Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri ve İsyanlar (Kpss) Test Soruları ve Çözümleri

Konusu 'Kpss B Grubu' forumundadır ve RüzGaR tarafından 21 Ocak 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri ve İsyanlar (Kpss) Test Soruları ve Çözümleri
  265-Trakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulunca, “askerlik ile ilişiği olan milletvekillerinin ya askerlikten istifa etmeleri ya da kışlalarına dönmelerine” ilişkin yasa çıkartılmıştır.
  Böyle bir yasanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı çalışamaz hâle getirmek
  B) Demokratikleşme sürecini hızlandırmak
  C) M. Kemâl’in Cumhurbaşkanı olmasını sağlamak
  D) Ordunun politikaya karışmasını önlemek
  E) İstiklâl Mahkemelerinin kurulmasını sağlamak
  Cevap: D (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları Kurtuluş Savaşı’nın önemli komutanları idi).

  266-Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ekonomide liberal görüşleri savunmaları
  B) İnkılâpların gelenek göreneklere karşı yapılmasını eleştirmeleri
  C) Şeyh Sait İsyânı’nın patlak vermesi
  D) Menemen Olayı’nın çıkması
  E) Ordunun politikaya karışması Cevap: C

  267-Şeyh Sait İsyânı’nın etkin bir şekilde bastırılması için alınan önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) İsmet Paşa’nın başbakanlığa getirilmesi
  B) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkartılması
  C) İstiklâl Mahkemelerinin kurulması
  D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması
  E) 1924 Anayasası’nın kabûlü Cevap: E

  268-Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkartılmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Lâik düzene geçilmesi
  B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
  C) Şeyh Sait İsyânı’nın çıkması
  D) Menemen Olayı
  E) Serbest Fırka’nın kurulması
  Cevap: C (takrir-i sükûn: konuşma-yazma yasağı, sansür).

  269-Şeyh Sait İsyânı TBMM’nin dış politikasında etkili rol oynamıştır.
  Bu isyân, aşağıdaki sorunlardan hangisinin Türkiye’nin aleyhine
  çözümlenmesinde etkili olmuştur?
  A) Boğazlar C) Hatay E) Kapitülasyonlar
  B) Musul D) Yabancı okullar Cevap: B

  270-Serbest Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki alanların hangisinde Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan farklı uygulamaları benimsemiştir?
  A) Lâiklik B) Ekonomi C) Kadın hakları D) Hukuk E) Eğitim

  Çözüm: Cumhuriyet Halk Fırkası, Devletçi politikayı benimserken Serbest Cumhuriyet Fırkası ekonomide liberalizmden yana olmuştur; aralarındaki tek fark da budur.

  271-Türkiye’de ilk çok partili hayata geçiş denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmuştur?
  A) M. Kemâl’e suikast girişimi D) Menemen Olayı
  B) Saltanatın kaldırılması E) Şeyh Sait İsyânı
  C) M. Kemâl’in Cumhurbaşkanı seçilmesi Cevap: E

  272-Millî Mücadele Dönemi’nde çıkartılan Hıyanet-i vataniye Kanunu ile Cumhuriyet Dönemi’nde çıkartılan Takrir-i Sükûn kanunu’nun ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
  B) Askere alma işlemlerini düzene sokmak
  C) Ayaklanmaları bastırmak
  D) Düzenli ordu kurmak
  E) İnkılâpların uygulanmasını sağlamak Cevap: C

  273-Şeyh Sait İsyanı, Atatürk’e suikast girişimi ve Menemen Olayı’nın ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İngiltere’nin tahrikleri vardır
  B) Anayasa’dan , “Devletin dini İslamdır ibaresinin” çıkarılması üzerine
  meydana gelmişlerdir
  C) Cumhuriyet yönetimini yıkmaya yöneliktirler
  D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının din propagandası sebep olmuştur
  E) Lâiklik İlkesi’nin anayasaya girmesine tepkidirler
  Cevap: C

