Cümlede Anlam–Tümcede Anlam Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Türkçe-Edebiyat' forumundadır ve RüzGaR tarafından 9 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Cümlede Anlam (Tümcede) Anlam Test Soruları ve Cevapları-1
  1. Ancak başkalarının gözüyle kendimize bakarsak eksikliklerimizi görebiliriz.

  Bu görüşü savunan bir kişiden, aşağıdakilerin hangisini söylemesi beklenmez?

  a) İnsan kendini değerlendirirken tarafsız kalamaz.

  b) İnsan eleştiriye açık olmalıdır.

  c) Kusursuz insan olmaz.

  d) Kendini tanımayan insan başkasını tanıyamaz.


  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?

  a) Göreceksiniz, bu maç berabere bitecek.

  b) Kutuplardaki buzların erimesiyle denizlerin seviyesi yükseliyor.

  c) Yaşamın temelinde, karşılıklı sevgi ve saygı vardır.

  d) Beyaz, diğer renklerden güzeldir.


  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin duygusu söz konusudur?

  a) Ninem, dedemin iyi bir sanatçı olduğunu söylerdi.

  b) Kar yağınca kuşlar beslenmek için yiyecek bulmakta zorlanıyormuş.

  c) Çocuklar bir araya gelip öğretmenlerini ziyarete gittiler.

  d) Bahar gelince doğanın canlanması, her tarafın çiçeklerle dolması ne güzel.


  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aynı işin birden fazla yapıldığı anlamı çıkarılamaz?

  a) Bu kitabı tekrar okuyacağım.

  b) Bu yıl da sınıfını takdirle geçmiş.

  c) Bizim takım yine kazandı.

  d) Kütüphaneye bugün de gittik.


  7.
  1. Güneş mesaisini bitirmiş, arklardaki sular parlamaz olmuştu.

  2. Etrafı kapatan dik, sivri dağlar duman ve bulut sarılı kocaman başlarını birbirine dayayarak çoktan uykuya varmışlardı.

  3. Evler, kayaların gölgesine sığınmış, sabahı beklemekte karanlıkta fısıldaşarak.

  4. İnsanlar bir an önce evlerine dönme telaşı içinde hızlı hızlı yürümekte.

  Yukarıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı anlatım yoktur?

  a) 1 b) 2 c) 3 d) 4


  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanımlama yapılmıştır?

  a) Öğretmen, öğrencilerine örnek olmalıdır.

  b) Öğretmen, öğrencilerin her sorunu ile ilgilenir.

  c) Öğretmen, öğrencilerini her alanda yetiştiren kişidir.

  d) Öğretmen, öğrencilerini topluma yararlı fertler olarak yetiştirir.


  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin duygusu söz konusu değildir?

  a) Bu küçük ve sevimli kent, gezginlerin yüreklerine bir Ege sıcaklığı veriyor hala.

  b) Kent, Ege’nin tadını çıkarmak isteyenleri bekliyor.turkeyarena.com

  c) Kentin tarihi kalıntılarının çoğundan görünür bir iz kalmamıştır.

  d) Kentin o güzelim ahşap binalarının bulunduğu dar sokaklarından geçtik.


  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik bakımından ötekilerinden farklıdır?

  a) Köyler kasabalara göre daha küçük yerleşim yerleridir.

  b) Köyümün insanları cana yakındır.

  c) Köylerin büyülü bir havası vardır.

  d) Köyde rüzgar bir başka eser, yağmur bir başka yağar.


  CEVAP ANAHTARI
  1.d 2.b 5.d 6.a 7.d 8.c 9.c 10.a
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  1. “Bu kitap çok güzel ama …” cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlede bozulma olur?

  a) oldukça pahalı.

  b) son baskısı da tükenmiş.

  c) şimdi alamayız.

  d) benim de var.


  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sormaktan çok, bilinen bir şeyi vurgulamak söz konusudur?

  a) Ne yapacağınıza karar verebildiniz mi?

  b) Bu yıl ürünün kalitesi nasıl?

  c) Hangimiz seyahat etmeyi sevmeyiz?

  d) Kiminle görüşmeyi düşünüyorsunuz?


  3.
  1. güneşli

  2. neşeli

  3. yüz

  4. bir

  5. hava

  6. gibidir

  Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

  a) 2, 4, 5, 1, 3, 6

  b) 1, 3, 2, 4, 5, 6

  c) 2, 4, 3, 1, 5, 6

  d) 1, 4, 3, 2, 5, 5


  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?

  a) Yağmur yağdı mı her taraf toprak kokar.

  b) Onlar benden çok size inanırlar.

  c) Yüzünde derin bir yara izi vardı.

  d) Gazeteler yazım yanlışlarıyla doludur.


