Dilimizdeki Dini Motifler

Konusu 'Kültür Sanat' forumundadır ve RüzGaR tarafından 30 Aralık 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Dilimizdeki Dini Motifler
  Türkler İslam dinine girdikten sonra ona bağlılıkları ve sevgileri o kadar artmıştır ki, İslam’a ait her şeyi kendi öz malı olarak benimsemişlerdir. Kur'an-ı Kerim, diğer milletlerde olduğu gibi Türkler üzerinde de büyük etki oluşturmuş, Türkler, Kur'an’ın ifade gücüne, edebî inceliğine hayran olmuşlardır. Bu sevgi, Kur’an’ı öğrenmek ve öğretmekle ilgili Peygamberimizin teşvik edici sözleri ile birleşince Türkler hem onu okumak, hem de onun dili olan Arapça’yı çocuklarına öğretmek amacıyla mektepler, medreseler kurmuşlardır. Kur’an ve Arapça üzerine yapılan yoğun eğitim, Arapça’nın bazı kelimelerinin Türkçe’ye geçmesine ve zaman içinde Türkçeleşmesine neden olmuştur ki bu kelimelerin büyük çoğunluğu dinî kavramlardır.

  Örneğin, Kur'an’ın birçok ayetinde kullanılan “akıl” kelimesi İslam dinî içinde başlı başına bir kavram olduğu için, Türkçe’ye geçmiş, Türkler bu kelimeyi kendilerine mal edip bundan yirmi kadar deyim üretmişlerdir. “Din, iman, kader, kaza, cennet, cehennem, kurban..” kelimeleri aynı şekilde Arapça kökenli kelimeler olup sonradan Türkçeleşmiştir.

  Türkçe’mizde dinî anlam içeren kelimeler çoktur. Örneğin “alınyazısı” Türkçe bir kelime olup kaderi anlatır; kader dinî inançlar içinde geniş anlamları olan bir kelimedir. “İnşallah, Allahaısmarladık, Allah’a emanet, maazallah, maşallah, selamünaleyküm, aleykümselam, Allah’a şükür...” ve daha birçokları arka planında derin İslamî anlamları ifade eden, sıkça söylediğimiz sözlerdir.

  Tasavvuf edebiyatı dilimize dinî motifleri kazandıran en önemli kaynaklardan birisidir. Bu yolla gelen sözcükler kendi alanı içinde bambaşka bir dünya oluşturmuştur.

  Dilin önemli bir alanı da yazıdır. Türkler Arap harfleriyle o kadar haşir neşir olmuşlardır ki, bu yazıyı bizzat Arapların kendisinden bile daha güzel yazmaya başlamışlardır. Kur’an’ın okunmasını yaygınlaştırmak için onu en güzel ve en okunaklı bir biçimde yazmışlar ve yazılan bu Kur'an nüshalarını bütün İslam alemine yaymışlardır.turkeyarena.net Bu sebeple Müslüman dünyada: “Kur’an Kutsal Topraklarda indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.” sözü meşhur olmuştur.

  “Hat sanatına hak ettiği değeri vermek, Osmanlı Türklerine nasip olmuştur. Gerçekten Kur’an mucizesi bir sanat şaheseri olarak kağıt üzerine İstanbul’da aksetmiştir. İslam Peygamberinin söz incileri olan hadisler de yine bu beldede inci misali yazılagelmiştir.” (M. Uğur Derman, Hat Sanatında Türklerin Yeri, (İslam Sanatında Türkler) s. 53-55.)

  Dil, insanın inançlarını ifade edebilme aracı olmasından dolayı dinî motifler dildeki yerini alır. Dinî motifler dili geliştirir, anlam zenginliği ve derinliği katar.

  Dilimizdeki dini motifleri en iyi kullananlardan biri de Mehmet Akif Ersoy'dur.
   


Sayfayı Paylaş