Comparative ve superlative konu anlatımı

Konusu 'İngilizce' forumundadır ve Nysa tarafından 25 Haziran 2017 başlatılmıştır.

 1. Nysa Well-Known Member


  Comparative and Superlative

  Comparative and Superlative Forms
  Karşılaştırma ve üstünlük durumları

  The Comparative Form
  Karşılaştırma durumu

  The comparative form, which is made by adding -er or a preceding more to the adjective, shows either a greater degree or makes a comparison between two persons or things.

  Sıfatlara –er son eki eklemek ya da önlerine more kelimesi getirmek yoluyla oluşturulan karşılaştırma durumu, ya sıfatın anlamını pekiştirir, ya da iki kişi ya da nesne arasında karşılaştırma yapılmasını sağlar.

  Examples:
  Örnekler:


  They chose a darker brown paint than their neighbors.
  Komşularınınkinden daha koyu kahverengi bir boya seçtiler.

  This apple is bigger.
  Bu elma daha büyük.

  This apple is smaller.
  Bu elma daha küçük.

  This man is taller.
  Bu adam daha uzun.

  This man is shorter.
  Bu adam daha kısa.

  Swimming is less dangerous.
  Yüzme daha az tehlikelidir.

  Bungee-jumping is more dangerous.
  Bungee-jumping daha tehlikelidir.

  The Superlative Form
  Üstünlük durumu

  The superlative form, which is made by adding -est or a preceding mostto the adjective, shows the greatest degree of a quality or quantity among three or more persons or things.

  Sıfatlara –est son eki eklemek ya da önlerine most kelimesi getirmek yoluyla oluşturulan üstünlük durumu, bir kişi ya da nesnenin bir özelliğe, diğer benzerlerine gore en üst düzeyde sahip olduğunu anlatır.

  Examples:
  Örnekler:


  They chose the darkest brown they could find.
  Bulabildikleri en koyu kahverengiyi seçtiler.

  This apple is the smallest.
  Bu elma en küçük.

  This apple is the biggest.
  Bu elma en büyük.

  Swimming is the least dangerous.
  Yüzme en az tehlikeli.

  Bungee-jumping is the most dangerous.
  Bungee-jumping en tehlikeli.

  Be careful not to create a double comparative or superlative.
  Bir sıfatı yanlışlıkla iki yolu da kullanarak karşılaştırma ya da üstünlük durumuna getirmeyin.

  Examples:
  Örnekler:


  Comparative


  Incorrect - Today is more colder than yesterday.
  Yanlış

  Correct - Today is colder than yesterday.
  Doğru - Bugün dünden daha soğuk

  Superlative


  Incorrect - She is the most fastest runner.
  Yanlış

  Correct - She is the fastest runner.
  Doğru - O en hızlı koşucu.

  Some adjectives do not have comparatives or superlatives because they are already absolute in meaning
  Bazı sıfatlar anlam olarak zaten mutlak oldukları için karşılaştırma ya da üstünlük durumları yoktur

  Examples: unique, Roman, dead, favorite, empty.
  Örnekler: eşsiz, Romalı, ölü, favori, boş

  Incorrect: The tour guide was very French.
  Yanlış

  The tour guide has to be either a French person or not, so cannot be described as "very" French.
  Rehber ya Fransızdır ya da daha değildir. "Çok Fransız" ya da "az Fransız" olamaz.

  Correct: The tour guide was French.
  Doğru - Rehber Fransızdı.

  Incorrect: The antique was the most unique.
  Yanlış

  Unique means one of a kind. Something cannot be more one of a kind than it already is.
  "Unique" = "Eşsiz" bir kavramın tek örneğini ifade eder. Bir şey, bir kavramın tek örneği olmayı daha az ya daha çok gerçekleştiremez

  Correct: The antique was unique.
  Doğru - Antika eşsizdi (türünün tek örneğiydi).
   


Sayfayı Paylaş