Cümle Çeşitleri–Cümle Türleri Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Türkçe-Edebiyat' forumundadır ve RüzGaR tarafından 9 Şubat 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Cümle Çeşitleri–Cümle Türleri Test Soruları ve Cevapları
  1. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre basit, söz dizimine göre devrik bir isim cümlesidir?

  a) O da memnun olmuştu kendilerine gösterilen bu ilgiden.

  b) Öğlenden sonra mahşeri bir kalabalık belediye binasının önündeydi.

  c) Konuşmalarında ve hareketlerinde hiç de ölçülü değildi o.

  d) Çaydanlığa su eklemeyi unutmayınız.

  e) Biricik arzusu çocuklarının mutluluğunu görmekti o yaşlı adamın.


  2.

  1. Koşarak geldik sebze bahçesine.

  2. Öküzler sabanı sürükleye sürükleye çitin kenarına gelmiş otluyor.

  3. Sabanın bıçağını tekrar toprağa sapladık.

  4. İnsanın kendine gelmesi, işe sarılması için çok az şeye ihtiyaç duyması şaşırtıcı değil mi?

  5. İnsanın bazen güzel bir söz işitmesi her şeye yetiyor.

  Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinde birden fazla yan cümlecik vardır?

  a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5


  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, açıklayıcısıyla kullanılmıştır?

  a) Şairin olmazsa olmaz dediği şey, biçim ve içerik uyumu, bu şiirde yoktu.

  b) Gözünden akan yaş, o içini kanatan damlaları, dindiremiyordu annesi.

  c) Bütün gün ev halkını, curcunayı seven o grubu, buraya getirmeye çalıştı.

  d) Ahmet’i dünyayı sevdiğine değişmeyen kişiyi, tanıyamıyordu.

  e) Öğretmen; öğrencileri, geleceğin teminatlarını, bağrına basmaya hazırdı.


  4. Aşağıdakilerden hangisi eksiltili bir cümle değildir?

  a) Az veren candan, çok veren maldan

  b) İnsan ayaktan, at tırnaktan

  c) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan

  d) Nerede birlik, orada dirlik

  e) Kedinin usluluğu serçe görünceye kadar


  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?

  a) Onun göze çarpan en önemli özelliği yalın söyleyişidir.

  b) Türkiye’yi en iyi yansıtan yerleşim merkezi burasıdır.

  c) Yazar, bu romanda kız kaçırma olayını ele almış.

  d) İnsanları, gelenekleri ve günlük yaşantılarıyla ortaya koymuştur.

  e) Konusunu bir halk efsanesinden alan Boş Beşik çok okunmuştur.


  6. Dostum; sıkıntıdan ellerim buz gibi olduğunda, ellerimi tutarak sevgiyle yüreğime dek ısıtabilecek, sıkıntıdan onun elleri buz gibi olduğunda, benim onun ellerini tutarak yüreğine dek ısıtabileceğim kişidir.

  Bu parçada kaç yan cümlecik vardır?

  a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6


  7. Anlamca birbirine bağlı olduğu halde özneleri, tümleçleri, yüklemleri ayrı olan cümlelere bağımsız sıralı cümle denir.turkeyarena.com

  Aşağıdakilerden hangisi bağımsız sıralı cümleye örnektir?

  a) Bugün Ayşelere, yarın Alilere gideceğiz.

  b) Komşumuz annemi aramış, bulamayınca çaresiz kalmıştı.

  c) Kimi şairler kışı sever, şiirlerinde mutlaka işler.

  d) Bu kitap çok güzel, bizi oldukça bilgilendiriyor.

  e) Kitaplarını toplamalısın, akşama misafir gelebilir.


  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre basit, söz dizimine göre kurallı bir fiil cümlesidir?

  a) Bu resimlere her birinde bizden bir parçanın olduğunu bilerek bakmalıyız.

  b) Bir öyküde üslup, anlatacağınızdan daha önemlidir.

  c) Klasik Türk müziğinde ezgilerin makamı ve formu birlikte anılır.

  d) Onun tiyatrolarında evrensellik, özgünlük ve içtenlik vardır.

  e) On yıl aradan sonra kaleme almıştı ilk eserini.


