında ansiklopedik bilgi
   


Sayfayı Paylaş