  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakınma” söz konusudur?

  a) Zaman mı kaldı bunları yapmaya?

  b) Hangi gün, zamanında geldi ki?

  c) Odanı hiç düzenli görmeyecek miyim?

  d) Bu sözle, düşündürmeyi mi amaçladınız?


  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin sürekliliğinden söz edilemez?

  a) Onu tanırım, arkadaş gezilerinden hoşlanmaz.

  b) Geceleri yatmadan önce kitap okur.

  c) Söylerim, toplantıdan sonra seni arar.

  d) Sporla ilgili izlenceleri kaçırmaz.


  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kavram, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

  a) Harcamalarda gelir gider dengesi gözetilmelidir.

  b) Harcamanın yerinde ve ölçülü yapılması tutumluluktur.

  c) Zorunlu durumlarda harcamadan kaçınılması cimriliktir.

  d) Gereksinim dışı her harcama savurganlıktır.


  9. Atasözleri, çoğu zaman gerçek anlamları dışında, benzetmeli bir anlam taşırlar.

  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu açıklamaya uygun düşmez?

  a) Mum dibine ışık vermez.

  b) Adamın iyisi iş başında belli olur.

  c) Meyveli ağacı taşlarlar.

  d) Ağır kazan geç kaynar.


  10. “Şiirde anlam aramak doğru değil, diyorlar; bana göre de tam tersi …” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?

  a) şiir anlamıyla güzeldir.

  b) anlamsız şiir, şiir değildir.

  c) anlamsız şiir yoktur.

  d) şiirde anlam aranmaz.


  CEVAP ANAHTARI
  1.d 2.c 3.c 4.b 5.b 6.c 7.a 9.b 10.d
   
 3. RüzGaR Super Moderator

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir görüş ileri sürülmemiştir?

  a) Çok çalışmasına karşın başarılı olamadı.

  b) Gelir dağılımındaki adaletsizlik giderilmelidir.

  c) Ona güveniyorsunuz ama size yardım edemez.

  d) Yaşanan olaylardan ders almak gerekir.


  2.
  1. aynı şeyleri

  2. başkalarının düşüncelerini

  3. dinleyerek de

  4. okuyarak

  5. yapabiliriz

  6. nasıl öğreniyorsak

  Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır?

  a) 2, 6, 3, 1, 4, 5

  b) 1, 3, 5, 6, 4, 2

  c) 2, 4, 6, 1, 3, 5

  d) 3, 5, 1, 2, 4, 6


  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci cümle, ikincinin nedeni durumundadır?

  a) O arabayı sakın alma; çünkü gerçekten pahalı.

  b) Akşam için güzel bir yemek yapalım.

  c) Ahmet Bey rahatsızlanmış, bu yüzden derlerinize ben gireceğim.

  d) O kesinlikle bizimle gelemez; annesinden korkar.


  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “önyargı” söz konusudur?

  a) Onun, yaşama bakışına, yaşamı algılayış biçimine herkes gibi ben de hayranım.

  b) Yıllar sonra anladım ki babam aslında oldukça merhametli bir insanmış.

  c) Oturup, hayatımı gözden geçirdim ve kendime yeni bir dünya kurdum.

  d) Bu büyük eve taşınsan da eski sakin yaşamını hep özleyeceksin.

  e) Köşesinde yayımladığı okur mektuplarıyla sorunlara çözüm arıyor.


  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç ilgisi yoktur?

  a) Bilim adamları bitki ve hayvan türlerine ilişkin bilgi toplamak için fosilleri incelerler.

  b) Granit çok sert ve dayanıklı olduğu için bina yapımında kullanılır.

  c) Uçaklar karanlıkta görülebilmeleri için ışıklarla donatılmışlardır.

  d) Tüm canlılar gelişmek için minerallere gereksinimi vardır.

  e) Gökbilimciler uzayın derinliklerini görebilmek için uzay teleskopunu kullanırlar.


  6. İş çıkışında bazen o kadar bezgin olurdu ki bir yakınını uzaktan gördüğünde sırf hal hatır sorma külfetine katlanmamak için…

  Bu cümle aşağıdakilerin hangisi ile sürdürülemez?

  a) onu görmezlikten gelirdi.

  b) yolunu değiştirirdi.

  c) acelesi varmış gibi yapardı.

  d) doğrudan konuya girerdi.

  e) başını eğer, geçer giderdi.


