Devletçilik İlkesi

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 15 Ocak 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Devletçilik İlkesi
  Devletçilik, ülkenin genel ekonomik faaliyetlerinin düzenlenmesi ve özel sektörün girmek istemediği veya yetersiz kaldığı ya da ulusal çıkarların gerekli kıldığı alanlara girmesini öngören ilkedir.

  Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal ekonomiyi, sağlam temeller üzerine oturtma amacına yönelik olarak ve İktisaden zayıf bir ulus, fakirlik ve sefaletten kurtulamaz. Toplumsal ve siyasi felaketten yakasını kurtaramaz." felsefesine dayalı olarak Atatürk İlkeleri arasında yerini almış olan ilkedir.

  Atatürk bu ilkenin amacını "Bizim güttüğümüz "devletçilik" bireysel çalışma ve etkinliği esas tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içinde ulusu refaha, ülkeyi bayındırlığa eriştirmek için, ulusun genel ve yüksek yararlarının gerektirdiği işlerde özellikle ekonomik alanlarda, devleti fiilen ilgilendirmektir." diyerek açıklamaktadır.

  Devletçilik anlayışına göre devlet; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel faktörüdür.

  Devletçilik ilkesinin amacı güçlü bir ekonomi oluşturmaktır. Böylece Türk toplumunu, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmayı amaçlar. Atatürk güçlü devlet olmanın, güçlü bir ekonomiyle gerçekleşeceğini düşündüğü için ekonomik alanda köklü yenilikler yapılmasına çalışmıştır.

  Devletçilik ilkesi “karma ekonomi” ilkesiyle büyük benzerlikler gösterir.

  Devletçilik anlayışına göre ekonomide vatandaşla devlet iş birliği yapmaktadır. Sermayesi olan herkesin üretim ve ticaret yapması devlet tarafından teşvik edilmiştir. Devlet özel teşebbüsleri korumuş ve gelişmesi için kredi sağlamış bazı kolaylıklar getirmiştir.

  1933 yılına kadar özel teşebbüse sağlanan kolaylıklara rağmen ekonomi alanında önemli bir ilerleme sağlanamadı. Bunun üzerine 1.Beş Yıllık Kalkınma planı hazırlanarak Devletçilik ilkesi yürürlüğe konuldu.turkeyarena.com

  Devletçilik anlayışı Cumhuriyetin ilk yıllarındaki o günkü ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmıştır. Ekonomik hayat değiştikçe devletçilik anlayışı da değişmektedir. Günümüzde devlet, ekonominin içinde eskisi kadar yer almamakta özel teşebbüsün gelişmesi için ortam hazırlamaktadır.
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  Devletçilik
  Devlet;Toplum halinde yaşayan insanların, aralarında belirli bir düzen kurmak ve bu düzeni sürdürmek için oluşturdukları siyasi teşkilata DEVLET denir. Devletin varlığının temel nedeni, insanlar arasında düzeni sağlamaktır.
  Devletçilik; devletin gerekli gördüğü ekonomik, sosyal ve kültürel alanlara müdahale etmesi, Milletin gelişmesi ve yücelmesi için çalışmalar yapmasıdır.

  Devletçilik İlkesinin Özellikleri
  1.Devletçilik halkçılığın zorunlu bir sonucudur.
  2.Devletçilik, güçlü ve çağdaş bir devlet meydana getirmeyi amaçlar.
  3.Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk milletinin ve devletinin durumundan dolayı zorunlu olarak ekonomide devletçilik ilkesi uygulanmıştır.
  4.Atatürke göre devletçilik özel teşebbüs hürriyetinin ve piyasa ekonomisinin reddedilmesi değildir.
  5.Devletçilik, planlı ekonomiyi gerekli hale getirmiştir.

  Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar
  1.Beş yıllık kalkınma planları yapılması ve bu planlar doğrultusunda dokuma, maden, selüloz, seramik ve kimya sanayiinde fabrika ve işletmeler kurulması
  2.Sanayi yatırımlarını desteklemek için Sümerbank ve Etibankın kurulması
  3.Devlet bankalarının kurulması
  4.Faiz oranlarının devlet tarafından belirlenmesi
  5.Temel tüketim mallarının fiyatlarının devlet tarafından belirlenmesi
  6.Eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında halkın gereksinimlerini karşılayabilmek için yatırımlar yapılması
  7.Merkez Bankasının kurulması

  Atatürkçü Düşünce Sisteminde Devletin Başlıca Görevleri
  1.Adalet ve güvenliği sağlayarak vatandaşlarının haklarını garanti altına almak
  2.Dış siyaset ve diğer uluslarla olan ilişkileri iyi yöneterek milletin bağımsızlık ve egemenliğini korumak
  3.Ekonomik alanlarda özel teşebbüs ile devlet arasındaki ilişkileri dengeli olarak yürütmek
  4.Bayındırlık, eğitim, sağlık, sosyal yardım, sanat ve ticaret işleriyle ilgilenmek

  Devletçilik İlkesinin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar
  1.Türkiye-de ilk defa planlı ekonomiye geçilmiştir.
  2.Devlet eliyle önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir.
  3.Teknik eleman eksikliği giderilmiştir.turkeyarena.com
  4.Ekonomik kalkınmada bölgeler arası farklılıklar giderilmiştir.
  5.Türk çiftçisine ürünlerini en iyi şekilde değerlendirme fırsatı sağlanmıştır.
   
 3. carmen Well-Known Member

  çok güzel olmuş süpersinizzzzzzzzzz
   

Sayfayı Paylaş