Çözeltilerde Derişim

Konusu 'Kimya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 9 Aralık 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Çözeltilerde Derişim
  Bir bardak çaya bir değil de iki paket şeker eklersek çözeltideki şeker derişiminin arttığını biliriz. Bunlardan genellikle miktarca fazla olana çözücü, diğerine çözünen denir. Ancak bu terim bazı sulu çözeltiler için uygun değildir. Çünkü su molekülleri çok az olsa bile sülfürik asit ile sudan oluşan çözeltide su çözücü, sülfürik asit çözünen olarak gösterilir.

  Çözeltilerin özellikleri, bileşenlerin bağıl miktarlarına bağlıdır. Bir çözeltinin bileşimindeki bağıl miktarlara derişim denir. Buna göre bir çözeltideki çözünenin derişimi,çözünen miktarının çözelti veya çözücü miktarına dağılma oranıdır. Bu yüzden derişimler çözeltiye ve çözücüye göre oran olmak üzere iki grupta belirtilir. Çok kullanılan derişim türleri, kütlece yüzde derişim, mol kesri, molarite, molalite ve normalitedir.

  1. Kütlece Yüzde Derişim
  100 gram çözeltide çözünmüş olan maddenin gram birimiyle kütlesidir. Örneğin %3 lük hidrojen peroksit (H2O2) çözeltisi demek, çözeltinin her 100 gramı 3 g H2O2 ve 97 g su içeriyor demektir. Bu da 10 g çözeltide 0.3 g H2O2, 200 g çözeltide 6 g H2O2 ... bulunacağını bildirir.

  Çözünenin kütlesi (gram)
  Çözünen asit kütlesi = -------------------------------------- x 100
  Çözelti kütlesi (gram)

  7.4 ÖRNEK
  18 g su ve 2 g şekerden oluşan çözeltideki şekerin kütlece şeker yüzdesi kaçtır?

  Çözüm
  Çözünen şeker kütlesi: 2 g
  Çözelti kütlesi: 2 + 18 = 20 g
  2 g şeker
  Şekerin kütlece yüzdesi = ------------------ x 100 = 10 (%)
  20 g çözelti

  7.5 ÖRNEK
  Kütlece %24’ lük 500 g asit çözeltisine 100 g su eklendiğinde oluşan çözelti kütlece yüzde kaçlıktır?

  Çözüm
  24
  Çözünen asit kütlesi = 500 ------------------ = 120 g
  100

  Çözelti kütlesi = 500 + 100 = 600 g


  120 g asit
  Asitin kütlece yüzdesi = --------------------- 100 = 20 (%)
  600 g çözelti


  2. Molar Derişim (M)
  Çözeltinin bir litresinde çözünmüş olan maddenin mol sayısıdır
  Çözünenin mol sayısı, n n
  Molarite = ------------------------------------------ = ---------------------
  Çözelti hacmi (litre), V V

  Örneğin 200 mililitresinde 0.08 mol şeker içeren çözeltinin molaritesi şöyle bulunur:
  Çözünenin mol sayısı = 0.08 mol
  Çözelti hacmi = 200 ml = 0.2 L
  0.08 mol
  Molar derişim (M) = ------------------- = 0.4 mol/L
  0.2 L

  7.6 ÖRNEK
  4.44 g kalsiyum klorür (CaCl2) suda çözülerek 500 mL çözelti hazırlanıyor. CaCl2 ün ve iyonlarının molar derişimlerini bulunuz. (CaCl2: 111 g/mol)
  Çözüm

  4.44 g
  CaCl2 nin mol sayısı = ------------------- = 0.04 mol
  111 g/mol

  Çözelti hacmi = 500 ml = 0.5 L
  0.04 mol
  CaCl2 nin molaritesi = [CaCl2] = ------------------- = 0.08 M CaCl2, bir tuzdur ve
  0.5 L
  iyonik bağlı bir bileşiktir. Sudaki çözünmesi şöyledir:

  CaCl2 (k) ---------> Ca+2 (aq) + 2 Cl– (aq)

  Çözünme denkleminden de görüldüğü gibi kaç mol CaCl2 çözünüyorsa o sayıda Ca+2 iyonu, bunun iki katı sayıda Cl– iyonu oluşur.
  Ca+2 nin molar derişimi = [Ca+2] = 0.08 M
  Cl– nin molar derişimi = [Cl–] = 0.08 x 2 = 0.16 M olur.

