Darbe Çıkış Komutu

Konusu 'Otomasyon' forumundadır ve oguzturk tarafından 29 Mart 2008 başlatılmıştır.

 1. oguzturk Administrator Staff Member


  Darbe Çıkış komutu (PLS) ile hızlıçıkışların (Q0.0 ve Q0.1), darbe dizisi (Pulse Train Output: PTO) ve darbe genişliği modülasyonu (Pulse Width Modulation: PWM) şeklinde çalıştırılması mümkün olmaktadır. Darbe çıkışları konfigüre etmek için pozisyon kontrol sihirbazını kullanabilirsiniz.
  PTO, ayarlanabilir darbe sayısı ve çevrim süresi ile eşit aralıklı kare dalga çıkışı sağlar.
  PWM, ayarlanabilir darbe genişliği ve döngü süresi ile sürekli bir çıkış fonksiyonu sağlar.

  [​IMG]

  S7200de iki adet PTO/PWM üreteci bulunmakta olup bunlardan biri Q0.0a, diğeri ise Q0.1e bağlıdır. Özel hafıza alanında her çıkış için şu veriler saklanabilir: Kontrol baytı (8 bitlik değer), darbe sayısı (işaretsiz 32 bitlik değer), çevrim süresi ve darbe genişliği değeri (işaretsiz 16 bitlik değer).


  PTO/PWM üreteci ve proses çıkış imge kütüğü, Q0.0 ve Q0.1in kullanımını paylaşır. Q0.0 veya Q0.1de PTO veya PWM fonksiyonu aktif ise, kontrol PTO/PWM üretecindedir ve çıkışın normal kullanımı engellenir. Çıkış dalga şekli proses imge kütüğünün değerinden, forse edilmeden ve anında çıkış komutlarından etkilenmez. PTO/PWM fonksiyonu devrede değilken, çıkışın kontrolu proses imge kütüğüne geçer.

  Bilgi Notu
  PTO veya PWM işlemini başlatmadan önce Q0.0 ve Q0.1in proses imge kütüğündeki değerini 0 yapın.
  Tüm kontrol bitleri, çevrim süresi, darbe genişliği ve darbe sayısı için başlangıç değerleri 0dır.

  Açık ve kapalı durumlar arasındaki geçişlerde darbe şeklinin bozulmaması için darbe çıkışların sürdüğü yükün nominal değerin %10undan daha büyük olması gereklidir.

  PLS komutunu kullanan program örnekleri için dokümantasyon CDsindeki Tips and Tricks kısmını inceleyiniz. Bkz Tip 7, Tip 22, Tip 23, Tip 30 ve Tip 50.
   


 2. oguzturk Administrator Staff Member

  PTO %50 açık-%50 kapalı olmak üzere belirli bir darbe sayısı ve çevrim süresi ile kare dalga çıkışı oluşturur. (Bkz Resim 6-28.) PTO, tek bir darbe dizisi veya arka arkaya eklenmişçok sayıda darbe dizisi oluşturabilir (darbe profili kullanılarak). Darbe sayısını ve (mikrosaniye veya milisaniye cinsinden) çevrim süresini tanmlayabilirsiniz:

  • Q Darbe sayısı: 1 ila 4,294,967,295
  • Q Çevrim süresi: 50 mikrosn ila 65,535 mikrosn veya 2 msn ila 65,535 msn.
  Çevrim süresi için tek sayı girmek (örneğin 75 msn) dalga şeklinde bir miktar bozulmaya yol açar.

  Darbe sayısı ve çevrim süresi sınırlamaları için bkz. Tablo 6-31

  [​IMG]

  PTO fonksiyonu darbe dizilerinin zincirlenmesine izin verir. Bir darbe dizisi bittiğinde, onu izleyen bir başka darbe dizisi anında başlar. Bu şekilde birbirini takip eden darbe dizileri arasında süreklilik sağlanmış olur.