  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önerinin gerekçesi belirtilmemiştir?

  a) Sessiz olun; çocuk uyanacak.

  b) Sesiz olun; komşular şikayete gelir yine.

  c) Sessiz olun, uslu uslu oturun.

  d) Sessiz olun, apartmanı ayağa kaldırıyorsunuz.

  e) Sessiz olun, başım ağrıyor.


  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur?

  a) Bu şehir diğer şehirlerden farklı bir yapıya sahip.

  b) Şehrin merkezinde yeni yapılar, kenar mahallelerde eski yapılar hakim.

  c) Mevlana’nın manevi havası bütün şehri etkisi altına almış.

  d) Şehrin insanları farklı; yaşlı kesim cana yakın, samimi; gençler ise insanlıktan öte, kendilerine ait dünyalar kuran ve oralarda yaşayan tipler.

  e) Bizim yörenin insanı da, şehir yapısı da muhteşemdir, başka yerde bulmanız mümkün değildir bu güzelliği.turkeyarena.com


  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir önyargı vardır?

  a) Bu çocuğun sınavı kazanacağını tahmin etmiş miydin?

  b) Bize orta yaşlı bir amca yardım etmişti yolculuk sırasında.

  c) Bu oyunu izlemedim; ama beğenileceğini sanmıyorum.

  d) Onu karşımda görünce çok şaşırdım.

  e) Ne yazık ki bu işi yapmak için geç kalmıştım.


  10. Sanat aleminde boynuzun kulağı geçtiği çok görülmüştür; yani…

  Bu cümle aşağıdakilerin hangisi ile sürdürülürse anlamlı bir bütün oluşmaz?

  a) kimi sanatçılar, vaktiyle etkilendikleri sanatçıları gölgede bırakmıştır.

  b) usta çırak ilişkisi zamanla tersine dönmüştür.

  c) sanatçı, başlangıçta taklit ettiklerinden daha özgün yapıtlar verebilmiştir.

  d) kimi sanatçı, yararlandığı birikimi sonradan inkar etmiştir.

  e) sanatçı, üstat kabul ettiğini bile aşabilmiştir.


  CEVAP ANAHTARI
  1.a 2.c 3.c 4.d 5.b 6.d 7.c 8.c 9.c 10.e
   
 4. RüzGaR Super Moderator

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargı değildir?

  a) Onun şiirlerini okuyunca, yarınlara büyük bir özlem duyuyor insan.

  b) Yazar, eserinde düşüncelerini söyleşi tarzında anlatmış.

  c) Çocukluk günlerini bir daha yaşamak istemeyen insan yoktur.

  d) İnsan, okulundan ayrı kaldığında onun değerini iyi anlar.


  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde söyleyenin kişisel düşüncesi söz konusudur?

  a) Öyküdeki kişilerin ikisi kadın, ikisi erkektir.

  b) Romanın sonunda kahramanlar evleniyor.

  c) Kitaptaki ilk öykünün konusu şehir hayatıdır.

  d) Yazarın okuyucuyu etkileyen bir anlatımı vardır.


  3. Hangi cümlede sebep – sonuç ilişkisi yoktur?

  a) Haber vermeden buradan ayrıldı.

  b) Çok uyumaktan gözleri şişti.

  c) Neredeyse açlıktan bayılacaktı.

  d) Sevincinden hoplayıp zıpladı.


  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmiş bir durum söz konusudur?

  a) Havanın nasıl olacağını bilemezsin.

  b) Hedefimize bir an önce ulaşmalıyız.

  c) Sınav sorularının bir kısmını yanıtlandıramadı.

  d) Güzel bir tatil yapmayı düşünebiliriz.


  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur?

  a) Roman, edebiyatımıza Batı’dan gelmiş bir türdür.

  b) “Yaban”, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bir eseridir.

  c) “Eylül”, psikolojik roman türüne girer.

  d) “9. Hariciye Koğuşu”, Peyami Safa’nın en güzel eseridir.


  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartma” vardır?

  a) Arkadaşım çok güçlüydü.

  b) Ulaşımda, ses hızını aşan teknolojiler geliştirildi.

  c) Bir fıkra anlattı ki güle güle öldük.

  d) Deniz sabah saatlerinde çarşaf gibiydi.


  7. “Komşularımız bugün bahçelerine çim ektiler.”

  Cümlesinde geçen aşağıdaki sözcüklerin hangisinden sonra “de, da” getirilirse aynı işin başkaları tarafından da yapılmış olduğu anlaşılır?

  a) komşularımız

  b) bugün

  c) bahçelerine

  d) çim


  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?

  a) Antalya o zaman da bir liman kentiydi.

  b) Meydana gelen en şiddetli sarsıntı budur.

  c) Çocukların tümü cılız ve hastalıklıydı.

  d) Babanı biraz daha yaşlanmış gördüm.


