Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi

Konusu 'Tarih' forumundadır ve RüzGaR tarafından 5 Ekim 2007 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi

  -Bireylerin hayat ilişkilerinde uymak zorunda oldukları kurallara HUKUK denilir.
  -Hukuk Kuralları, insanların birbirleriyle ve devletle olan iliş*kilerini düzenleyen kurallardır. Her devlet hukuk kurallarını kendine yön ve can veren düşüncelere, geleneklere ve bilime göre yapar.
  -19 .Yüzyıla kadar hukuk kuralları din kurallarından çıkarılıyor*du. Günümüzde ise hukuk kuralları akla ve bilime dayandırılır.
  Hukuk kurallarının din'e değil de akla ve bilime dayandırılması*na "Laiklik" denir

  A- 0SMANLI DEVLETİ 'NDE HUKUK :
  0smanlı Devleti'nde hukuk sistemi dini esaslara dayanıyordu. -Kur'an temel kaynaktır
  -Kadın-erkek eşitliği yoktu.
  -Azınlıkların hukuksal ayrıcalıkları , yabancı uyrukluların ise ayrı yönet im kuralları vardı .
  Mahkemelerde bir birlik yoktu. 19 yüzyılda dört tur mahkeme ortaya çıkmıştı; Şer'i Mahkemeler, Azınlık (cemaat) Mahkemeleri, kapitülasyonlarla kurulmuş olan Konsolosluk Mahkemeleri, Tanzi*mat döneminde kurulan Nizamiye Mahkemeleri.
  -Mahkemelerde dini eğitimli kadılar görev yapıyordu.
  -Hukuk birliği yoktu.
  -Ticaret, ceza ve iflas alanlarında boşluklar vardı.
  -Hukuk Birliği; ulusal birliğin temellerindendir. Devletin, bütün vatandaşlarına aynı hukuk kurallarını uygulamasıdır
  -Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türk kadının toplumdaki statüsü de ele alındı. 1926'da Türk Medeni Kanunu ile kadın ile erkek arasındaki hukuksal eşitsizlik büyük ölçüde ortadan kaldırıldı.
  -1930'da Türk kadınına Belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı, 1934'de ise milletvekili seçimlerine seçme ve seçilme hakları tanındı
   


Sayfayı Paylaş