Boşanma Davası ile ilgili merak edilenler

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 16 Ocak 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Boşanma Davası ile ilgili merak ettikleriniz
  Boşanma Davası ve Nafaka ile ilgili merak ettikleriniz
  Boşanma Davası, Boşanma Hakkında Merak Ettikleriniz

  Soru ve cevaplarla boşanma davası
  Soru 1: Boşanma davası hangi hallerde açılır? Kimler boşanma davası açabilir?
  Cevap: Boşanma davası, kanunda öngörülen sebeplerin varlığı halinde açılır.Kanunda öngörülmeyen bir sebebe dayanarak kişiler dava açamazlar.(Bu sebepler ilerde açıklanacaktır). Boşanma davasını eşler açar. İstisnai hallerde boşanma davasını yasal temsilci de açabilir. Örneğin boşanacak olan kişi akıl hastası ise onun adına bu davayı yasal temsilcisi açabilir.

  Soru 2: Boşanma sebepleri nelerdir?
  Cevap: Medeni Kanunun 161 ila 166. madeleri arasında boşanma sebepleri belirtilmiştir. Buna göre boşanma sebepleri özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak bir ayrıma tabi tutulabilir. Şimdi bunları inceleyelim:

  Özel boşanma sebepleri:
  Zina
  Hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış
  Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  Terk
  Akıl hastalığı

  Genel boşanma sebebi ise evlilik birliğinin sarsılması.

  Soru 3: Zina sebebine dayanarak boşanma davası açmayı düşünüyorum. Bu davayı hangi süreler içinde açabilirim?
  Cevap: Medeni Kanunun 161. maddesine dayanarak boşanma davası açabilirsiniz. Zina sebebine dayanarak eşler, zina fiilini öğrendikleri tarihten itibaren 6 ay ve fiilin işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde dava açabilirler. Eşlerden biri zina fiilini öğrenirse öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içinde dava açmalıdır. Eğer zina fiilini eşlerden biri öğrenemezse kanunkoyucu 5 yıllık bir azami süre öngörmüştür. Yani zina filinin üzerinden 5 yıl geçmişse bu sebebe dayanarak açılacak boşanma davası süreaşımı nedeniyle düşer.

  Soru 4: Hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle açılacak boşanma davası hakkında bilgi verebilir misiniz?
  Cevap: Hayata kast, bir eşin diğerini öldürme niyetiyle hareket etmesi veya bu durumu hissettirmesidir. Hayata kast diğer eşi intihara teşvik şeklinde de olabilir.Pek kötü veya onur kırıcı davranış ise en genel anlamda eşlerden birinin diğer eşe kötü davranmasıdır. Örneğin dövmek, aç bırakmak, işkence etmek, hakeret etmek gibi. Hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle açılacak davanın, bu fiillerin ika edilmesinden itibaren 6 ay ve filiin işlendiği tarihten itibaren 5 yıl içinde açılması gerekir.

  Soru 5: Eşim (A) hırsızlık suçundan yargılandı ve hapis cezasına mahkum edildi. Ben bu durumdan çok utanıyorum, mahallede kimsenin yüzüne bakacak halim kalmadı. Eşimden boşanmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
  Cevap: Eşlerden birinin yüz kızartıcı bir suç işlemesi durumunda diğer eş boşanma davası açabilir. Bu durum Medeni Kanun mad. 163 de açıkça belirtilmiştir. Bu dava için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Yani bu sebebe dayanarak her zaman dava açılabilmesi münkündür.

  Soru 6: “Eşim (A) ile 2 yıllık evliyiz ve eşim beni randevu evinde çalıştırıyor. Yanlız zorla çalıştırma gibi bir durum yok. Kendi isteğimle çalışıyorum. Fakat eşimden boşanmak istiyorum. Bu konuda bir avukata başvurduğumda bana 'eşinin haysiyetsizce hayat sürmesinden dolayı boşanma davası açabileceğini' söylemişti. Yanlız avukata randevu evinde çalıştığımı söylemedim. Böyle bir dava açabilirmiyim.?”((A) randevu evi işletiyor)
  Cevap: Medeni Kanunumuza göre eşlerden biri haysiyetsiz hayat sürüyorsa diğer eş boşanma davası açma hakkına sahiptir. Bu nedene dayanarak boşanmak isteyen eşin dava açılabilmsi için evliliğin kendisi açısından çekilmez hale gelmesi gerekir. Eğer boşanmak isteyen eş de aynı hayatı sürüyorsa boşanma davası açamaz. Olayımızda boşanmak isteyen eş de aynı hayatı ikame ettiğinden boşanma davası açması söz konusu değildir. Yanlız bu eş böyle bir hayat ikame ettirmeseydi örneğin ev hanımı olsaydı o zaman bu sebebe dayanarak boşanma davası açabilirdi. Yanlız bunun için evliliğin kendisi açısından çekilmez hale gelmesi şartı aranırdı. Haysiyetsiz hayat sürme süreklilik arz ettiği için bu dava her zaman açılabilir.