  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz olduğu halde anlamca olumludur?

  a) O kadar insanı ağırlayacak yerimiz mi var?

  b) Gel de işin içinden çık!

  c) O, bildiğinizi gibi becerikli değildir.

  d) Ne laftan anlamaz biriymiş.

  e) Bu büyük mağazada yok, yok.


  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik farklı bir görevde kullanılmıştır?

  a) Bu oyunda, gençlerin toplumdan neler beklediği anlatılıyor.

  b) Bir toplumda öncelikle ahlakın düzelmesi ele alınmalı.

  c) Fuarı kaç kişinin ziyaret edeceği belli değil.

  d) Sanatla ilgilenmek, insanın hayal gücüğü zenginleştirir.

  e) Denizin insan yaşamında önemli bir yeri olduğunu belirtti.


  CEVAPLAR ANAHTARI
  1.d 2.e 3.a 4.e 5.d 6.e 7.e 8.c 9.e 10.e
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  1. Aşağıdaki dizerlerden hangisi yapı bakımında diğerlerinden farlıdır?

  a) Beşikten başlayıp mezara uzanan
  Tenha ve korkulu bir köprüdür ömrüm

  b) Ağır varlığımı aynı hızla her an
  Bir baştan bir başa beyhude sürüklerim.

  c) Sayısız, siyah telli acayip bir kemana
  Ne kadar da benziyor şimdi kuduran yağmur

  d) Kafi değilmiş gibi gelişi sonbaharın
  Yardıma mı koşuyor çiseleyen yağmur

  e) Karanlık bir mabette yükselen sütunların
  Esrarlı dehşetini kalbime döker yağmur


  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yapıca diğerlerinden farklıdır?

  a) Bu tür konuşmalar iz bırakmadan geçmiyordu kuşkusuz.

  b) Yavaş yavaş, adamın yaşantısında değişiklikler başlamıştı.

  c) Bir kenti tepeden görmek için balona binip havalanmak gerek.

  d) Az sonra arabaya binip yola çaktığında gözlerinde aynı küçümseme vardı.

  e) Yardım isteyen kim olursa olsun yardıma koşmalıyız.


  3. Aşağıdakilerden hangisi, isim cümlesi değildir?

  a) Aldığımız biberlerin hepsi acı.

  b) Bu, yıkanınca dağılan bir boya.

  c) Ne heyecanlı bir güreş!

  d) Sen de tat bu güzel tatlıdan.

  e) Sonucu kötü bir savaş bu.


  4. Cansız varlıkların ya da soyut kavramların çoğulları özne olduğunda, bunların yüklemleri tekil olur.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

  a) Köylüler, uzaktan uzağa bağrıştılar.

  b) Dağlar, gün batımına doğru kızıllaştı.

  c) Boksörler, yaman dövüştüler.

  d) Bu düşünceler, geçerliliğini çoktan yitirdi.

  e) Bu tür duygular, gözlerimi yaşartırlar.


  5. Aşağıda verilenlerden hangisi, biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir?

  a) Sizin bu tutumunuzu beğenen mi var?

  b) Bu durumu size anlatmayan yok ki…

  c) Onları buradan götürecek değilim.

  d) Bu olayı tam aydınlatamamışım.

  e) Konuyu oldukça derin incelemişsin.


  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yüklemine göre diğerlerinden farklı cümledir?

  a) O da heyecanlıydı dünkü törende.

  b) Bugün, her nedense pek düşünceliydi.

  c) Günlerce yol aldık; aç, susuz, umutsuz.

  d) Alış verişte ne kadar titizsiniz?

  e) O, dayısının oğluyla sözlüydü.


  7. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi, yüklemine göre diğerlerinden ayrılır?

  a) Güneş, dağın ardına çekilirken köye vardı.

  b) Küpün içinde iki tane bilye vardı.

  c) Onun içinde küçük bir kuşku vardı.

  d) Olayın çok yönlü boyutları vardı.

  e) Şaka da olsa, sözde bir gerçek vardır.


  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yapıca diğerlerinden farklıdır?

  a) Sık ağaçların arasından birden bire önüme çıktı.

  b) Onu görünce daha da öfkelendim.

  c) Bize yalan söyledin, gerçeği bile bile…

  d) Söz vermeden hiç duramaz ki..

  e) Konuyu anlatıp sonra durumu araştırırız.