  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamında “kesinlik” yoktur?

  a) Dersine iyi çalıştığı için yüksek not aldı.

  b) Konuşmaya başladı mı susmak bilmez.

  c) Sensiz çalışmaya başlamayabilir.

  d) Yapacağı işi bitirmeden bırakıp gitmiş.


  10.
  1. ölüm

  2. vardır

  3. hürriyet

  4. çöküş

  5. memlekette

  6. ve

  7. olmayan

  Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

  a) 3, 7, 5, 4, 6, 1, 2

  b) 1, 7, 5, 3, 6, 4, 2

  c) 5, 7, 4, 6, 1, 3, 2

  d) 3, 6, 4, 7, 5, 1, 2


  CEVAP ANAHTARI
  1.b 2.d 3.a 4.c 5.d 6.c 7.a 8.c 9.c 10.a
   
 5. RüzGaR Super Moderator

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden – sonuç ilişkisi yoktur?

  a) Söylediklerimi dinlemediniz, gücendim.

  b) Dün sinemaya gitmek istedim, gidemedim.

  c) O kadar yalvardı ki, sonunda kabul ettim.

  d) Konuşmalarımı duydu da ondan seviniyor.

  e) Hasta olduğumdan okula gidemedim.


  2. Aşağıdakilerden hangisi öznel bir anlatım özelliği taşır?

  a) Tropikal bölgeler bol yağış alır.

  b) Kutuplara gittikçe bitki örtüsü değişir.

  c) Türkiye orta kuşaklarda yer alır.

  d) Dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır.

  e) Dağa tırmanmak apayrı bir zevktir.


  3. “Yarın işe gideceksiniz, erken yatmalısınız.”

  Cümlesindeki yargıların birbirleriyle ilgisi hangisinde görülmez?

  a) Biraz kredi bulsam işe girişeceğim.

  b) Bir arabam var, her yeri dökük.

  c) Bizi tanıdı ki selam verdi.

  d) Çocuklar yollara düştü, okul açıldı.

  e) Yüksel ki yerin bu yer değildir.


  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, neden belirtilmemiştir?

  a) Uğramam evlerinin semtine, çok kırıldım.

  b) O burada yalnız kalamaz, korkar.

  c) Aramadığın için sana darılmış.

  d) Bir de baktım ki borular patlamış.

  e) Ödemede geciktiğim için üzgünüm.


  5. Köküne sar, beni, yeşert ey söğüt

  Değirmen, değirmen beni de öğüt

  Verilen dizelerdeki buyruk, cümleye nasıl bir anlam katmıştır?

  a) Yalvarma, yakarma

  b) Alay, küçümseme

  c) Önemsemezlik

  d) İstek, dilek

  e) Acıma


  6.
  1. yapıtını gece boyunca okuyup yuttuktan sonra, vakit geçirmeme olanak yoktu.

  2. düşüncelerimi belirtmek için hemen yazmaya koyuldum.

  3. öncelikle şunu söyleyeyim.

  4. bugünkü edebiyatta bu güçte bir yapıtla karşılaşmadım.

  5. günümüzün yazarları arasında hiç kimse, ne ben ne de bir başkası, böyle bir şey yazmayı başaramadı.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” söz konusudur?

  a) 1 – 2

  b) 1 – 4

  c) 2 – 3

  d) 3 – 4

  e) 4 – 5


  7. “ne…ne” bağlacı aşağıdakilerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

  a) Ne geldi, ne bir haber gönderdi.

  b) Onu ne sen, ne ben anlayabildik.

  c) Ne temiz, ne güzel bir kentti, değil mi?

  d) Ne dedin, ne demedin bilmiyorum.

  e) Ne çok, ne az konuşurdu.


  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” bağlacı, bulunduğu cümleye diğerlerinden farklı anlam katmıştır?(turkeyarena.com)

  a) Söze başlarken de heyecanlıydı.

  b) Sözünü bilir de konuşurdu.

  c) Yoldayken de titriyor duruyordu.

  d) İşi bitirirken de endişeliydi.

  e) Konuyu okurken de düşünceliydi.


  9. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde olumsuzluk söz konusu değildir?

  a) Bu insanlara gel de güven.

  b) Olayı açıklamayacağına inan.

  c) Artık, okuldan çıkabilirsen çık.

  d) Konuya yabancı olmaz mı?

  e) Seni hiç anladı mı ki…


  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir anlatım değildir?

  a) Uzun dalları, kısa dallardan ayırdı.

  b) Taşlı yol, yağmur sularıyla kaplanmıştı.

  c) Yaşlı adam, soluk soluğa içeri girdi.

  d) Çevresindekilerin yüzünde alaycı bir gülümseme vardı.

  e) Açık pencereden içeri yağmur damlaları düşüyordu.