  PTO Darbelerinin Tek Parçalı Zincirlenmesi
  Tek parçalı zincirlemede, yeni darbe dizisi için gereken ayarlamaları SM alanında yapmak size düşmektedir. İlk PTO parçası başladığı anda, ikinci dalga şekli için gereken değişiklikleri SM alanında derhal yapmalı ve PLS komutunu tekrar çalıştırmalısınız. İkinci darbe dizisinin özellikleri birincisi bitene kadar özel bir alanda saklanır. Bu alan sadece bir girişi kabul eder. Birinci darbe dizisi bitip, ikincisi başladığında bu alan yeni bir dizi için kullanılmaya açılır. Yukardaki işlemi devam ettirerek yeni darbe dizileri tanımlayabilirsiniz.

  Zaman tabanınında değişiklik olmadığı veya yeni darbe dizisi bilgilerinin alınmasıöncekinin bitmesinden sonra olmadığı sürece darbe dizileri arasındaki geçişler yumuşak olur.

  PTO Darbelerinin Çok Parçalı Zincirlenmesi
  Çok parçalı zincirlemede, S7200 herbir darbe dizisinin özelliklerini V hafızasında tanımlanan bir profil tablosundan okur. Bu çalışma şeklinde kullanılan SM alanları; kontrol baytı, durum baytı ve profil tablosunun başlangıç V adresidir (SMW168 veya SMW178). Zaman tabanı milisaniye veya mikrosaniye olabilir, ancak bu seçim, profil tablosunda yer alan tüm çevrimler için geçerli olup profil devredeyken değiştirilemez. PLS komutunun işlenmesiyle çok parçalıçalışma başlar.

  Her çevrim parçası bilgisi 8 bayt uzunluğunda olup 16 bitlik çevrim süresi, 16 bitlik çevrim zamanı delta değeri ve 32 bitlik darbe sayısından oluşur. Tablo 632de profil tablosunun formatı görülmektedir. Çevrim süresini belli bir eğriyle otomatik olarak arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Çevrim zamanı delta alanına pozitif değer girilmesi çevrim süresi arttırır, negatif değer girilmesi ise azaltır. 0 girilmesi çevrim zamanının aynı kalmasına neden olur. Bu özellikler kullanarak belli bir ivmeyle yavaşlama ve hızlanma gerçekleştirilebilir.

  PTO profili çalışırken, aktif olan parçanın numarası SMB166 (veya SMB176)dan izlenebilir.
   
 3. oguzturk Administrator Staff Member

  PWM, sabit çevrim süreli değişken bir darbe genişliği imkanı sağlar. (Bkz Resim 6-29.) Çevrim süresi ve darbe genişliğini mikrosaniye veya milisaniye olarak girebilirsiniz:
  • Çevrim süresi: 50 mikrosn ila 65,535 mikrosn veya 2 msn ila 65,535 msn
  • Darbe genişliği süresi: 0 mikrosn ila 65,535 mikrosn veya 0 msn ila 65,535 msn
  Tablo 633de gösterildiği gibi, darbe genişliğnin çevrim süresine eşit olması durumunda çıkış sürekli olarak kapalı olur. Darbe genişliğinin 0 olmasıçıkışı off yapar.

  [​IMG]

  PWM dalga şeklinin özelliklerinin değiştirilmesi için iki yol vardır:
  • Q Senkron güncelleme: Zaman tabanı değişikliği gerekli değilse, senkron güncelleme söz konusudur. Senkron güncellemede, dalga şekli, çevrim sonunda güncellenir ve böylece geçiş yumuşak olur.
  • Q Asenkron güncelleme: Genellikle PWM kullanımında zaman tabanının değiştirilmesi gerekmez. Ancak, eğer zaman tabanının değiştirimesi şart ise bu durumda asenkron güncelleme söz konusudur. Asenkron güncellemede, PWM dalgasının her hangi bir noktasında PTO/PWM üreteci geçici olarak kapatılır. Bu, kontrol edilen cihazda aşırı bir tepkiye yol açabilir. Bu nedenle, senkron PWM güncellemesi tavsiye edilmektedir. Çevrim zamanı değişimlerin tümünü kapsayacak bir zaman tabanı seçmenizi öneririz.
  Bilgi Notu
  PWM Güncelleme Yöntemi biti (SM67.4 veya SM77.4), PLS komutu işlendiğinde kullanılacakyöntemi tanımlar.
  Eğerzaman tabanı değiştirilirse, PWM Güncelleme Yöntemi bitinin değerine bakılmaksızın asenkron bir güncelleme yapılır.
   