  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca basit cümledir?

  a) Bu dolmuş, bizim duraktan geçmez.

  b) İnsanın böyle yıkılışını görmemiştim.

  c) Buradan kaçanlar, deniz kenarına doluştular.

  d) Bir yuva kurmak onun için bir rüyaydı.

  e) Adamın gittiğini, ben de gördüm.


  10. Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından basit bir cümledir?

  a) Akacak kan damarda durmaz.

  b) Çıkmadık candan ümit kesilmez.

  c) Damlaya damlaya göl olur.

  d) Ak akçe kara gün içindir.


  CEVAPLAR ANAHTARI
  1.b 2.b 3.d 4.e 5.a 6.c 7.a 8.a 9.a 10.d
   
 3. RüzGaR Super Moderator

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?

  a) Eskiden burada büyük bir orman vardı.

  b) Dağcılar akşama doğru zirveye vardı.

  c) Sınavın başlamasına biraz zaman vardı.

  d) Düşen uçakta yüz yirmi bir yolcu vardı.


  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur?

  a) Ders çalışmayı sevmiyor değil.

  b) Okulda iyi arkadaşım yok değil.

  c) Öğrenciler konuyu bilmiyor değil.

  d) Dostlarına sırtını dönecek değil.


  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre “İnsanlığın en muhteşem eseri, bir amaçla yaşamayı bilmektir.” cümlesine uygundur?

  a) Duvarı nem, insanı gam yıkar.

  b) Bedava sirke baldan tatlıdır.

  c) Her horoz kendi çöplüğünde öter.

  d) Kalaylı bakır küplenmez.


  4. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?

  a) Niçin geç kaldığımı sordu

  b) Biz ne günler gördük böyle

  c) Sorunu nasıl çözeceğimi biliyorum

  d) Kitabı çok mu beğendin sen


  5. Aşağıdakilerin hangisinde bağlı cümle vardır?

  a) Bilgisayarı çok istiyorsan git de al.

  b) Kitap okuyor, kendini geliştiriyor.

  c) Çalışan öğrenciyi öğretmenler sever.

  d) Hayvanlar da doğanın bir parçasıdır.


  6. Aşağıdakilerden hangisi özneleri ortak sıralı cümledir?

  a) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

  b) Danışan dağı aşmış, danışmayan düz ovada şaşmış.

  c) Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan.

  d) Keçi can derdinde, kasap yağ derdinde.


  7. Aşağıdaki bağlı cümlelerin hangisinde özne ortak değildir?

  a) Kitabı okudum ve çok beğendim.

  b) Bana çok kızdı ama beni sever.

  c) Fındık enerji verir, cildi güzelleştirir.

  d) Sanatı herkes sevmeli, ben seviyorum.


  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?(turkeyarena.com)

  a) Çocuklara dayak atılır mı hiç?

  b) Sanma ki bu işten kurtulacaksın!

  c) Burada sana kim inanır ki!

  d) Tiyatroyu sevmiyor değilim.


  9. Aşağıdakilerin hangisinde girişik birleşik cümle vardır?

  a) Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

  b) Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara.

  c) Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!

  d) Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa.


  10. Yüklemine göre farklı olan cümle hangi seçenekte verilmiştir?

  a) Yaşadığımız güzellikler rüyalarımıza etki edebilir.

  b) Telepatinin annelerimizde örneklerini görmek mümkündür.

  c) Doğuda olan parapsikoloji çalışmaları Batı üniversitelerinde de yaygındır.

  d) Amaçları, telepatinin somut bir olay olmadığını göstermektir.


  CEVAPLAR ANAHTARI
  1.b 2.d 3.b 4.d 5.a 6.a 7.d 8.d 9.b 10.a
   
 4. RüzGaR Super Moderator

  1. Aşağıdakilerden hangisi bağlı cümledir?

  a) Böyle yatmak, somurtmak, hazin şeyler konuşmak, sana yakışmıyor.

  b) İnsanların üzerinde etkisi bakımından dört mevsimin en güzeli ilkbahardır.

  c) Bütün yıl gezmiş de şimdi iş bulmaya kalkışmış.

  d) Gariplikleri çok sever, dikkat çekmek için her şeyi yapardı.