  CEVAP ANAHTARI
  1.b 2.e 3.b 4.d 5.a 6.e 7.c 8.b 9.b 10.d
   
 6. RüzGaR Super Moderator

  1. Aşağıda verilenlerden hangisinde mecaz anlam görülmez?

  a) Kısa zamanda topluma uyum sağladı.

  b) Onlara sezdirmeden topraklarına sızdık.

  c) Artık bu düşünceler çürümüştü.

  d) Konuşan adam, daha da coşmuştu.

  e) Kalabalık, sokaklardan taşmıştı.


  2.
  1. Bütün gün okuduğu için gözleri rahatsız oldu.

  2. Bütün kış ayazı yiyince kapkara bir suratı oldu.

  3. Fazla ışıktan gözleri kamaştı.

  4. Ağır yük taşımaktan sırtı ağrıyordu.

  5. Tuğlaları indirip kaldırmaktan elleri nasırlaştı.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde “değişerek yeni bir durum kazanma” anlamı vardır?

  a) 1 – 2

  b) 1 – 3

  c) 2 – 4

  d) 1 – 5

  e) 2 – 5


  3. Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine oranla daha nesnel bir anlatım içerir?

  a) Bu yörenin suyu çok, doğası pek güzeldi.

  b) İçindeki sıkıntının nedenini anlayamadı.

  c) Dağların çok yüksek, vadilerin derin olduğu bu yer sık ağaçlarla kaplıydı.

  d) Getirttiği koltuklar geniş, rahat ve sağlamdı.

  e) Bu konu, ona da pek tat vermeyecekti.


  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlatım görülmez?

  a) Çağlayan sular, yardan büyük bir hızla düşüyordu.

  b) Yollar, ilerde iki tepe arasında boğuluyordu.

  c) İçinin yandığını, acıya dayanamadığını anladı.

  d) İşler çıkmaza girince ben de yan çizdim.

  e) Sınıfı yatıştırıp, konuyu iyiye bağlamak beni eritti.


  5. “damar” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır?

  a) Burada da madenin damarına rastladık.

  b) Yine damarıma basma, kırılırsın sözüme.

  c) Onun damarı bozuk, nesine güveniyorsun.

  d) İki damar tıkalı, ameliyat gerekiyor.

  e) Adam gitmek istemiyor, yine damarı tuttu, desene…


  6. “ne” sıfatıyla kurulan yanıtsız soru takımları olumsuzluk anlamı sezdirir.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kural örneklenmez?

  a) Ne çare? İş işten geçti zaten.

  b) Bize sitem etmeye ne hakkı var?

  c) Ne haber verdiğini biliyor musun?

  d) Ne vazifem efendim karışmadım ki.

  e) Giden gitti ne fayda? Üzülmeyiniz.


  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” ilgeci eylemin amacını bildirmektedir?

  a) Bu defterleri sizin için aldım.

  b) Hasta olduğu için gelemedi.

  c) Kapıyı açmak için geldi.

  d) Yağmur yağdığı için yola çıkmadı.

  e) Çiçekleri senin için getirdim.


  8. Aşağıda verilen cümlelerin hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır?

  a) Geçen yıl bu civarda hiç dükkan yoktu.

  b) Bu arazi daha iki yıl önce ağaçsızdı.

  c) Geçen hafta İstanbul’da değildik.

  d) Bütün üzüntüsü istediklerini alamamasındandır.

  e) Bazen inadı tutmuyor değil.


  9. Aşağıda verilenlerden hangisinde eylemin belirli zamanlarda tekrarlandığı anlam ayrıntısı yoktur?

  a) Haftada bir sinemaya gidermiş.

  b) Evine yılda bir uğrar mum yakarmış.

  c) Onda bir hissesinin olduğu söylenmiş.

  d) İkide bir omzunu silkeleme.

  e) Arada bir bize uğrar mısın?


  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir koşula bağlı olma niteliği vardır?

  a) Onu görünce şaşırdım kaldım.

  b) Onu görünce seni hatırlıyorum.

  c) Onu gördüğümde henüz bebekti.

  d) Onu göreli rahatım kaçtı.

  e) Onu gördükten sonra buraya geldim.


