Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Konusu 'Türkçe-Edebiyat' forumundadır ve RüzGaR tarafından 27 Eylül 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
  1. KASİDE
  • Klasik Türk edebiyatı nazım biçimidir.
  • Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılırlar.
  • Aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
  • Nazım birimi beyittir.
  • En az 31, en çok 99 beyitle yazılır.
  • Altı bölümden oluşur.
  * Kafiye düzeni "aa-ba-ba-ba..." şeklindedir.

  2. Robot şiiri 1870'li ya da 19201i yıllara ait olamaz. İlk robotlar bu tarihten sonra yapılmaya başlamıştır.

  3. Öncelikle bu dönemi ortaya çıkaran sosyal, siyasal, ekonomik yapıyla ilgili kısaca bilgi verilir, da sonra da bu dönemde eser vermiş şairlerin şiirlerinden örnekler verilerek dönemin şiir özellikleri a 3 çıkarılır. En sonunda da aşağıdaki gibi bu dönem şiirinin özellikleri maddeler halinde tahtaya yazılır:
  Şiirde şekil değişir. Yeni nazım şekilleri, Fransızcadan yapılan çeviri şiirlerde görülür. Divan şiirindeki "parça güzelliği" yerine "konu birliği"ne ve "bütün güzelliğine" önem verilir.

  Eski şekillere başvurulur, aruz vezni kullanılır. Heceye de yer verilir (Ziya Paşa, Namık Kemal, Recaîzade Ekrem, Abdülhak Hamit). Aruz ölçüsüne yenilik getirilir (Abdülhak Hamit).

  Kafiyede de değişiklik görülür. Kafiye nazımın esas öğesi olarak ele alınmaz (Hamit kafiyesiz şiirler yazar). Kafiyenin kulak iqin olduğu kabul edilir. Ham it. sarma ye çapraz kafiye, düzenini karışık biçimde kullanır. Ekrem, sarma tipi kafiyeye itibar eder.

  Şiirde muhteva genişler. Şiirin ruhu değişir. Konu çeşitlilik kazanır. Tabiat ilk kez kendi varlığı ile şiire girer, "Zerrâttan şümûsa kadar her güzel şey şiirdir." anlayışı önem kazanır. Ekrem ve Hamit tabiatı dıştaki renkleriyle görür ve tabiat üstünde düşünürler.

  Hak, adalet, kanun, medeniyet ve devlet gibi kavramlar şiire girer ve Tanzimat şiiri, eski şiir*den öz bakımından ayrılır.turkeyarena.com

  Başlangıç devrelerinde klâsik şiir (Şinasi'de); genel olarak romantik şiir (Namık Kemal'de) etkili olur. Felsefî düşünce şiire yansır (Ziya Paşa'da). Ölüm, varlık, yokluk, yaşanan dünya, ahiret, aşk vb... temalar yoğunlaşmaya başlar.

  "Safi Türkçe" ile yazılmış bir kaç şiir dışında, halk dili şiirde görülmez. Şinasi'nin halk diline yaklaşma çabası, beklenen sonucu vermez.
   


 2. stormahmet Well-Known Member

  teşekkürler sayenizde iyi bir not aldım
   

Sayfayı Paylaş