Brom Hakkında Bilgi

Konusu 'Kimya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 30 Mart 2013 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Brom Elementi Hakkında Bilgi
  Periyodik çizelgenin VII A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Halojenler ailesinden bir ametaldir. İlk kez 1826′da Fransız kimyacı ve eczacı Balard tarafından bulundu. Yerkabuğundaki kayalarda % 0.00016 oranında, deniz suyunda ise % 0.0065 oranında bulunur.

  Kırmızı-kahverengi ağır akıcı bir sıvıdır. Oda sıcaklığında kolaylıkla buharlaşır. Sıvı ve buhar halinde iki atomlu Bn molekülleri biçiminde bulunur. Doğal brom iki izotopun karışımıdır: (Br-79 (% 50.54), Br-81 (% 49.46). Bunların dışında kütle numarası 74-90 arasında olan izotopları elde edildi.

  Klordan daha az etkindir. Su, alkol, eter, kloroform, karbon, tetraklorür, karbon sülfür, derişik klorür asidi ve bromür çözeltilerinde kolaylıkla çözünür. Suyla Br2l0H2O formülünde bir hidrat oluşturur. Suda 25°C’de 0.214 mol/1 çözünür. Kısmen hipobromit asidi (HBrO) içeren, sulu çözeltisine brom suyu adı verilir. Kimyasal bakımdan klordan daha az etkindir.

  Sembolü: Br
  Atom Numarası: 35
  Atom Ağırlığı: 79.9
  Elemet serisi: Halojen

  Maddenin Hali: Sıvı
  Görünümü: kırmızı kahverengi

  Bileşikleri:
  Brom öteki halojenlerle halojenlerarası bileşikleri oluşturur. Oksijenli asitleri serbest olarak bilinmemekle birlikte bunların tuzları bilinir. Bu asitler +1 değerlikli bromu içeren hipobromit asidi (HBrO) ve tuzları hipobromitler +3 değerlikli bromu içeren bromit asidi (HBr02) ve tuzları olan bromitler +5 değerlikli bromu içeren bromat asidi (HBrO3) ve tutarı olan bromatlar ile 7 değerlikli bromu içeren perbromat asidi (HBrO3) ve tuzları olan perbromatlardır.

  Brom trifluorür (BrF3) Fluorürler için çözücü olarak kullanılır. Deriyi, gözleri ve solunum yollarını tahriş eder.

  Brom pentafluorür (BrF5). Suyla patlayarak tepkimeye girer. Deriyi, gözleri ve solunum yollarını tahriş eder.

  Brom oksitler Bromun kararlı bir oksidi bilinmemektedir. Dibrom monoksit (Br2O) -40°C’nin altında kararlı olan kahverengi bir katıdır ve -17.5° C’de erir.

  Brom dioksit (Br02) -40°C’ nin altında kararlı olan sarı renkli bir katı ve brom trioksit (BrO3) -80°C’nin altmda kararlı olan beyaz bir katıdır.

  Hidrojen bromür (HBr) Susuz bromür asidi. Renksiz, aşındırıcı, yanmayan ve kendine özgü kokusu olan bir gazdır. Oda sıcaklığında kararlıdır. Bromür asidi adıyla çelik silindirlerde sıvılaştırılmış olarak satılır. Organik ve anorganik bromürlerin yapımında, bromür asidi elde edilmesinde, aromatik bileşiklerin alkillendirilmesinde, indirgen olarak kullanılır. Deri, göz ve solunum yollarını tahriş eder.

  Bromür asidi (HBr) Hidrojen bromürün sudaki çözeltisi, hidrobromik asit. Renksiz ya da açık san renkli sıvı. Hava ve ışık etkisiyle yavaşça rengi koyulaşır. Bu nedenle ışıktan korunarak saklanır. Derişik bromür asidi, analitik kimyada ve organik bileşiklerin sentezinde kullanılır. Bromür asidi hemen tüm metallerle tuzlar oluşturur ve tuzlarına bromür adı verilir.

  Bromat asidi (HBr03) Saf durumda elde edilemez ve yalnız sulu çözeltisi bilinir. Çözeltisi renksizdir ve oda sıcaklığında durmakla karanlıkta bile rengi sarıya döner. Soğukta saklanmalıdır. Yükseltgen olarak kullanılır. Deriyi ve gözleri aşırı oranda tahriş eder. Bromat asidinin tuzlarına bromat adı verilir. Yükseltgen olarak kullanılırlar.

  Kullanım Alanları:
  Brom, Altın elde edilmesinde, savaş gazı olarak, elyaf ve ipeğin beyazlatılmasında, brom bileşiği olan ilaç ve boyarmaddelerin yapımında kullanılır. En büyük kullanım alanı vuruntuya karşı benzine katılan etilen bromür elde edilmesidir.
   


Sayfayı Paylaş