  CEVAP ANAHTARI
  1.a 2.e 3.c 4.a 5.d 6.c 7.c 8.e 9.c 10.b
   
 7. RüzGaR Super Moderator

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlı değildir?

  a) Yardım etsen de çabuk bitirsem.

  b) Mektup yazmasa da telefon etse.

  c) Gürültü etmese de çocuk uyusa.

  d) Kar yağmasa da otobüsle gitsek.

  e) İzin verse de görüşlerimizi açıklasak.


  2. Aşağıdakilerden hangisinde koşul anlamı yoktur?

  a) Tepeye yalnız bu yoldan çıkılır.

  b) Gürültü kesilirse, dersi anlayabilirim.

  c) İstanbul’a giderim, ancak yanımda sen de olmalısın.

  d) İki kefil getir, borçlarını ödeyeyim.

  e) Her şeyi gözleriyle görmeli ki inansın.


  3. Hangisinde, ikinci cümle birincisinin açıklaması değildir?

  a) Okumak bir köprüdür. Çağları birbirine bağlamaya yarar.

  b) İyi haber ağır ağır gelir, çabuk gelenler yalnız kara haberlerdir.

  c) İnsanlar rakamlara benzer. Durumlarına geri değer kazanırlar.

  d) Hak, her şeyin üstündedir. Hiçbir rüzgar onu deviremez.

  e) Güzellik yaz yemişleri gibidir. Çabuk çürür, çok dayanmaz.


  4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatımı, öznel bir nitelik taşımaktadır?

  a) On altıncı yüzyıl başından kalmış çini dekorasyon örneği yok gibidir.

  b) Bizans yapılarında bütün yüzeyleri kaplayan mozaiğin yerini, Osmanlı mimarisinde çini almıştır.

  c) Başkentte kullanılan çinilerin İznik’te yapıldığını tarihi belgelerden öğrenebiliyoruz.

  d) Anadolu’da Celali isyanları İznik atölyelerinin faaliyetini çok azaltmıştır.

  e) Osmanlı, Çinciliğe paralel olarak, çömlekçilikte de büyük bir estetik kaliteye erişmiştir.


  5.
  1. Goethe sanatta olduğu gibi hayatta da yaşamaya değer şeyleri aramıştır.
  2. Hayat öğrenme hırsıyla birleşmezse yaşamaya değmez, der.
  3. Zahmete değmeyecek şeyleri kendinizden uzaklaştırmaya bakın, diye öğüt verir.
  4. “Sevmeyeceğiniz şeylerle boş yere uğraşmayın; çünkü insan sevdiği şeyden başka hiçbir şeyi tanıyamaz.” sözü de onun bir başka öğüdüdür.
  5. Ayrıca özgürlüğün olmadığı yerde gerçek zafere ulaşılamayacağını vurgular.turkeyarena.com

  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “dolaylı anlatım” söz konusudur?

  a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5


  6. Ödüllerde bir yukarıdan bakma, bir buyruk verme, bir hak yeme havası sezerim.

  Aşağıdakilerden hangisi neden – sonuç ilişkisi yönünden bu cümlenin açıklaması olabilir?

  a) Ödüllerde Sezar’ın hakkı Sezar’a verilir.

  b) Ödüllerle bir eserin gerçek değeri arasında doğrudan bir ilişki vardır.

  c) Değerlendirmelerin seçicileri, koşullara, esen rüzgara göre değiştiğini bilirim.

  d) Ödüller, okuyucunun dikkatini eserin üzerine çeker.

  e) Birçok değerli yapıt, ödüllendirilmeyi bekliyor.


  7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “fırsatçı ve çıkarcı” bakış açısını yansıtmamaktadır?

  a) Sinek, pekmezi iyi tanır.

  b) Kurt dumanlı havayı sever.

  c) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.

  d) Abdalın dostluğu köyü görünceye kadardır.

  e) Ölüm hak, miras helal.


  8. Bu davranışlarıyla mensup olduğu topluluğun da……..

  Sözleri, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa, cümle olumlu bir anlam kazanır?

  a) yüreğini kabartmıştı.

  b) yüreğini hoplatmıştı.

  c) günahını almıştı.

  d) yüzünü ağartmıştı.

  e) yüzünü kızartmıştı.


  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir şeye aşırı sevgi ve ilgi göstermek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

  a) Yaşananlardan onu sorumlu tutuyordu.

  b) Kılı kırk yarmaktan bıkıp usanmıyordu.

  c) Onun üstüne gül koklamayacağını söylüyordu.

  d) Öyle seviyordu ki, üstüne titriyordu.

  e) Üstüne basa basa, olanları anlatıyordu.