  274-Serbest Cumhuriyet Fırkası, Atatürk’ün emriyle Ali Fethi (Okyar) tarafından kurulmuştur.
  Atatürk, neden Mecliste bir muhalif parti olmasını istemiştir?
  A) Halkın sorunlarının Meclise daha rahat taşınacağını düşündüğünden
  B) Cumhuriyet Halk Fırkası’nın artık iktidardan inmesi gerektiğine olan
  inancı
  C) Cumhuriyet Halk Fırkası’nın uyguladığı Devletçi politikanın başarıya
  ulaşmayacağını anladığından
  D) Ali Fethi’nin sınıf arkadaşı olmasından
  E) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın başka bir isim altında yeniden
  kurulmasını önlemek istediğinden

  Çözüm: Atatürk, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın Türkiye’ye sıçramasıyla oluşan sıkıntıya çare bulmak, halkın sorunlarını Meclise daha çok taşımak amacıyla kurdurmuştur. Ancak, inkılâp karşıtlarının eline geçmesi üzerine, Ali Fethi Bey, partiyi, 18 Aralık 1930’da kapatmıştır.

  275-Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili döneme geçiş denemesi aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır? (1999)
  A) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
  B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması
  C) Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olması
  D) Cumhuriyetin ilan edilmesi
  E) Demokrat Parti’nin kurulması
  Cevap: B


  276-I. Şeyh Sait Ayaklanması (2000)
  II. Menemen Olayı
  III. Demirci Ayaklanması
  Yukarıdakilerden hangileri, ulusal ve lâik devlet anlayışına karşı bir
  tepki niteliğinde değildir?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I-II E) II-III
  Cevap: C (“Demirci Ayaklanması” ile, Kuvva-i Millîye’nin ortadan kaldırılıp düzenli orduya geçilmesi üzerine, Batı Cephesi’nde Demirci Mehmet Efe’nin isyân girişimi anlatılmak isteniyor).(turkeyarena.com)

  277-Atatürk’ün isteğiyle kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (2001)
  A) Partide liberal ekonomi sisteminin benimsenmemesi
  B) Gerici çevrelerin partiye girmesi
  C) Dünyada ekonomik bir bunalım yaşanması
  D) Bursa’da ezanın Türkçe okunmasına karşı olayların çıkması
  E) lâikliğin anayasa güvencesine alınması
  Cevap: B [Partiyi, kurucusu Ali Fethi (Okyar) kapatmıştır].

  278-I. Cumhuriyet Halk Partisi (2002)
  II. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
  III. Serbest Cumhuriyet Fırkası
  IV. Demokrat Parti
  Yukarıda verilen partilerden hangileri Atatürk döneminde
  kurulmamıştır?
  A) I-II B) III-IV C) II-IV D) IV E) II-III
  Çözüm: Demokrat parti 1946’da kurulmuştur.

  279-Türkiye tarihinde çok partili döneme geçiş denemeleri hangi tarihte başlamıştır? (2002)
  A) 1921 B) 1923 C) 1924 D) 1945 E) 1950

  Çözüm: Yeni Türk Devleti’nin ilk partisi, 9 Eylül 1923 târihinde kurulan Cumhuriyet Halk Fırkası’dır. Çok Partili döneme geçiş için ilk deneme ise, 17 Kasım 1924’de kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Soruda “hangi tarih” denilip seçeneklere yıl veriliyor; Türkçe de, böylelerinin elinde öldürülüyor.

  280-Aşağıdaki olaylardan hangisi, Cumhuriyet dönemi çok partili demokratik hayata geçişin gecikmesinde etkili olmamıştır? (2003)
  A) Vagon-Li Olayı’nın çıkması D) Menemen İsyanı’nın çıkması
  B) Şeyh Sait İsyanı’nın çıkması E) Toplumun hazır olmaması
  C) Serbest Cumhuriyet Partisi’nin kapatılması

  Çözüm: Vagon-Li Olayı, İstanbul’da Fransız Vagon-Li (yataklı vagonlar) Şirketi’nde Türkçe konuşan bir memuru, müdürün azarlaması üzerine çıkan olaylardır. 22 Şubat 1923 târihinde patlak veren ve şirketin Beyoğlu’ndaki acentesi tahrip edilen olayın, çok partili hayata geçilmesi ile ilgisi yoktur.
   


 2. steelserkan Member

  emeğine sağlık teşekkürler.
   

Sayfayı Paylaş