  2. “Kayıkçı, var gücüyle küreklere asıldı.” Cümlesinin yapısına göre çeşidi nedir?

  a) Basit

  b) Birleşik

  c) Sıralı

  d) Bağlı


  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamında olumsuzluk yoktur?

  a) Ne ders çalıştı ne de oyun oynadı.

  b) Onun bu konuda bilgisi yok değil.

  c) Günlerce ne aradı ne de sordu.

  d) Bu iş senin bildiğin gibi değil.


  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?

  a) Gelemeyeceğimizi söyleyemez misiniz?

  b) Gezimize siz de katılmaz mısınız?

  c) Ne kadar kabiliyetli olduğunu hiç bilmez miyim?

  d) Çalışsam da konuyu anlayamaz mıyım?


  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından farklıdır?

  a) Yanık sesiyle herkesi etkilerdi.

  b) Görünen köy kılavuz istemez.

  c) İstanbul seyahatimizde her şey bir harikaydı.

  d) Annemin, babamın, çocukların, hepsinin selamı var size.


  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz olduğu halde anlamca olumludur?

  a) Ben senin düşüncelerini yorumlayacak değilim.

  b) Günlerdir beklediğimiz halde ne gelen var ne giden.

  c) Derslerine her gün düzenli çalışıyor mu?

  d) Durup dururken gülmeye başlamasın mı?


  7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi eksiltili cümledir?

  a) İnsanın yere bakanındın, hayvanın göğe bakanından kork.

  b) Bacağı kısadan, sakalı köseden sakınmalı.

  c) Suyu getiren de bir, testiyi kıran da bir.

  d) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.


  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yükleminin çeşidine göre diğerlerinden farklıdır?

  a) Bize bir çay veya kahve içirmek için çok ısrar etti.

  b) Bu, Selçuklulardan kalma yegane eserdir.

  c) Pek az kimse buraya yeni bir sinema açıldığının farkında değildir.

  d) Masal anlatmak bazıları için tiryakiliktir.


  9. Aşağıdakilerden hangisi anlamca olumlu bir cümledir?

  a) Amos’a gelip de buradaki surları ve tiyatro kalıntısını görmemek olmaz.

  b) Bu tepeden Marmara pek güzel görünmez.turkeyarena.com

  c) Ben de sizinle bu güzellikleri paylaşacak değilim.

  d) Zarar verdi diye bu kadar küçük çocuk dövülür mü?


  10. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir cümle değildir?

  a) Yazarın bu konudaki görüşüne katılmamak mümkün değil.

  b) Gelişmiş ülkeler, ulaşım sorununu raylı sistemlerle çözümlemiş.

  c) Dünyanın hiçbir yerinde kara yolu taşmacılığını bizimki kadar önemseyen ülke yok.

  d) Demir yolunun gerekliliğini yetkililerin anlaması ve hayata geçirmesi lazım.


  CEVAPLAR ANAHTARI
  1.c 2.a 3.b 4.c 5.b 6.d 7.d 8.a 9.a 10.a
   
 5. RüzGaR Super Moderator

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?

  a) Bir düşmanı affetmek, bir dostu affetmekten daha kolaydır.

  b) Kadınlar zayıftır, ama analar kuvvetlidir.

  c) İnsanlığın büyük ve muhteşem eseri, bir amaçla yaşamayı bilmektir.

  d) Birbirimizi bağışlayabilmeden önce, birbirimizi anlamamız gerekir.


  2.
  1. Yaşam, başı da sonu da belli bir hikaye.

  2. Doğulur ve ölünür.

  3. Bir düşünceye göre yaşam ile ölüm arasındakileri kendimiz seçmiyoruz.

  4. Hayatımız da ülkemizle, çağımızla, ortamla, aileyle sınırlı.

  Numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

  a) 1 b) 2 c) 3 d) 4


  3. Aşağıdakilerden hangisi kurallı cümledir?

  a) Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü.

  b) Gülme komşuna, gelir başına.

  c) El yarası geçer, dil yarası geçmez.

  d) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.


  4. Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından basit cümledir?

  a) Beri gel, barışalım.

  b) Dost isek bilişelim.

  c) Sevelim, sevilelim.

  d) Dünya kimseye kalmaz.