 4. oguzturk Administrator Staff Member

  PLS komutu, belirli SM alanında yazılı bilgileri okur ve PTO/PWM üreteçlerini buna göre programlar. SMB67, PTO0 veya PWM0a kumanda eder ve SMB77, PTO1 veya PWM1e. Tablo 6-34de PTO/PWM işlemine kumanda etmek için gereken alanların açıklaması görülebilir. Tablo 6-35i, PTO/PWM işlemi için hızlı bir referans kaynağı olarak kullanabilirsiniz.

  PTO veya PWM dalga şeklinin özelliklerini değiştirmek için SM alanındaki değerleri değiştirip ardından PLS komutunu işletmelisiniz. PTO veya PWM darbe çıkışını herhangi bir zamanda PTO/PWM yetkilendirme bitine (SM67.7 veya SM77.7) sıfır yazıp ardından PLS komutunu işleterek devre dışı bırakabilirsiniz.

  Durum baytındaki PTO Serbest biti (SM66.7 veya SM76.7), programlanmış bir darbe dizisinin bitişini takip etmek için kullanılır. Ek olarak, darbe dizisinin bitiminde bir interrupt altprogramı da çağrılabilir. (İnterrupt komutlarının açıklamasına bakınız.) Eğer çok parçalıçalışma yapıyorsanız, interrupt altprogramı profil tablosunun bitiminden sonra çağrılır.

  Aşağıdaki durumlar SM66.4 (veya SM76.4) ve SM66.5 (veya SM76.5)i set eder:
  • Delta değerinde girilen değerin, aritmetik işlem sonucunda geçersiz (aşırı büyük) bir darbe sayısı sonucuna ulaşması durumunda Delta Hesaplama Hatası biti (SM66.4 veya SM76.4) 1 olur. Darbe çıkışı devre dışı kalır.
  • Kullanıcı tarafından PTO profilinin iptal edilmesi Kullanıcıİptali bitini (SM66.5 veya SM76.5) 1yapar.
  • PTO zincirlemesi için ayrılan alan dolu iken yeni bir PTO tanımlamaya çalışmak PTO Taşma bitini (SM66.6 veya SM76.6) set eder. Taşma saptandıktan sonra bu biti programınızda sıfırlamalısınız. Aksi taktirde sonraki taşmaları izleyemezsiniz. RUN komununa geçiş bu biti 0 yapar.
  Bilgi Notu
  Yeni bir darbe sayısı (SMD72 veya SMD82), darbe genişliği (SMW70 veya SMW80) veya çevrim süresi (SMW68 veya SMW78) girdiğinizde, kontrol alanındaki uygun güncelleme bitlerini de set edin ve ondan sonra PLS komutunu işletin. Çok parçalı darbe dizisi işleminde, profil tablosunun başlangıç ofsetini (SMW168 veya SMW178) ve profil tablosunun değerlerini de PLS işleminden önce girmelisiniz.

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 5. oguzturk Administrator Staff Member

  Çok parçalı PTO çalışma şekli özellikle step motor kumandasını oldukça faydalı olabilir.
  Örneğin, basit bir PTO profili kullanarak bir step motorun hızlanma, sabit hızda hareket ve yavaşlamasını kumanda edebilir veya daha karmaşık 255e kadar birbirinden farklı sıralı darbe işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda da her bölümde hızlanma ve yavaşlama işlemleri (süre ve darbe) tanımlanabilir.

  Resim 630da örnek profil tablosunun kumanda etmesi istenen step motorun zaman/frekans eğrisi görülmektedir. Step motor hızlandırılmakta (bölüm 1), sabit hızda yol almakta (bölüm 2) ve yavaşlatılmaktadır (bölüm 3).