  7.7 ÖRNEK
  0.4 M etil alkol (C2H5OH) çözeltisinin 5 litresinde kaç g alkol çözünmüştür?
  (C2H5OH : 46 g/mol)

  Çözüm
  "0.4 M" demek, çözeltinin her litresinde 0.4 mol alkol bulunuyor demektir. 5 L çözeltide 5 x 0.4 = 2 mol çözünmüştür.
  2 mol alkol = 2 x 46 = 92 dır.

  7.8 ÖRNEK
  100 mL 0.4 M alüminyum nitrat Al(NO3)3 çözeltisine 900 mL su ekleniyor. Son çözeltide nitrat iyonlarının derişimi kaç mol/L dir?

  Çözüm
  Çözünen maddenin mol sayısı = n = M ´ V = 0.4 x 0.1 = 0.04 mol
  Çözeltinin son hacmi = 100 mL + 900 mL = 1000 ml = 1 L
  NO3– iyonlarının mol sayısı 0.04 3 = 0.12 mol

  0.12 mol
  NO3– iyonlarının molar derişimi = ------------------ = 0.12 M dir.
  1 L

  7.9 ÖRNEK
  2 L 0.2 M NaCl çözeltisiyle 3 L 0.4 M NaCl çözeltisi karıştırılıyor. Karışımın derişimi kaç M dir?

  Çözüm
  Karışan çözeltilerdeki NaCl nin mol sayılarını bulmalıyız:
  n = M x V
  n1 = 2 M x 0.2 L= 0.4 mol NaCl
  n2 = 3 M x 0.4 L = 1.2 mol NaCl
  nT = 1.6 mol NaCl
  Son çözelti hacmi 5 litre, içerdiği NaCl, 1.6 mol olduğuna göre;

  n 1.6 mol NaCl
  M =----------- = ------------------------------ = 0.32 mol/L olur.
  V 5 L

  7.10 ÖRNEK
  200 mL 0.4 M kalsiyum klorür ,CaCl2 , çözeltisine;
  (a) 600 mL saf su,
  (b) 200 mL 1.0 M CaCl2 çözeltisi,
  (c) 0.02 mol CaCl2 (k) içeren 200 mL çözelti,
  eklendiğinde her durumda Cl– iyonlarının derişimi kaç mol/L olur?
  Yanıt
  (a) 0.2 M; (b) 1.4 M; (c) 0.5 M

  3. Molal Derişim (m)
  Bir kilogram çözücüde çözünmüş olan maddenin mol sayısıdır; küçük m harfi ile simgelenir.
  Çözünenin mol sayısı
  Molalite (m) = ---------------------------------------------
  Çözücünün kilogramı
  Örneğin 1000 g (1 kg) suda 0.5 mol şeker çözünmüşse bu çözelti, "0.5 molaldır" denir.

  Burada okurun dikkatini molal ve molar derişim ayrıntısına çekmek yararlı olabilir. Bir litre suya (bir kilogram suya) 0.1 mol şeker eklenirse bu çözelti bir molaldir. 0.1 mol şeker konarak üstüne su eklenerek bir litre çözelti elde edilirse bu çözelti bir molardır. Yani molar derişimde suyun miktarı değil, çözelti miktarı bir litredir.

  Molal derişim, çözeltilerde kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası alçalmasında standart derişimdir. 1 molal şeker çözeltisi 100.52 °C de kaynamaya, –1.86°C de donmaya başlar.