  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?

  a) Tren, sabaha karşı İzmir’e vardı.

  b) Kolunda çok değerli bir saat vardı.

  c) Kitapçıda aradığımız kitapların hepsi vardı.

  d) Akşamki toplantıda birkaç kişi vardı.


  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur?

  a) Öğrencilerin başarılı oluşunda ailenin etkisi yok değil.

  b) Okumanın bu kadar önemli olduğunu anlamış değil.

  c) Etrafında olup bitenlerden sıkıntı duymuyor değil.

  d) Bütün bunların neye mal olduğunu bilmiyor değil.


  7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur?

  a) Kardeşim yasaları bilmeyen biri değil.

  b) O, sizin her istediğinizi getirecek değil.

  c) Havada kapkara bulutlar yok değil.

  d) Sizi gittiğim her yerden aramadım değil.


  8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?

  a) Bize ne zaman geldi ki şimdi gelsin.

  b) Oraya ne gittim, ne de giderim.

  c) Beni de seni de tanımıyor değil.

  d) Benimle biri bile konuşmuş değil.


  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?

  a) Hakkımda ne düşündüğünü bilmiyor değilim.

  b) Ne gezmesini ne eğelenmesini bilir.

  c) Onunla konuyu görüşmüş değiliz.

  d) Gökyüzünde küçük bir bulut bile yok.


  10. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?

  a) Çalışmaya başladı mı gerisi tamam

  b) Bana ne iş yaptığımı sordu

  c) Söylediklerimi duydu mu bilmiyorum

  d) Sana gelmeyeceğini mi söyledi


  CEVAPLAR ANAHTARI
  1.d 2.d 3.c 4.d 5.a 6.b 7.b 8.c 9.a 10.d
   
 6. RüzGaR Super Moderator

  1. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir?

  a) Kaba sözler insanı incitir.

  b) Saçmalıklarıyla herkesi delirtir.

  c) Yanında çalışanları sabırla eğitir.

  d) Bu konudaki düşünceleri yanlıştır.


  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, yükleminin çeşidine göre diğerlerinden farklıdır?

  a) Yarınki kazdan bugünkü yumurta yeğdir.

  b) Hangi gün vardır akşam olmadık.

  c) Şubatın sonundan, martın onundan kork.

  d) Akıl için yol birdir.


  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?

  a) Zannetme ki bu hareketin karşılıksız kalacak.

  b) Hani, o eski arkadaşlarından kim kaldı?

  c) Bu yol ne okula çıkar ne de çarşıya.

  d) Yeni çıkan kitabı okumamış değilim.


  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi soru cümlesidir?

  a) Kimin geleceğini söylemediler

  b) Kimin olduğunu bilemezler

  c) Kimin işi daha zor

  d) Kiminse araba güzelmiş


  5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?

  a) Gittiği günden beri ne aradı ne sordu.

  b) Seninle görüşme fırsatı aramadım değil.

  c) Buralara geleceğimizi kim biliyordu ki…

  d) Güneş henüz toprağı ısıtmış değil.


  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre basit cümledir?

  a) Türk, şerefi için yaşar, şerefi için ölür.

  b) Dağlar sıra sıra ufkumuzu süslüyordu.

  c) Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.

  d) Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak!


  7. Aşağıdakilerden hangisinde bağlaç iki cümleyi birbirine bağlamamıştır?

  a) Size gelemem çünkü fazla zamanım yok.

  b) Bir parça tuzlu fakat bu yemeği yiyeceğiz.

  c) Şimdi gidiyorum ama birazdan geleceğim.

  d) Tezgahtaki elmalar ve ayvalar birbirine karıştı.


  CEVAPLAR ANAHTARI
  1.d 2.c 3.d 4.c 5.b 6.b 7.d
   
 7. SeçiL Well-Known Member

  çok teşekkürler çok işime yaradı
   
 8. RüzGaR Super Moderator

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca basittir?

  A) Onun ne gözü kara bir adam olduğunu bütün kasaba halkı biliyordu.

  B) Annesi küçük kızının evi kirlettiğini görünce küplere bindi.

  C) Çocuklarının en iyi şekilde yetişmesi için elindeki bütün imkânları seferber etti.

  D) Bahçe kapısının önünde, üstü başı perişan zavallı bir adam göründü.