  [​IMG]

  Bu örnekte: Başlangıç ve nihai darbe frekansı 2 kHz, maksimum darbe frekansı 10 kHz ve motorun bu hareketi yapabilmesi için gereken toplam darbe sayısı da 4000dir. Profil tablosuna girilecek değerler frekans cinsinden değil, peryot (çevrim süresi) cinsinden olduğu için verilen frekans değerlerinin çevrim süresine dönüştürülmesi gereklidir. Böylece, başlangıç ve nihai çevrim süresi 500 mikrosaniye ve maksimum frekansa denk gelen çevrim süresi de 100 mikrosaniyedir. Çıkış profilinin hızlanma kısmında maksimum frekansa yaklaşık 200 darbe içinde ve yavaşlama kısmında maksimum hızdan nihazi hıza ulaşmak 400 darbe içinde gerçekleştirilmelidir.
  Aşağıdaki formülü kullanarak her darbenin çevrim süresini ayarlamak için PTO üretecinin kullanacağı delta değerini belirleyebilirsiniz:

  Bir bölüm için delta süresi = | End_CTseg - Init_CTseg | / Quantityseg
  burada:
  • End_CTseg = Bu parçanın bitiş çevrim süresi
  • Init_CTseg = Bu parçanın başlangıç çevrim süresi
  • Quantityseg = Bu parçadaki darbe sayısı
  Bu formülü kullanarak aşağıdaki delta süreleri elde edilir:

  Parça 1 (hızlanma): Delta çevrim süresi = -2

  Parça 2 (sabit hız): Delta çevrim süresi = 0
  Parça 3 (yavaşlama): Delta çevrim süresi = 1

  Tablo 636da örnek dalga şeklini oluşturmak için gereken değerler gösterilmektedir (profil tablosunun VB500den başladığı varsayılmıştır). Bu değerleri direkt olarak data bloğa yazabileceğiniz gibi, programınızda komutlar kullanarak da değerlerin V alanına aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

  [​IMG]
   
 6. oguzturk Administrator Staff Member

  Darbe şekli bölümleri arasındaki geçişin kabul edilebilir olması için her parçadaki son darbenin çevrim süresinin bilinmesi gerekir. Delta çevrim süresi 0 olmadığı sürece, parçadaki son darbenin çevrim süresinin hesaplanması ve bu değerin istenenle uyumlu olup olmadığının saptanması gereklidir, zira bu değer tabloda tanımlanmamaktadır. Son darbenin çevrim süresini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın:

  Parçanın son darbesinin çevrim süresi= Init_CTseg + ( Deltaseg * ( Quantityseg - 1 ))

  burada:
  • Init_CTseg = Bu parça için başlangıççevrim süresi
  • Deltaseg = Bu parça için delta çevrim süresi
  • Quantityseg = Bu parçadaki darbe sayısı
  Yukarda verilen basitleştirilmiş uygulama örneği bir başlangıç olarak kullanışlı olsa da, gerçek uygulamalar daha karmaşık dalga şekli profilleri gerektirebilir. Dikkat ediniz ki delta çevrim süresi yalnızca bir tamsayı olarak girilebilmekte ve çevrim süresi değişikliği her darbede gerçekleştirilmektedir.

  Bu iki faktörün etkisi nedeniyle delta çevrim süresinin hesaplanması bu kadar basit olmayabilir, hızlanma ve yavaşlanma parçalarının birden çok altbölüme ayrılması gerekebilir. Ayrıca, nihai darbe sayısının sabit tutulması adına önceki parçalardaki darbe sayılarında ve parça sonu çevrim sürelerinde esneklik şart olabilir.

  Belirli bir profil parçasının süresini bilmek, doğru profil tablo değerlerini seçmek için yararlı olabilir. Aşağıdaki formülü kullanarak belirli bir parçanın süresini hesaplayabilirsiniz:

  Parçanın süresi = Quantityseg * ( Init_CT + ( ( Deltaseg/2 ) * ( Quantityseg - 1 ) ) )

  burada:
  • Quantityseg = Bu parçadaki darbe sayısı
  • Init_CTseg = Bu parça için başlangıççevrim süresi
  • Deltaseg = Bu parça için delta çevrim süresi
   
 7. oguzturk Administrator Staff Member

  Bilgi Notu
  Aşağıda yer alan PWM başlatma ve işletme örneği darbe çıkışının tanımlanması için İlk Tarama bitinin (SM0.1) kullanımınıönermektedir. Birtanımlama ve başlatma işleminde ilktarama bitinin kullanılması, tarama süresini kısaltır, çünkü sonraki taramalar artık bu altprogramıçağırmayacaktır (İlk Tarama biti sadece STOPdan RUNa geçişte, birtarama boyunca 1dir; sonraki taramalarda 0dır). Bununla birlikte, eğer uygulamanız darbe çıkışı tekrar başlatmanızı gerektirecek sınırlamalar içeriyorsa, başlatma altprogramını başka şekillerde de çağırabilirsiniz.

