Bizim gökteki Yıldızlarımız

Konusu 'Peygamber Efendimiz(SAV)' forumundadır ve abdulkadir tarafından 26 Eylül 2008 başlatılmıştır.

 1. abdulkadir Well-Known Member


  "Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz" (Deylemi, Beyhaki) "Ashabım hakkında Allah'tan korkun, ashabım hakkında Allah'tan korkun! Benden sonra onları kendinize hedef haline getirip düşmanlık etmeyin! Kim onları severse bana olan sevgisinden dolayı sever. Kim de onlara kin beslerse bana olan kini dolayısıyla böyle yapar. Kim onlara eziyet ederse bana eziyet etmiş olur. Kim bana eziyet ederse Allah'a eziyet etmiş demektir. Her kim de Allah'a eziyet ederse çok geçmeden Allah onun belâsını verir" (Ahmed b. Hanbel V, 57).

  Ayetlerde Ashap
  "Böylece sizi (Ashab-ı Kirâm) vasat bir ümmet yapmışızdır; insanlara karşı hakikatin şahitleri olasınız, bu Peygamber de sizin üzerinize tam bir şahit olsun diye" (el-Bakara, 2/143).

  "Siz (sahabe) insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız... " (Ali İmrân, 3/ 110) . "İslâm'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar yok mu? Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah bunlar için, kendileri içinde ebedî kalıcılar olmak üzere, altlarından ırmaklar akan Cennetler hazırladı. İşte bu, en büyük bahtiyarlıktır" (et-Tevbe, 9/100).

  "O ağacın altında müminler sana biat ederlerken, andolsun ki Allah onlardan razı olmuştur da kalplerindekini bilerek üzerlerine manevî bir kuvvet (moral) indirmiş ve onları yakın bir fetih ile mükâfatlandırmıştır" (el-Feth, 48/28)
  "Muhammed Allah'ın Resulüdür. O'nunla beraber olanlar (Ashap) da kâfirlere karşı çetin ve metin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükû' edici, secde edici olarak görürsün. Onlar Allah'tan daima fazl-u kerem ve rıza isterler. Secde izinden meydana gelen nişanları yüzlerindedir..." (el-Feth, 48/29)

  Mus’ab bin Umeyr
  Mekke’nin en zengin ailelerinden birine mensuptu. Efendimiz (s.a.v.) ondan şu sözlerle bahseder:
  Mekke'de Mus'ab bin Umeyr'den daha güzel giyinen, daha yakışıklı ve nimetler içinde yüzen başka bir genç görmedim...
  Bütün dünyalıkları elinin tersiyle iterek Müslüman oldu. İslâm’ın ilk öğretmeni olarak Medine’ye ilk hicret eden odur...

  Defni sırasında onu kefenleyecek örtü bulunamadı. Sahabelerden Habbab, bu olayı şu şekilde rivayet eder:
  Biz Hz. Peygamberle birlikte Medine'ye yalnız Allah rızası için hicret ettik. Artık mükâfatını Allah'tan bekleriz.
  Arkadaşlarımız arasında bu nimetlerden tatmadan Ahirete gidenler vardır ki Mus'ab bin Umeyr bunlardan biridir. O Uhud günü şehit olmuştu da kendisini saracak bir kefen dahi bulamamıştık.
  Yalnız şehidin bir kaftanını bulmuş ve bu aziz şehidi ona sarmaya çalışmıştık. Ancak başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken de başı açığa çıkıyordu.

  Bu yoksulluk karşısında Hz. Peygamber bize şehidin başını örtmemizi ve ayaklarının üstüne de izhîr denilen kokulu ottan koymamızı emretti.
  (Buhari, Cenaiz 27)

  Tek cümle ile Ashap

  Peygamberimizi başından sonuna kadar destekleyen: Hz. EBÛ BEKR-İ SIDDÎK

  Adâletin timsâli ikinci büyük halîfe: Hz. ÖMER

  Meleklerin bile hayâ ettiği halîfe: Hz. OSMAN

  Allahın aslanı ve Resulullah’ın, O’nu sevmeyen beni sevemez dediği kişi: Hz. ALİ BİN EBÎ TALİB

  Cennetle müjdelenen on sahabeden biri: ABDURRAHMAN BİN AVF

  Cennetle müjdelenen ümmetin emîni: EBÛ UBEYDE BİN CERRH

  Resulullah’ın okçusu: SA'D BİN EBÎ VAKKAS

  İlk Müslüman olanlardan: TALHA BİN UBEYDULLAH

  Cennetle müjdelenenlerden: ZÜBEYR BİN AVVAM

  Peygamberimizin amcası: ABBAS BİN ABDÜLMUTTALİB

  Tefsîr âlimlerinin şâhı: ABDULLAH BİN ABBAS

  Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahabe: ABDULLAH BİN AMR BİN AS

  Uhud şehitlerinden: ABDULLAH BİN CAHŞ

  Hz. Ebu Bekir'in oğlu: ABDULLAH BİN EBÎ BEKR-İ SIDDÎK

  Meleklerin yıkadığı sahabenin oğlu: ABDULLAH BİN HANZALA

  Resulullah’ın elçilerinden: ABDULLAH BİN HUZAFE

  Kurân-ı Kerîm’i açıktan okuyan ilk sahabe: ABDULLAH BİN MES'ÛD

  En çok hadîs bilen sahabelerden: ABDULLAH BİN ÖMER

  Resulullah’ın şâiri: ABDULLAH BİN REVAHA

  Tevratta Resulullah’ın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahabe: ABDULLAH BİN SELAM