  E) Otuz yıllık iş hayatında kimsenin kalbini kırmadan görevini yaptı.


  2. Aşağıdakilerden hangisi bir devrik cümle değildir?

  A) Yapıtlarında daha çok kendini tatmin etmek için seçmiştir kahramanlarını.

  B) Yemek bile yemedi tuttuğu takım şampiyon "alamadı diye.

  C) O parayı kazanmasam da yeter bana bu mutluluk.

  D) Hayat, insanın yapmak isteyip de yapamadıklarının bir toplamıdır aslında.

  E) Hayat insanı bulutlara da çıkarabilir; fakat bu durum geçicidir.


  3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir isim cümlesidir?

  A) Günümüzde kitaplar ve dergiler eskisi kadar okuyucu bulamıyor.

  B) Hükümdar asasının ne kadar ağır olduğunu bilen, onu yolda bulsa, ona elini sürmeden geçer.

  C) Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir.

  D) Büyük şehirlerin kenar mahallelerinde yaşayan insanların yaşantıları da romanlarımızda önemli yer tutar.

  E) Ülkemizin kalkınması için bütün bireylerin üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yapmaları gerekir.


  4. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre basit, kurallı bir isim cümlesidir?

  A) Zaman süzgecinden geçmemiş bir sanat yapıtı gösterilemez.

  B) Bir yapıt yazıldığı çağın şartlarına göre değerlendirilmelidir.

  C) Doğruların değişebileceğini duygusal olarak da kabullenmek gerekir.

  D) Toplumun görevi, her ferde temiz bir çevre temin etmek olmalıdır.

  E) Ferdin topluma karşı görevlerini bilmesi temel özelliklerindendir.


  5. Arabayı çok hızlı sürüyordu, heyecandan kalbimiz duracaktı.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca bu cümle ile özdeştir?

  A) Yeterli vaktim olmadığı için sizinle gelemiyorum.

  B) Kar yağınca tabiat beyaz örtüsünü giymişti.

  G) Halka hizmet etmenin verdiği zevk, mutluluk kaynağıydı onun için.

  D) Karşımdaki koltukta oturan ihtiyar bir adam gazetesini açtı, okumaya başladı.

  E) Bahar gelince kuşlar, kelebekler neşeyle uçuşmaya başladı.


  6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

  A) Burada en çok eski arkadaşlarımı arıyor, onları özlüyorum.

  B) Yazarın yeni çıkan romanlarını alıyor, hemen okuyorum.

  C) Hastanızın durumu İyiye gidiyor, hastanız yakında taburcu olabilir.

  D) Televizyonu açtı, yeni başlayan futbol karşılaşmasını merakla izlemeye başladı.

  E) Gecenin bu vaktinde nereye gideceksin.


  7. (I) Bu yıl kış mevsimi çok çetin geçti. (II) Nihayet ilkbahar geldi. (III) Çiçekler, çeşit çeşit renkleriyle tabiatı daha da güzelleştirdi. (IV) Aylarca yuvalarında kapalı kalan böceklerde bir sevinç, bir sevinç. (V) insanlar da o çetin kış günlerini şimdiden unutmuş görünüyorlar.

  Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi eksiltili cümledir?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


  8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuzdur?

  A) Bu kadar kolay soruları kim çözemez?

  B) Sen benden yardım istersin de ben sana nasıl yardımcı olmam?

  C) İnsan bunca yıllık arkadaşına yalan söyler mi hiç?

  D) insan başı darda kaldığında dostlarından yardım istemez mi?

  E) Senin bana yalan söylediğini anlayamayacak kadar saf değilim.


  9. Yağmurun yağdığını ancak burnuma ve elime düşen birkaç damlacıktan ve kıvrımlı dallarını yere doğru sarkıtmış kayınların yapışkan yapraklarında bir şeylerin hışırdamasından anladım.

  Bu cümlede kaç yan cümlecik vardır?

  A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


  10. Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir?

  A) Öğretmenimiz bu konuyu ben yokken anlatmış.

  B) Saatlerce beklemiş otobüs durağında.

  C) Aranızda bu olaydan ders almış kaç kişi var.

  D) Ağacın tepesindeki dalların arasında bir kuş yuvası görünüyordu.