  PWM Çıkışı Başlatma
  Tipik olarak, bir darbe çıkışı için PWM özelliğini bir altprogram ile başlatırsınız. Bu altprogramı ana programdan SM0.1 ile çağırmak, programınızın tarama süresini kısaltacak ve takibini daha kolay hale getirecektir.

  Ana programdan bu altprogramıçağırdıktan sonra, aşağıdaki adımları takip ederek Q0.0’ı PWM çıkış özelliğini taşır şekilde ayarlayabilirsiniz:
  1. Kontrol baytı SMB67ye şu değeri taşıyın: 16#D3 (mikrosaniye bazında artımlar için) veya 16#DB (milisaniye bazında artımlar için).
   Her iki değer de PTO/PWM fonksiyonunu devreye alır, PWM işlemini seçer, darbe genişliği ve çevrim süresi değerlerini günceller ve zaman tabanını seçer (mikrosaniye veya milisaniye).
  2. Çevrim süresi için bir word değerini SMW68e taşıyın.
  3. Darbe genişliği için bir word değerini SMW70e taşıyın.
  4. PLS komutunu işleyin (böylece S7-200, PTO/PWM üretecini programlar).
  5. Sonraki bir darbe genişliği değişimi için önceden değer yüklemek istiyorsanız, şu değerlerden birini SMB67ye taşıyın: 16#D2 (mikrosaniye) veya 16#DA (milisaniye).
  6. Altprogramı sonlandırın.
  PWM Çıkışı için Darbe Genişliğini Değiştirmek
  Eğer önceden SMB67ye 16#D2 veya 16#DA yüklediyseniz (bkz yukardaki adım 5), Q0.0’ın darbe genişliğini değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Yeni darbe genişliği için bir word değerini SMW70e yükleyin.
  2. PLS komutunu işletin (böylece S7-200, PTO/PWM üretecini programlar).
  3. Altprogramı sonlandırın.
  [​IMG]
   
 8. oguzturk Administrator Staff Member


  Tek ParçalıÇalışma için PTO Çıkışın Başlatılması
  Tipik olarak, bir darbe çıkışı için PTO özelliğini bir altprogram ile başlatırsınız. Bu altprogramı ana programdan SM0.1 ile çağırmak, programınızın tarama süresini kısaltacak ve takibini daha kolay hale getirecektir.

  Ana programdan bu altprogramıçağırdıktan sonra, aşağıdaki adımları takip ederek Q0.0’ı PTO çıkış özelliğini taşır şekilde ayarlayabilirsiniz:
  1. Şu değerlerden birini SMB67ye taşıyarak kontrol baytını ayarlayın: 16#85 (mikrosaniye bazında artımlar için) veya 16#8D (milisaniye bazında artımlar için).
   Her iki değer de PTO/PWM fonksiyonunu devreye alır, PTO işlemini seçer, darbe genişliği ve çevrim süresi değerlerini günceller ve zaman tabanını seçer (mikrosaniye veya milisaniye).
  2. Çevrim süresi için bir word değerini SMW68e taşıyın.
  3. Darbe sayısı için bir double word değerini SMD72ye taşıyın.
  4. (Seçime bağlı) Darbe dizisi bittiği anda bir işlem yapmak istiyorsanız, darbe dizisi tamamlandı (interrupt olgusu 19) olgusuna bir interrupt altprogramı ilişkilendirebilirsiniz. ATCH komutunu ve interruptlara izin ver komutu ENIyi kullanın.
  5. PLS komutunu işleyin (böylece S7-200, PTO/PWM üretecini programlar).
  6. Altprogramı sonlandırın.
  PTO Çevrim Süresinin Değiştirilmesi (Tek Parçalık İşlem)
  Tek parçalık bir PTO işleminde çevrim süresini değiştirmek için, bir altprogram veya interrupt altprogramı kullanabilirsiniz. Bu amaçla aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Şu değerlerden birini SMB67ye taşıyarak kontrol baytını ayarlayın (PTO/PWM fonksiyonunu devreye alır, PTO işlemini, zaman tabanını seçer, çevrim süresi güncellemeye izin verir): 16#81 (mikrosaniye için) veya 16#89 (milisaniye için).
  2. Yeni çevrim süresi için bir word değerini SMW68e taşıyın.
  3. PLS komutunu işleyin (böylece S7-200, PTO/PWM üretecini programlar). S7-200, çalışmakta olan PTOyu tamamlar, ondan sonra yeni PTO dalga şekline geçer.
  4. (İnterrupt) altprogramını sonlandırın.
  PTO Darbe Sayısının Değiştirilmesi (Tek Parçalık İşlem)
  Tek parçalık bir PTO işleminde darbe sayısını değiştirmek için, bir altprogram veya interrupt altprogramı kullanabilirsiniz. Bu amaçla aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Şu değerlerden birini SMB67ye taşıyarak kontrol baytını ayarlayın (PTO/PWM fonksiyonunu devreye alır, PTO işlemini, zaman tabanını seçer, darbe sayısını güncellemeye izin verir): 16#84 (mikrosaniye için) veya 16#8C (milisaniye için).
  2. Yeni darbe sayısı için bir double word değerini SMD72ye taşıyın.
  3. PLS komutunu işleyin (böylece S7-200, PTO/PWM üretecini programlar). S7-200, çalışmakta olan PTOyu tamamlar, ondan sonra yeni PTO dalga şekline geçer.
  4. (İnterrupt) altprogramını sonlandırın.
   