  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı söyleyiş yoktur?

  a) Boş başak dik durur.

  b) Ateş düştüğü yeri yakar.

  c) Hamama giren terler.

  d) Taşıma suyla değirmen dönmez.

  e) Bugünün işini yarına bırakma.


  CEVAP ANAHTARI
  1.b 2.a 3.b 4.e 5.e 6.c 7.e 8.d 9.d 10.e
   
 8. RüzGaR Super Moderator

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından ötekilerden farklıdır?

  a) Öykülerinde, kentte yaşayan insanların sorunları aktarılmış.

  b) Öldükten sonra, mutluluk üzerine yazdığı beş denemesi ortaya çıktı.

  c) Kahramanlarını kırsal kesim insanlarından seçmiş.

  d) Bazı öykülerinde toplumsal çarpıklıkların ustaca sergilemiştir.

  e) Bütün yapıtlarında takma ad kullanmıştır.


  2.
  1. Ezgi sinemada Gül’ü de görmüş.

  2. Gül’ü Ezgi de sinemada görmüş.

  3. Ezgi de Gül’ü sinemada görmüş.

  4. Ezgi Gül’ü sinemada görmüş de.

  5. Ezgi Gül’ü sinemada da görmüş.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisi aynı anlamdadır?

  a) 1-2 b) 2-3 c) 3-4 d) 4-5 e) 2-5


  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, neden – sonuç cümlesi değildir?

  a) Yolculukta okumak için bu dergiyi yanıma almıştım.

  b) Doğum gününe gitmedim diye benimle konuşmuyor.

  c) Yanıtı hemen bulunuyor; bu soru çok kolay.

  d) Sürekli abartılı konuştuğundan inandırıcılığını yitirmişti.

  e) Borcunu zamanında ödemediği için başı derde girdi.


  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı yoktur?

  a) Kaldırımdan yürüseydi bu kaza olmazdı.

  b) Bir bilene sorsaydık evi kolayca bulurduk.

  c) Biraz yardım ederlerse işi çabucak bitiririz.

  d) Erken kalkarsam sana kahvaltı hazırlarım.

  e) Çay içmesek de önce yemek yesek.


  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemen en az iki kez yapıldığı kesindir?

  a) Sınav sonuçlarını bugün de mi öğrenemeyiz?

  b) Raporunu müdür beğenmemiş, yeniden hazırla.

  c) Önümüzdeki hafta burada bir daha buluşalım.

  d) Dün gece de film izlerken uyuyakalmışım.

  e) Gelecek yıl da buraya gelmek istiyorum.


  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, bir kanı (öznel anlatım) niteliği taşımaz?

  a) Ankara, diğer şehirlere göre daha düzenlidir.

  b) Baharın en güzel çiçeği papatyadır.

  c) Futbol, son günlerde büyük bir aşama içine girdi.

  d) En büyük mutluluk çocuklardır.

  e) Yeşil, sarı ile mavinin karışımından elde edilen bir renktir.


  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlam özelliği örneklenmez?

  a) Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?

  b) Bu koltuğun yüzü iyice eskimişti.

  c) Onun ne tilki adam olduğunu bilemezsin.

  d) Adamın kolu uzun, her yere hükmediyor.

  e) Uzun bir bekleyişten sonra oğluna kavuştu.


  8. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan anlatıma örnektir?

  a) Her sözcüğün bir kültür boyutunun olduğunu söyledi.

  b) Özgünlük, farklı olmaktan doğar, diyerek konuşmaya başladı.

  c) Sanatın bir yaratma işi olduğunu belirtti.

  d) Şairliğin sözcükleri iyi kullanabilmekle mümkün olacağını ileri sürdü.

  e) Edebiyatın, insan ruhunun bir aynası olduğunu söyledi.


  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma yapılmamıştır?

  a) O gece nedense daha bir içten okuyordu şarkılarını.

  b) Şiirde ölçü meselesine gelince, o da çok tartışılan bir konudur.

  c) İstanbul’un da caddelerinin trafiği kaldıramadığı ortada.

  d) Haberleri izliyor ve çıt çıkmasını istemiyordu.

  e) Düzyazıda ise o derece yetenekli olmadığı bir gerçek.


  10. 1. Türkiye’de son yıllarda bir medya patlaması oldu. 2.Çünkü özel ve renkli televizyonlar son birkaç yılda ortaya çıktı. 3. Eskiden yasaklar vardı. 4. Şimdi o yasaklara olan tepkilerin karmaşasını yaşıyoruz. 5. Bu yapay dönem geçecek, değerler zamanla yerli yerine oturacaktır.