  Soru 7: Eşim çalışmak üzere İstanbul'a gitti ve kendisinden 1 senedir haber alamıyorum. 3 ay içinde dönmesi gerekiyordu ancak neden dönmediği konusunda bir bilgi edinemedim kendisinden. Maddi yönden de çok sıkıntı çektik. Ailemden gelen tepkiler nedeniyle eşimden boşanmaya karar verdim. Bunu neye dayanarak yapabilirim?
  Cevap: Bir eş evililik yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla diğer eşi bırakıp gitmişse ve haklı bir sebep olmaksızın eve dönmüyorsa terk sebebiyle boşanma davası açılabilir. Ancak terk sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için şu şartlar sağlanmalıdır:

  -Eşler arasında ayrı yaşama en az 6 ay devam etmiş olmalıdır.
  -Terk edilen eş terkin üzerinden en az 4 ay geçtikten sonra hakime başvurmalıdır.
  -Hakimin terk eden eşe 2 ay içinde eve dönmesi için ihtarda bulunması gerekir.

  Evi terk eden eş bu bu süre sonunda eve dönmezse diğer eş boşanma davası açabilir. Yani görüldüğü gibi terk durumunda direkt boşanma davası açılamıyor önce bu şartların yerine getirilmesi aranıyor.

  Soru 8: Evlendikten sonra eşim şizofreni hastalığına yakalandı ve evlilik benim için çekilmez bir hal aldı. Boşanma davası açmak istiyorum. Eşimin akıl hastası olduğunu ispatlamam gerkiyor mu?
  Cevap: Eşlerden biri evlendikten sonra akıl hastası olmuşsa bu sebebe dayanarak boşanma davası açılabilir. Ancak bu durum ortak hayatı çekilmez hale getirmiş olmalıdır. Ayrıca bu hastalığın iyileşmesinin mümkün olmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmelidir.

  Soru 9: Eşler boşanma konusunda anlaşarak evliliğe son verebilirler mi?
  Cevap: Medeni Kanunun 166. maddesi eşlerin anlaşarak boşanabilmelerini öngörmüştür. Eşlerin boşanma hususunda anlaşmaları üzerine boşanmaya karar verilebilmesi için

  a)Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
  b)Boşanmak için eşler birlikte başvuru yapmalıdırlar. Veya bir eş diğerinin açtğı boşanma davasını kabuş etmelidir.
  c)Hakimin boşanma kararı verebilmesi için tarafları bizzat dinlemesi gerekir.
  d)Hakim tarafların iradelerini serbestçe verdiklerine kanaat getirmelidir.
  e)Taraflar boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hakkında anlaşmış olmalı ve hakim bu düzenlemeyi uygun bulmalıdır.

  Tüm bu şartların sağlanması durumunda eşlerin anlaşarak evliliğe son vermeleri mümkündür.

  Soru 10: Boşanma davası açmak istiyorum. Davayı hangi mahkemede açmalıyım?
  Cevap: Boşanma davasında yetkili mahkeme
  -Eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi veya
  -Son 6 aydan beri oturdukları yerdeki asliye mahkemesidir.

  Boşanma davası açmak kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Bu nedenle sınırlı ehliyetsizler yani ayırt etme gücüne sahip küçük veya kısıtlılar bu davayı yasat temsilcisinin izni olmadan açabilirler.

  Soru 11: Tedbir ve iştirak nafakası nedir?
  Cevap: Boşanma davası açıldıktan sonra eşlerden her biri davanın devamı süresince birbirlerinden ayrı yaşama hakkına sahiptir. Dava devam ederken bir eşin-bu genellikle koca olur- diğer eşe barınması ve geçinmesi için nafaka ödenmesine hakim tarafından karar verilir. Bu nafakaya tedbir nafakası denir. Tedbir nafakası boşanma davasının açıldığı tarihten başlar; boşanma kararının kesinleştiği tarihte sona erer. İştirak nafakası ise kısaca çocuğa ödenecek nafakadır.

  Soru 12: Eşim (A) birlikte yaşadığı kadını yani metresini evime getirmek suretiyle ona evde hizmet etmemi ve etmediğim taktirde evi terketmemi söyledi. Çaresiz kaldığım için buna katlanmak zorunda kaldım. Ancak yaşadığım bu olay nedeniyle manevi durumum ağır yara aldı. Bunun sonucunda açtığım boşanma davasında mahkeme boşanma yönünde karar verdi. Sorum şu: boşanma davasının kesinleşmesine rağmen manevi tazminat davası açabilir miyim?
  Cevap: Eğer kişilik hakkınız saldırıya maruz kalmışsa ve bunun neticesinde manevi zarar meydana gelmişse ve diğer taraf kusuru ile boşanmaya sebebiyet vermişse boşanma davası ile birlikte manevi tazminat davası da açabilirsiniz. Manevi tazminatta bir miktar paraya hükmedilir. Kişinin talep ettiğinden fazlasına hükmedilemez. Manevi tazminat davası boşanma davası kesinleştikten sonra da açılabilir. Yetkili ve görevli mahkeme boşanma kararını veren mahkemedir.

  Kaynak: blog.milliyet.com.tr
   


Sayfayı Paylaş