 9. oguzturk Administrator Staff Member

  Tek parçalık bir PTO işleminde hem çevrim süresini, hem de darbe sayısını değiştirmek için, bir altprogram veya interrupt altprogramı kullanabilirsiniz. Bu amaçla aşağıdaki adımları izleyin:
  1. Şu değerlerden birini SMB67ye taşıyarak kontrol baytını ayarlayın (PTO/PWM fonksiyonunu devreye alır, PTO işlemini, zaman tabanını seçer, darbe sayısını ve çevrim süresini güncellemeye izin verir): 16#85 (mikrosaniye için) veya 16#8D (milisaniye için).
  2. Yeni çevrim süresi için bir word değerini SMW68e taşıyın.
  3. Yeni darbe sayısı için bir double word değerini SMD72ye taşıyın.
  4. PLS komutunu işleyin (böylece S7200, PTO/PWM üretecini programlar). S7200, çalışmakta olan PTOyu tamamlar, ondan sonra yeni PTO dalga şekline geçer.
  5. (İnterrupt) altprogramını sonlandırın.
  Çok Parçalıİşlem için PTO Çıkışın Başlatılması
  Tipik olarak, bir darbe çıkışı için PTO özelliğini bir altprogram ile başlatırsınız. Bu altprogramı ana programdan SM0.1 ile çağırmak, programınızın tarama süresini kısaltacak ve takibini daha kolay hale getirecektir.

  Ana programdan bu altprogramıçağırdıktan sonra, aşağıdaki adımları takip ederek Q0.0’ı PTO çıkış özelliğini taşır şekilde ayarlayabilirsiniz:
  1. Şu değerlerden birini SMB67ye yükleyerek kontrol baytını ayarlayın: 16#A0 (mikrosaniye cinsinden artımlar için) veya 16#A8 (milisaniye cinsinden artımlar için).
   Her iki değer de PTO/PWM fonksiyonunu devreye alır, PTO işlemini seçer, çok parçalıçalışmayıve zaman tabanını seçer (mikrosaniye veya milisaniye).
  2. SMW168e profil tablosunun başlangıç adresini girin.
  3. Profil tablosundaki parça değerlerini V hafızasına girin. Tablonun ilk baytı olan parça sayısının doğru olduğundan emin olun.
  4. (Seçime bağlı) Darbe dizisi bittiği anda bir işlem yapmak istiyorsanız, darbe dizisi tamamlandı (interrupt olgusu 19) olgusuna bir interrupt altprogramı ilişkilendirebilirsiniz. ATCH komutunu ve interruptlara izin ver komutu ENIyi kullanın.
  5. PLS komutunu işleyin (böylece S7200, PTO/PWM üretecini programlar).
  6. Altprogramı sonlandırın.
  [​IMG]


  [​IMG]


  [​IMG]

  [​IMG]
   

Sayfayı Paylaş