Dik Üçgenler Konu Anlatımı

Konusu 'Geometri' forumundadır ve RüzGaR tarafından 6 Aralık 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Dik Üçgenler Konu Anlatımı
  DİK ÜÇGEN
  Bir açısının ölçüsü 90° olan üçgene dik üçgen denir. Dik üçgende 90° nin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer kenarlara dik kenar adı verilir. Hipotenüs üçgenin daima en uzun kenarıdır. şekilde, m(A) = 90° [BC] kenarı hipotenüs [AB] ve [AC] kenarları dik kenarlardır.

  [​IMG]

  PİSAGOR BAĞINTISI
  Dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. ABC üçgeninde m(A) = 90°

  a2=b2+c2
  [​IMG]

  ÖZEL DİK ÜÇGENLER

  1. (3 - 4 - 5) Üçgeni
  Kenar uzunlukları (3 - 4 - 5) sayıları veya bunların katı olan bütün üçgenler dik üçgendir. (6 - 8 - 10), (9 - 12 - 15), … gibi

  [​IMG]

  2. (5 - 12 - 13) Üçgeni
  Kenar uzunlukları (5 - 12 - 13) sayıları ve bunların katı olan bütün üçgenler dik üçgenlerdir. (10 - 24 - 26), (15 - 36 - 39), … gibi.

  [​IMG]

  Kenar uzunlukları 8, 15, 17 sayıları ile orantılı olan üçgenler dik üçgenlerdir.

  [​IMG]

  Kenar uzunlukları 7, 24, 25 sayıları ile orantılı olan üçgenler dik üçgenlerdir.

  [​IMG]

  3. İkizkenar dik üçgen
  ABC dik üçgen |AB| = |BC| = a |AC| = aÖ2
  m(A) = m(C) = 45° İkizkenar dik üçgende
  hipotenüs dik kenarların Ö2 katıdır.

  4. (30° – 60° – 90°) Üçgeni
  ABC eşkenar üçgeni yükseklikle ikiye bölündüğünde
  ABH ve ACH (30° - 60° - 90°)
  üçgenleri elde edilir.
  |AB| = |AC| = a

  |BH| = |HC| = [​IMG]pisagordan [​IMG]

  [​IMG]

  (30° - 60° - 90°) dik üçgeninde; 30°'nin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısına eşittir. 60° nin karşısındaki kenar, 30° nin karşısındaki kenarın Ö3 katıdır.

  [​IMG]

  5. (30° - 30° - 120°) Üçgeni (30° - 30° - 120°) üçgeninde 30° lik açıların karşılarındaki kenarlara a dersek 120° lik açının karşısındaki kenar aÖ3 olur.

  [​IMG]

  6. (15° - 75° - 90°) Üçgeni (15° - 75° - 90°) üçgeninde hipotenüse ait yükseklik |AH| = h dersek, hipotenüs |BC| = 4h olur. Hipotenüs kendisine ait yüksekliğin dört katıdır.

  [​IMG]

  ÖKLİT BAĞINTILARI
  Dik üçgenlerde hipotenüse ait yüksekliğin verildiği durumlarda benzerlikten kaynaklanan öklit bağıntıları kullanılır.

  [​IMG]

  1. Yüksekliğin hipotenüste ayırdığı parçaların çarpımı yüksekliğin karesine eşittir.
  h2 = p.k2.b2 = k.ac2 = p.a

  3. ABC üçgeninin alanını iki farklı şekilde yazıp eşitlediğimizde

  a.h =b.c
  Yukarıda anlatılan öklit bağıntıları kullanılarak

  [​IMG] elde edilir.

  Genellikle bu öklit bağıntısını kullanmak yerine, yukarıdaki öklit bağıntıları ve pisagor bağıntısını kullanarak çözüme gideriz.

  İKİZKENAR ÜÇGEN

  İkizkenar üçgenin tepe açısından tabanına çizilen yükseklik, hem açıortay,
  hem de kenarortaydır.

  [​IMG]

  1. Bir üçgende, açıortay aynı zamanda yükseklik ise bu üçgen ikizkenar üçgendir. |AB| = |AC|

  |BH| = |HC|
  m(B) = m(C)


  [​IMG]


  2. Bir üçgende, açıortay aynı zamanda kenarortay ise bu üçgen ikizkenar üçgendir. |AB| = |AC|,
  [AH] ^ [BC]
  m(B) = m(C)


  [​IMG]


  3. Bir üçgende, yükseklik aynı zamanda kenarortay ise bu üçgen ikizkenar üçgendir. |AB| = |AC|
  m(BAH) = m(HAC)
  m(B) = m(C)


  [​IMG]


  İkizkenar üçgende açıortay, kenarortay ve yüksekliğin aynı olması birçok yerde karşımıza çıktığından çok iyi bilinmesi gereken bir özelliktir.

  4. İkizkenar üçgende ikizkenara ait yükseklikler eşittir. Bu durumda yüksekliklerin kesim noktasının ayırdığı parçalarda eşit olur.


  [​IMG]


  5. İkizkenar üçgende ikizkenara ait kenarortaylar ve kenarortayların kesim noktasının ayırdığı parçalar da birbirine eşittir.turkeyarena.com


  [​IMG]


  6. İkizkenar üçgende eşit açılara ait açıortaylar da eşittir. Açıortaylar
  birbirini aynı oranda bölerler.


  [​IMG]


  7. İkizkenar üçgende ikiz olmayan kenar üzerindeki herhangi bir noktadan ikiz kenarlara çizilen dikmelerin toplamı, ikizkenarlara ait yüksekliği verir.
  |AB| = |AC| =|LC| = |HP| + |KP|


  [​IMG]


  8. İkizkenar üçgende tabandan ikiz kenarlara çizilen paralellerin toplamı, ikiz kenarların uzunluğuna eşittir.


  [​IMG]  [​IMG]


  EŞKENAR ÜÇGEN
  1. Eşkenar üçgende bütün açıortay, kenarortay yükseklikler çakışık ve hepsinin uzunlukları eşittir. nA = nB = nC = Va = Vb = Vc = ha = hb = hc


  [​IMG]

  2. Eşkenar üçgenin bir kenarına a dersek yükseklik

  [​IMG]

  Bu durumda eşkenar üçgenin alanı


  [​IMG]  [​IMG]


  yükseklik cinsinden alan değeri
  Alan(ABC) = [​IMG]

  3. Eşkenar üçgenin içindeki herhangi bir noktadan kenarlara çizilen dik uzunlukların toplamı, eşkenar üçgene ait yüksekliği verir.turkeyarena.com Bir kenarı a olan eşkenar üçgende;


  [​IMG]  [​IMG]


  4. Eşkenar üçgenin içindeki herhangi bir noktadan kenarlara çizilen paralellerin toplamı bir kenar uzunluğuna eşittir.


  [​IMG]


  Bir kenarı a olan ABC eşkenar üçgeninde


  [​IMG]
   


Sayfayı Paylaş