Çocuk Suçluluğu

Konusu 'Psikiyatri' forumundadır ve RüzGaR tarafından 19 Ocak 2008 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  turkeyarena.com

  Çocuk Suçluluğu
  Çocuk suçluluğu konusunda açıklayıcı çalışmalar yapanlar; erkek çocukların kız çocuklardan oranı yıldan yıla değişmekle birlikte, birkaç kat daha fazla suç işlediklerini ifade etmişler. Alt sosyo - ekonomik seviyeden gelen kızların suç işleme eğilimleri; aile ve çevre bağlarının yeterince güçlü olmaması, sağlıksız, bozuk komşuluk ilişkilerinden de kaynaklanır. Ayrıca aile içinde ebeveyn - çocuk gerginliği, kız ve erkek çocukların sosyalizasyonunda uygulanan çifte standart da kız çocuklarının suç işlemesine tesir eder.

  Dönmezer, suç oranlarındaki farklılıkların muhtemel nedenlerini ve suç türlerinde cinsiyete bağlı değişmeleri açıklamaya çalışmıştır. Yeni doğan çocuğu öldürme, zehirleyerek adam öldürme, hakaret gibi suçların tipik kadın suçları olduğunu ifade eden Dönmezer, sosyal değişmeye paralel olarak bu tipolojide farklılaşmalar ve suç sıklığında kadınlar aleyhine artışlar olduğunu da belirtmiştir. Başka birçok sebebe ek olarak ona göre, hoşgörünün toplumda yaygınlaşması, aile içinde ebeveyn kontrolü ve otoritesinin zayıflaması, geleneklerin etkilerinin daha az hissedilmesi kadın suçluluğunu artıran faktörlerdir.

  Bu görüşe göre, kadın ve erkeğin iş yerlerinde otorite kullanımlarının, ev ve aile içi ilişkilere yansıma biçimi önem arz eder. İş yerindeki otoriter pozisyonlar ev içindeki karı - kocanın pozisyonlarını da aynı biçimde etkileyecektir. Bu durum ailede yetişmekte olan gençlere de yansıyarak ileride onların risk göze alma ihtimallerini etkileyecektir. Risk göze alma ihtimalleri de cinsiyete göre farklılık göstererek aynı şekilde suçlulukta cinsiyet dağılımını etkileyecektir.
  Sosyo - ekonomik gelişmeyle birlikte ortaya çıkan kentleşme, bürokratikleşme formel sosyal kontrol araçlarının da gelişmesine yol açar. Bunun sonucu olarak kadın suç oranları suç istatistiklerine, gelişmiş ülkelerde gelişmemiş ülkelerden daha fazla yansır. Merkezden çevreye gidildikçe suç oranlarında azalma görülür. Bu durum nüfus sıklığı, yoksulluk, suçlu tiplerinin prestijlerinin yüksek oluşu gibi bölgenin özellikleri ile açıklanabilir.

  Şiddet oranının yüksek olduğu varoşlarda bu özelliklere ek olarak diğer sosyal problemler de sık görülür. Bu bölgelerde suçluluk ve şiddet gelenek halinde kuşaktan kuşağa özellikle erkek çocuklara geçirilir.

  Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu
  İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
  Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
  İç Hastalıkları Uzmanı (Psikiyatri)


   


Sayfayı Paylaş