Çevre Kirliliği Nedir ve Çözüm Yolları Nelerdir

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 8 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Çevre Kirliliğinin Çözümleri Nelerdir
  Çevre kirliliği nedir sebepleri nelerdir

  Çevre Kirliliği Nedir, Zararları Nedenleri Nelerdir ve çözüm
  Çevre tüm canlıların yaşamında önemli bir rol oynamaktadır Nüfusun artışı, kentleşme, sanayileşme gibi faktörler çevre kirliliğinin artmasına önemli katkılarda bulunmaktadır Çevre sorunları özellikle geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünya gündemini işgal eden en önemli sorunlardan biri olmuştur Kuşkusuz bu çevre sorunlarının daha önce var olmadığı anlamina gelmemektedir Nüfusun artışı, kentleşme ve sanayileşmenin hızlanması gibi faktörler dolayısıyla çevreye bırakılan atıkların gerek miktarı gerekse türlerinde artış olmuştur Çevre kirliliği başlıca hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve gürültü kirliliği olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Çevre kirliliğin zararlı etkileri sadece canlı varlıklarla ibaret değildir Zararlı etkiler cansız varlıklar üzerinde de kendini göstermektedir Çevre kirliliği hava kirliliğinde olduğu gibi binalar, araç ve malzemeler üzerinde de olumsuz etkiler meydana getirmektedir.

  Çevre kirliliğinin boyutlarının ve zararlı etkilerinin artması kalkınma ve büyüme çabalarında çevre konusuna olan duyarlılığı artırmıştır Bu çabalar özellikle gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye düşürmeden bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılamak olarak ifade edilen “sürdürülebilir kalkınma” kavramının gerek ulusal ve gerekse uluslararası boyutta önem kazanmasına neden olmuştur Bu ise kalkınma ve büyüme çabalarında doğa ve çevrenin azami ölçüde korunmasına yönelik titizlik göstermek gerektiğinin ne kadar önemli olacağını ortaya koymuştur.

  Çevre sorunlarının ciddi boyutları gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ve gerekli önlemler alınmazsa sorunun boyutlarının da daha da artmaya devam edeceğini ortaya koymaktadır. Endüstrileşme çabalarının sonucu gerek ağaç gibi kendini yenileyebilir ve gerekse çeşitli madenler gibi kendini yenileyemez enerji kaynakları üzerinde ciddi boyutlarda bir baskı vardır

  Ağaç ve bitki dokusunda tahribat artmakta, bunun sonucu ormanlar ve bitki türleri gittikçe azalmaktadır Erozyon artmaktadır Çölleşme gittikçe artmaktadırAtıkların artması ve çeşitlenmesi neticesi, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği içinde bulunduğumuz yüzyılda da büyük bir problem olmaya devam etmektedir Endüstriyel faaliyetler, motorlu araçlar, inşa ve onarım gibi faaliyetler neticesi gürültü kirliliği artmaya devam etmektedir.

  Fosil yakıtların yoğun kullanılması asit yağmurlarını artırmaktadır Sera gazlarının artması küresel ısınmayı artırmaktadırKüresel ısınma neticesi önemli ölçüde iklim değişikliklerine neden olmaktadır.

  Çevre sorunları ve çözümleri, ilk kez sanayi ve teknoloji alanında ileri gitmiş ülkeler ele alınmıştır ABD de çevre ile ilgili kuruluş sayısı 1973 yılında 5000 den fazla olduğu görülmüştür Genel olarak, çevre kirliliği dört madde etrafında toplanmıştır.

  Bunlar;
  1-Hava kirliliği
  2-Su Kirliliği
  3-Toprak Kirliliği
  4-Gürültü(ses) kirliliği

  olarak sınıflandırılmıştır 1972 yılı haziran ayında “Stockholm” da “Dünya çevre sorunları konferansı” düzenlenerek ilk kez uluslar arası çözüm yolları araştırılmıştır.

  Çevre Kirliliği Nedir, Zararları Sebepleri Nelerdir, Çevre Kirliliği nasıl engellenir
   


Sayfayı Paylaş