  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir “önyargı” söz konusudur?

  a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5


  CEVAP ANAHTARI
  1.d 2.b 3.a 4.e 5.a 6.e 7.e 8.b 9.d 10.e
   
 9. RüzGaR Super Moderator

  1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde düşsel öğeler yoktur?

  a) Yeşil pencerenden bir gül at bana
  Işıklarla dolsun kalbimin içi

  b) Gökyüzü bir sonsuz rüya denizi
  Bulutlardır besleyen düşlerimizi

  c) Kuşlar haber verdi bana kuşlar
  Gelecekte bir şeyler olacak

  d) Bir havuz kenarında oturmuşuz yan yana
  Çınarların gölgesi düşmüş serin sulara

  e) Edebi aşığın dönüşünü bekler
  Yalan yeminlerin tanığı çiçekler


  2. Aşağıdaki yargılardan hangisi “nesnel” bir nitelik taşımaktadır?

  a) Eserde sıkça yer verilen uzun tasvirler okuyucuyu bunaltıyor.

  b) Türkiye’nin en güzel kayısıları Malatya’da yetişir.

  c) Birçok ünlünün yer aldığı bu film, herkesi derinden etkileyecektir.

  d) İnsanların mutluluğa ulaşması kendine güvenmesiyle başlar.

  e) Mısır Piramitleri dünyanın yedi harikasından biridir.


  3.
  1. İçimizdeki öfkenin asıl kaynaklarını tespit etmeden onu dizginleyemeyiz.

  2. Gerçek şu ki asıl sıkıntı, yaşadığımız toplumsal krizdendir.

  3. Yöneticilere duyduğumuz kızgınlıktan soluksuz kaldığımız ortada.

  4. Tepkimizi öfkemizi kaynaklarına yöneltemediğimiz için olur olmaz yerde parlıyoruz.

  5. Bu da tepkinin dışa değil, içimize yansımasına ve daha büyük sorunlara yol açıyor.

  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?

  a) 2-3

  b) 2-4

  c) 1-5

  d) 4-5

  e) 3-4


  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım yoktur?

  a) Çin’de bir okulda okuduğunu söyledi.

  b) Bu yaz Antalya’da hayatımın en güzel günlerini geçirdim, dedi.

  c) Gecenin geç saatlerinde eve gittiğini anlattı.

  d) Bu adamın, iyi biri olduğunu söylemişlerdi.

  e) Öğretmenimiz sınavda bu konudan soruların çıkmadığını ve bundan sonra da çıkma ihtimalinin olmayacağını söyledi.


  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur?

  a) Sınıfın en başarılı öğrencisi koşmak istedi.

  b) Yoruma açık sözler daha çok ilgi çeker.

  c) İyi yazarlar, diğer yazarlardan farklı olarak ayrıntıya önem verirler.

  d) Şiir insan duygularını en iyi yansıtan edebi türdür.

  e) Denemeci kendi kendisiyle konuşur gibi yazmalıdır.


  6.
  1. Arkadaşım ödevini çok güzel hazırlamış.

  2. Kendime hiç zaman ayıramıyorum ki!

  3. Nasıl olur da buralara kadar gelip beni aramazsın.

  4. Bu parayla hiç geçinilir mi?

  Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisi yoktur?

  a) Beğenme

  b) Sitem

  c) Abartma

  d) Azımsama

  e) Yakınma


  7. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı bir anlatım vardır?

  a) Sorunların bu biçimde çözülebileceğini pek sanmıyorum.

  b) Burada ikinci kez aynı sorunla karşılaşıyoruz.

  c) Bu sorunu halletmemiz gerektiğini söyledi.

  d) Sorunlarla uğraşmaktan kendimize vakit ayıramıyoruz.

  e) Her sorunun bir çözüm yolu vardır, diyordu.


  8.
  1. Hikmet İlaydın bir lise öğretmeniydi.
  2. Ama sıradan bir öğretmen değildi.
  3. Sadi’nin Bostan ile Gülistan’ını dilimize çevirirken, çeviri serüvenindeki derin araştırmayı da okurlarıyla paylaşan bir öğretmen.
  4. Divan şiirindeki yanlış okuma, yanlış yorumları düzeltmeyi iyi bilen biriydi.
  5. Anadolu Divan şiirinin Dehhani’yle başladığını, en doğru bir anlayışla ortaya koyan bir araştırmacıydı.

  Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “değerlendirme” söz konusu değildir?

  a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5


  CEVAP ANAHTARI
  1.d 2.e 3.e 4.b 5.e 6.c 7.c 8.a
   
 10. Beta722 Well-Known Member

  sayenizde bolca test çözüyorum çok teşekkürler
   

Sayfayı Paylaş