  7.11 ÖRNEK
  100 g suda 3.6 g glukoz (C6H12O6) çözülüyor. Bu çözeltinin molalitesi kaçtır? (C6H12O6: 180 g/mol)
  Çözüm
  Molalite, çözücünün (suyun) her kilogramının çözdüğü maddenin mol sayısıdır.
  3.6 g
  Çözünen glukozun mol sayısı = --------------- = 0.02 mol
  180 g/mol

  100 g
  Çözücünün kilogramı = --------------- = 0.1 kg
  1000 g/kg

  0.02 mol glukoz
  Molalite (m) = ------------------------------ = 0.002 molal.
  0.1 kg su

  7.12 ÖRNEK
  Litresinde 460 g etil alkol bulunan sulu çözeltinin yoğunluğu 0.92 g/cm3 olduğuna göre alkolün kütlece yüzde derişimini, molaritesini ve molalitesini hesaplayınız.
  (Etil alkol, C2H5OH: 46 g/mol)

  Çözüm
  Çözeltiyi bir litre (1 L) alalım. Yoğunluğa göre 1 cm3 çözelti 0.92 gram. 1000 cm3 (1L) çözelti 0,92 x 1000 = 920 eder.

  460 g alkol
  Kütlece yüzde derişim = ------------------------------ x 100 = 50 (%)
  920 g çözelti

  Molarite ve molalite için 1 L çözeltideki alkolün ve suyun mol sayılarını bulmalıyız.

  460 g alkol
  Alkolün mol sayısı = ------------------------------ = 10 mol
  46 g/mol alkol

  920 – 460 g
  Suyun kütlesi = ------------------------------ = 0.460 kg
  1000 g/kg

  10 mol alkol
  Alkolün molalitesi = ------------------------------ = 10 M
  1 L çözelti

  10 mol alkol
  Alkolün molalitesi = ------------------------------ = 21.7 mol/kg = 21.7 molal
  0.460 kg su

  7.13 ÖRNEK
  1L 0.5 M NaCl çözeltisine (a) 4L saf su eklense; (b) 1L 2M NaCl çözeltisi eklense; (c) 1L 0.35 M CaCl2 çözeltisi eklense her durumda klor iyonu [Cl–) derişimi kaç M olur?

  Çözüm
  Çözeltiye su eklenirse, çözelti seyrelir ve derişim düşer.
  (a) Çözellti hacmi, saf su eklenerek beş katına çıktığı için çözelti derişimi beşte birine iner. NaCl derişimi 0.1 M olur.
  (b) n = M ´ V den n1 = 0.5 x 1 = 0.5 mol; n2 = 2x1 = 2 mol NaCl
  NaCl Karışan çözelti hacmi = 1L + 1L = 2L
  2.5 mol
  NaCl derişimi = ------------------------------ = 1.25 M
  2L
  (c) İlk çözeltideki NaCl derişimi= klor iyonu iyonu derişimi = 0.5 M
  CaCl2 çözeltisindeki klor iyonu derişimi = 0.70 M
  Çözeltiler, eşit hacimde olduğu için her bir çözeltiden gelen klor iyonu derişimi yarıya düşeceğinden son çözeltideki klor iyonu derişimi= 0.25 M + 035 M = 0.60 M olacaktır.turkeyarena.com

  7.14 ÖRNEK
  Aşağıdaki maddeleri aynı sıcaklıkta buhar basıncı artacak şekilde sıralayınız.

  Madde Buhar basıncı (mmHg)

  Saf su P1
  0.1 M şeker çözeltisi P2
  0.1 M NaCl çözeltisi P3

  Çözüm
  Şeker ve tuz, suyun buhar basıncını düşürür (kaynama sıcaklığını yükseltir). 0.1 M şeker çözeltisinin litresinde 0.1 mol şeker molekülü; 0.1 M NaCl çözeltisinin litresinde 0.2 mol iyon (0.1 mol Na+ ve 0.1 mol Cl–) vardır. Çözeltinin birim hacminde daha çok tanecik olduğu için NaCl çözeltisinin buhar basıncı daha düşüktür.
  P3 < P2 < P1
   


 2. hakan788 Well-Known Member

  çok güzel bir site yapmışsınız aradıklarımı kolaylıkla buluyorum teşekkürler
   

Sayfayı Paylaş