  E) Arabamız rengârenk çiçeklerle dolu bir bahçenin kenarında durdu.


  11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?

  A) Yapraklarını yaz kış dökmeyen bu ağaçlardan bizim oralarda hiç görmedim.

  B) Köy halkı savaş zamanında düşman askerlerine asla geçit vermemiş.

  C) O korkunç kazayı yaşayanlar olayın şokunu uzun iç süre üzerlerinden atamadılar.

  D) Suyun kulakları tırmalayan gürültüsünden birbirimizi duymuyorduk.

  E) Küçükken kardeşimle en küçük şeyler yüzünden aramızda kavga çıkardı.


  12. Aşağıdakilerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

  A) Büyük sorumluluklar yüklenmiş kişiler kurallara uymalıdır.

  B) Dikkat et kırıcı sözler kullanarak çevrendeki insanları üzüyorsun.

  C) Senin bu olayda daha yapıcı bir davranış sergilemeni beklerdim.

  D) Tembellik bizim düşmememiz gereken en büyük bataklıktır.

  E) Ekmeğini kazanmayan insan, dostunun yüz karası, düşmanının maskarasıdır.


  13. (I) Şu motorlu ya da elektrikli trenler işlemeye başlayalı o canlı, pırıl pırıl lokomotifler müzelere kaldırıldı. (II) Onların yerini asık suratlı, küt burunlu, heyecansız makineler aldı. (III) Ocağı harıl harıl tutan kahraman ateşçiler yok artık. (IV) Ne ellerde üstüpü, ne yüzlerde kömür karası var. Sanı madenden, sevimli, küçük lokomotifler de takmıyorlar yakalarına

  Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisi "birleşik, olumsuz" isim cümlesidir?

  A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


  14. Aşağıdakilerden hangisi bir isim cümlesidir?

  A) Yabancı dille eğitim, ana dilimizin güzelliklerinden mahrum ediyor bizi.

  B) Dilin temel işlevi insanların duygu ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmalarına yardımcı olmaktır.

  C) Sanat sayesinde gerçeklikten edindiği imgelerin anlamlarını çağrışımlı sembollere dönüştürmüştür insanoğlu.

  D) Güzel bir gül koklamak istediğinizde dikenin acısına katlanırsınız.

  E) Çağdaş insanın vazgeçemeyeceği bir tutku olmalıdır düzenli olmak.


  15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

  A) Eski sanatçıların sırlarını öğrenmedikçe başarılı eserler ortaya koymak mümkün değildir.

  B) Büyük sanatçı olmak kendine özgü bir üslûp gerektirir.

  C) Sıkıntı çekmeden güzel eserler ortaya koymak mümkün değildir.

  D) Eski sanatçılar günümüz sanatçılarından daha başarılı eserler vermişlerdir.

  E) Başarılı eserler vermek isteyen sanatçılar geçmişteki büyük sanatçıların eserlerini incelemelidir.


  16. Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem cümlesidir?

  A) Vitrindeki göz kamaştırıcı elbise ne kadar da pahalıymış.

  B) Babamın bana yıllar önce yazdığı mektupları hâlâ saklıyorum.

  C) Akşamüzeri uğradığımız restoranda çok güzel yemekler yedik.

  D) Gün geçmiyor ki televizyon ekranlarında bir trafik kazası haberi çıkmasın.

  E) Yedi yaşında bir çocuğun yaptığı bu resimlere herkes hayranlıkla bakıyor.


  17. Cevap almak amacı güdülmeyen, ancak soru İfadesi taşıyan cümlelere sözde soru cümlesi denir.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisi buna örnek olarak gösterilebilir?

  A) Bu yağlı boya tablosunu kaç günde yaptın?

  B) Onun sana yalan söylediğini nereden anladın?

  C) Onun ne kadar düzenbaz bir adam olduğunu bilmez miyim hiç?

  D) Bu güzel çiçekleri kimin İçin aldın?

  E) İçinizde sorunun çözümünü anlamayan var mı?


  Cevap Anahtarı: 1)D 2)E 3)C 4)E 5)D 6)E 7)D 8)C 9)D 10)B 11)E 12)D 13)C 14)B 15)D 16)A 17)C
   

Sayfayı Paylaş