Bizans Neden Vergi Ödedi?

Konusu 'Soru-Cevap' forumundadır ve Misafir tarafından 3 Kasım 2011 başlatılmıştır.

 1. Misafir Guest


  Bizans neden vergi ödedi?
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  Harun Reşid:
  - Beşinci Abbasi Halifesi Harun Reşid, hakkı gözeten adaleti seven bir halife idi. Halk onun zamanında çok rahat etmiştir. İlmi ve ilim adamlarını sever, onlarla sohbet eder, iltifat ederdi. İmam-ı Âzam -rahmetullahi aleyh- Hazretleri’nin talebesi Ebu Yusuf’u kendine Kadiyyul-kuzat görevine getirmiştir.
  - Yapılan fetihlerle ülke öyle genişlemişti ki, o devirde hiçbir hükümdarın Harun Reşid kadar büyük ülkesi yoktu. Bağdat’a hastaneler, rasathaneler ve medreseler yapıldı. Memleketin imarına çok önem verdi. Bilim, sanat ve edebiyata önem vermiş, devrinde teknoloji Avrupa’yı geçmiştir.
  - Harun Reşid halkını seven, adaleti gözeten, şefkatli bir halife idi. Geceleri kıyafet değiştirip, halkın dertlerini dinler, onlara çare olmaya çalışırdı.
  - Harun Reşid’in ailesi Zübeyde Hatun da birçok imar faaliyetlerine ve hayır işlerine girişmiş, Mekke şehrine uzak mesafeden su getirtmiştir. Hâlâ bu su faal vaziyettedir.
  - Bizans ile yapılan savaşlar neticesi Bizans imparatoru sulh istemiş ve ağır vergiler ödemişti. Maveraünnehir bölgesinde çıkan isyanı bastırmak için ordusuyla yola çıktığında yolda hastalanarak vefat etmiştir.
  - Harun Reşid ehl-i sünnet’e bağlı idi. Ondan sonra gelen halifeler Mu’tezile mezhebini takip etmiş ve savunmuşlar, birçok ehl-i sünnet âlimine işkence etmişlerdir. Mu’tasım Billâh zamanında İmâm Ahmed bin Hanbel -rahmetullahi aleyh- gerek halife Mu’tasım ile gerekse Mu’tezile mezhebi savunucuları ile çok büyük mücadele etmiş, kendisine büyük işkence yapılmıştır.
  - Tâki Halife Mütevekkil Alellah ehl-i sünnet’e dönünceye kadar bu zulümler devam etmiştir.

  Bizansın İçinde Bulunduğu Hangi Durumlar Osmanlı Devletinin Gelişmesini Nasıl Kolaylaştırmıştır?
  1-Ortaçağ’ın en güçlü devletlerinden birisi olan Bizans artık eski gücünü kaybetmiş gerileme dönemine girmişti.
  2-Başta iyi yetenekli yöneticiler yoktu.
  3-Bizans’ın askeri yapısı Anadolu’daki Türk yayılmasını durduracak güçte değildi.
  4-Haçlı seferleri yüzünde imparatorluk her akımdan zayıflamış, arazisi küçülmüş ve ordusu dağılmıştı.
  5-Devletin dini ve ekonomik durumu da karışıktı.
  6-.Britinya, Frigya ve Paflagonya gibi bölgelerde Bizans sınırlarını koruyan halk, daha önce vergilerden muaf tutulduğu halde, Andrinokos ağır bir vergi koymuş, bunun neticesinde de sınırlarda yaşayan halkın nefretini kazanmıştı.
   
 3. ot-gu Genel Sorumlu

  İzmit’in kuşatılması sırasında Bizans’a gönderilen elçi ile, Bizans’ın yıllık vergi vermesi, Süleyman Çelebi’ye gönderilen elçi ile de Süleyman Çelebi’nin Timur’un ayağına gelmesi ve vergi vermeyi kabul etmesi halinde İzmit’ten İstanbul’a kadar olan bölgenin istilasından vazgeçeceklerini bildirdiler. Vergi ödemeyi kabul eden Süleyman Çelebi, gönderdiği elçi ile babasının bağışlanmasını istedi. Timur elçiye iltifatlarda bulundu. Rumeli eyaletlerinde olmak kaydıyla hükümranlığını tanıyacağını bildirdi. Bir de berat verdi. Karşılıklı anlaşma sonucu İzmit ve dolayları kuşatılmaktan vazgeçildi.
   

Sayfayı Paylaş