Dereotu Yetiştiriciliği

Konusu 'BağBahçe' forumundadır ve Seçkin tarafından 6 Nisan 2013 başlatılmıştır.

 1. Seçkin Well-Known Member


  Dereotu Yetiştiriciliği
  İklim ve Toprak İstekleri
  Dereotu müşkülpesent olmayan bir bitkidir. Bu hemen her toprakta yetişebilir. Ancak çok hafif kumlu topraklar bunun için uygun değildir. Yabani olarak dereotuna kumlu nehir yataklarında, yol kenarlarında vs. rastlanır. Nemli yerlerde dere otunun kültürü başarı ile yapılır.

  Tohumluk
  Dereotunda 1000 dane ağırlığı kökene göre değişiklik göstermektedir. Değerler 0,988-2,070 gr. arasında değişmektedir. Safiyetinin %95, çimlenme gücünün %75 olması istenir. Tohumluk genellikle uzun süre çimlenme kabiliyetini korur. Çimlenme 8-12 veya 15 oC'de yapılır. Süre 21 gündür.

  Yetiştirme Tekniği
  Dereotunun ön bitki için belirli bir isteği yoktur. Ancak özellikle herba için ahır gübresi ile gübrelenmiş çapa bitkisinden sonra gelmeyi arzular. Dereotu tarlayı çabuk boşalttığından kendisinden sonra gelecek bitkiye toprak hazırlığı için yeterli zaman bırakır. Kullanma amacına göre 3 şekilde yetiştirilir.

  1. Meyve Üretimi İçin Yetiştirme
  Bunda ekim tarihi oldukça sınırlıdır. Zira zamanında ekilmelidir ki, olgunluğa gelebilsin.

  2. Drog Herba İçin Yetiştirme
  Ekim zamanı yönünden büyük bir varyasyon gösterir. Zira bu aynı zamanda erkenci patates, ıspanak, salatalık vs.den sonra ekilebilir.

  3. Yeşil Kullanımı İçin Yetiştirme
  Bunda genellikle 25-30 cm yüksekliğe ulaştığında biçildiğinden İlkbahardan Sonbahara kadar hemen her zaman ekilebilir.

  Dereotu direkt tarlaya ekimle üretildiği gibi, fide şeklinde de kültürü yapılır. Bunun için yastıklarda yetiştirilen fideler İlkbaharda sökülür ve tarlaya şaşırtılır.

  Küçük bir tohuma sahip olan dereotunun toprak hazırlığı çok itinalı bir şekilde yapılmalıdır. Ekim serpme olabileceği gibi daha çok sıraya olarak yapılmaktadır. Sıra arası 30 cm mesafede dekara 0,8-1,0 kg tohumluk, çok derin olmamak koşulu ile mibzerle ekilir. Ticari gübre ekimden önce verilmelidir. Gübre miktarı tahıllarla eş değerdedir. Dereotunun vegetasyon devresinde en önemli sorunu yabani otların temizlenmesidir.

  Hasat ve Kurutma
  Yeşil herba, ekim tarihine göre, Temmuz ortasından Eylüle kadar ki zamanda çiçeklenmeden sonra biçilir. Biçimde çayır biçme makinası kullanılabilir. Çiçeklerin solmasının takiben herbada uçucu yağ yüksek olur. Ancak tomurcuklanma safhasında maksimum düzeydedir. Biçilen yeşil herba hemen işlenmeli veya kurutulmalıdır.

  Özet Bilgi
  Dereotu tohumları, toprak sıcaklığı 8–10oC’nin üstüne çıktığı an ekilebilir. Ekim zamanı Şubat ayından başlar Eylül ayına kadar devam eder. Tohum ekimin 8-10 gün aralıkla parsellere yapılması, hasadın aynı şekilde oluşmasını sağlar ve işçilik yığılmasını önler ve pazara devamlı ürün yollama olanağını sağlar. Dereotu yetiştiriciliği için, fazla güneş almayan, ağaç altı gibi gölge olan yerler tercih edilmelidir. Böyle bir olanak bulunamıyorsa, yüksek boylu bitkilerin kuzey kısımlarında, ara ziraati olarak yetiştirilmelidir. Toprak işlenmeden önce gerekli ahır gübresi miktarı toprak üzerine serpilir. Sonra toprak birbirine çapraz olacak şekilde iki kez 10–20 cm derinliğinde işlenir. İkinci işlemeden önce, gerekli ticaret gübreleri toprağa atılmalıdır. Arazi düzeltildikten sonra, yağmurlama sulama kullanılacaksa hemen tohum ekimine geçilir. Salma sulama yapılacaksa 3x5, 5x10 m’lik tavalar yapılır, toprak tekrar tesviye edilir ve tohum ekimine hazır hale getirilip ekim yapılır. Dereotu tohumlarının çimlenme ve sürme oranı düşük olduğundan fazla tohum kullanılır ve dekara 1–2 kg ve hatta 3 kg kadar tohum atılır. Bizde tavalara tohum ekimi serpme yapılır. Dış ülkelerde sıra ekimde, sıra arası 15–20 cm’dir. Sıra üzerine tohum sık atılır. Bitkiler toprak yüzüne çıktığında seyretme yapılmaz. Dereotu, ilk çıkış devresinde yabancı otlarla mücadele edemez. Bu yüzden maydanozlarda yapılan yabancı ot mücadelesi, dereotuna da aynen tatbik edilebilir. Eğer dereotu bitkileri çıktığında yabancı otlar mevcutsa ve serpme ekim yapılmışsa, yabancı otlar insan gücü kullanılarak ve elle sökülerek uzaklaştırılır. Sıraya ekimlerde sıra üzeri sık ekildiğinden, ilk yabancı ot mücadelesinde, sadece sıra aralarını çapalamak yeterli olur. Dereotları belli bir büyüklüğü aldığında, sıra üzerinde bulunan yabancı otlar elle sökülerek atılır. Sıraya ekimde sıra üzerine tohumların sık ekilmesi, sıra üzerinde seyreltme yapmak istenmemesinin bir amacıdır. Böylece sık sıra ekimiyle sıra üzerinde yabancı ot çıkmasını azaltmak ve sıra üzerinde ot mücadelesi yapmamak, ot mücadelesini sadece sıra aralarında gerçekleştirmek, ot mücadelesini kolaylaştırmak ve ucuzlatmak içindir.
   


Sayfayı Paylaş