  Bedir'de babasına karşı savaşan sahabe: ABDULLAH BİN SÜHEYL

  Sâhib-ül ezân: ABDULLAH BİN ZEYD

  Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahabe: ABDULLAH BİN ZÜBEYR

  Ailece cömert olan sahabe: ADİ BİN HATİM ATİ

  Meleklerin defnettiği sahabe: MİR BİN FÜHEYRE

  Şehît oğlu şehît: AMMAR BİN YASER

  Meşhûr Arap dâhîlerinden: AMR BİN AS

  Arıların koruduğu sahabe: ASIM BİN SABİT

  Kıblenin değiştiğini haber veren sahabe: ABER BİN AZİB

  Hz. Ebû Bekir'e ilk bîât eden sahabe: BEŞİR BİN SA'D

  Peygamber Efendimizin müezzini: BİLAL-İ HABEŞİ

  Resulullah’ın sancaktarı: BÜREYDE BİN HASİB

  Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden: CABİR BİN ABDULLAH

  Cennete uçarak giden sahabe: CA'FER-İ TAYYAR

  Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahabe: DIHYE-İ KELBÎ

  Peygamber Efendimizin fedâisi: EBÛ DÜCANE

  Mihmândâr-ı Resulullah: EBÛ EYYÛB-EL ENSARÎ

  En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahabe: EBÛ HÜREYRE

  Resulullah’ın süvârilerinden: EBÛ KATADE

  Tövbesi ile meşhûr sahabe: EBU LÜBBE

  Kurân-ı Kerîm’i en iyi okuyan sahabelerden: EBÛ MÛSEL-EŞ'ARÎ

  Çok hadîs rivâyet eden yedi sahabeden: EBÛ SA'ÎD-İ HUDRÎ

  Tek başına hicret eden sahabe: EBÛ SELEME

  Resulullah’ın fedâisi: EBÛ TALHA

  Gıfarî Kâbilesinin reisî: EBÛ ZER GIFARÎ

  Kâdılık yapan sahabelerden: EBÜDDERDA

  Resulullah’ın hizmetçisi: ENES BİN MALİK

  Evi ilk vakıf olan sahabe: ERKAM BİN EBİ'L ERKAM

  Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahabe: ES'AD BİN ZÜRRE

  Yemenli sahabelerden: FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ

  İlk Müslüman sahabelerden: HABBAB BİN ERET

  İlk Müslüman olan sahabelerden: HALİD BİN SA'ÎD BİN AS

  Meleklerin yıkadığı sahabe: HANZALA BİN EBÛ AMİR

  Darağacında ilk namaz kılan sahabe: HUBEYB BİN ADİY

  Sevgili Peygamberimizin sırdaşı: HUZEYFE BİN YEMAN

  Şehîtlerin efendisi: Hz. HAMZA

  Peygamber Efendimizin şâirlerinden: KA'B BİN MALİK

  Resulullah’ın süvârilerinden: MİKDAD BİN ESVED

  Resulullah Efendimizin fedâîlerinden: MUHAMMED BİN MESLEME

  İslâm’da ilk öğretmen: MUS'AB BİN UMEYR

  Helâl ve harâmı iyi bilen sahabe: MU'AZ BİN CEBEL

  Hâşimoğulları’nın en yaşlısı: NEVFEL BİN HARİS

  Ashâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından: NU'MN BİN MUKARRİN

  Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahabe: OSMAN BİN MAZ'ÛN

  Kâbe'nin hizmetinde olan sahabe: OSMAN BİN TALHA

  Peygamber Efendimizin hatîplerinden: SABİT BİN KAYS

  Ensârın en hayırlılarından: SA'D BİN MU'AZ

  Şehît olurken nasîhat eden sahabe: SA'D BİN REBİ

  Hz. Ömer'e benzeyen vâli: SAİD BİN AMİR

  Kurân-ı Kerîm’i en iyi okuyanlardan: SALİM MEVLA EBÛ HUZEYFE

  Ashâb-ı kirâmın okçularından: SEHL BİN HANİF

  Medîne'de en son vefât eden sahabe: SEHL BİN SA'D

  Piyâdelerin en hayırlısı: SELEME BİN EKVA

  Kardeşlerinin işkence ettiği sahabe: SELEME BİN HİŞAM

  Ehl-i beytten sayılan İranlı sahabe: SELMAN-I FARİSİ

  Resulullah’ın hizmetçisi: SEVBAN

  Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahabe: SÜHEYB-İ RUMİ

  Yemâme kabîlesi reisi: SÜMME BİN ÜSL

  Işık Saçan Sahabe: TUFEYL BİN AMR

  Akabe bîatlerinde kavminin temsilcisi olan sahabe: UBDE BİN SAMİT

  Ashâb-ı suffadan: UKBE BİN AMİR

  Kırâati ile meşhûr sahabe: ÜBEYY BİN K'AB

  Resulullah’ın çok sevdiği sahabelerden: ÜSAME BİN ZEYD

  Ashâb-ı kirâmın sancaktarlarından: ÜSEYD BİN HUDAYR

  Kardeşleri tarafından işkence gören sahabe: VELÎD BİN VELÎD
   


Sayfayı Paylaş