Biyoloji Test Soruları ve Cevapları

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve RüzGaR tarafından 28 Kasım 2008 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Biyoloji Test Soruları ve Cevapları
  1.Bir insanın soluk alması aşağıdakilerden hangisi en son gerçekleşir?
  A-akciğerin temiz hava ile dolmasi
  B-kaburga kaslarının kasılması
  C-diyafram kasının düzleşmesi
  D-akciğerin hacminin artması

  Cevap:A

  2.Solunum sisteminin ilk organı olan burun tarafından,hangisi yapılmaz?
  A)havanın ısıtılması
  B-havanın süzülmesi
  C)havanın kokusunun alınması
  D)havadaki oksijenin kana geçirilmesi

  Cevap D

  3.Yutağın solunumdaki görevi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)alınan havanın kokusunu belirlemek
  B-alınan havayı nefes borusuna geçirmek
  C)alınan havayı süzmek
  D)havanın,akciğerlere doğru çekilmesini sağlamak

  Cevap:B

  4.Sigara etkisiyle oluşan hastalıklara,aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez?
  A)kalp yetmezliği
  B-akciğer kanseri
  C)hepatit B
  D)kangren

  Cevap:C

  5.Akciğerlerin çevresindeki plevra zarının görevi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A)havayı kana geçirmek
  B-akciğeri dış etkilerden korumak
  C)akciğerin aşırı şişmesini önlemek
  D)alveollerioluşturmak

  Cevap:B

  6.Nefes verme olayında,aşağıda verilen maddelerden hangilerinin kandaki miktarı azdır?
  I.alyuvar
  II.karbondioksit
  III.su
  A)yalnız II
  B-I ve II
  C)I ve III
  D)II ve III

  Cevap D

  7.Geceleri,yatak odasıda bitki bulundurulmasının sakıncalı olmasının nedeni,aşğıdakilerden hangisidir?
  A)bitkinin karbondioksit üretmesi
  B-bitkinin zararlı ışınlar yayması
  C)bitkinin oda sıcaklığını yükseltmesi
  D)bitkinin oksijen üretmesi

  Cevap:A

  8.Kandaki artıkların böbreklerden atılmasının gerçekleştiği yer,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)atar damar üzerinde
  B-nefronlar üzerinde
  C)idrar kanalında
  D)havuzcukta

  Cevap:B

  9.Böbrekteki kanın süzülmesi sonucu oluşan idrarın yapısında,aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
  A)su ve mineral
  B-madensel tuz
  C)vitamin
  D)protein

  Cevap D

  10.Böbrekler ile ilgili olarak,aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)böbreklerden,kandaki suyun fazlası dışarı atılır
  B-böbreğin çalışması hormanlar ile düzenlenir
  C)vücut dışına atılacak maddeler,kalpten böbreğe toplar damarlarla getirlir
  D)böbreğin en küçük görev birimine nefron denir

  Cevap:C

  11.Aşağıda verilenlerden hangis,boşaltıma yardımcı olan olaylardan birisi değildir?
  A)terlemenin ypılması
  B-zehirli maddelerin karaciğerde etkisiz hale getirilmesi
  C)zararlı gazların nefesle dışarı atılması
  D)sindirim atıklarının dışarı atılması

  Cevap D

  12.Dişlerde üreme hücrelerinin oluşturulduğu yer,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)yumurtalık
  B-yumurta kanalı
  C)döl yatağı
  D)testisler

  Cevap:A

  13.Erkek üreme organının,oluşturduğu üreme hücrelerine ne ad verilir?
  A)yumurta
  B-spor
  C)sperm
  D)polen

  Cevap:C

  14.Üreme organlarının büyümesini ve üreme hücrelerini üretmeye başlamasını sağlayan düzenleyici hormonları,aşağıdaki salgı bezlerinden hangisi salgılar?
  A)hipofiz bezi
  B-tirioid bezi
  C)böbrek üstü bezi
  D)pankreas bezi

  Cevap:A

  15.İnsanda erkek ve dişi üreme hücreleri,aşağıdaki yaşam dönemlerin hangisinden itibaren üretilmeye başlanır?
  A)doğumdan itibaren
  B-yürümeye başladıktan sonra
  C)ergenlikten itibaren
  D)olgunluk dönemine ulaşınca

  Cevap:C

  16.Erkek ve dişi üreme hücreleri arasında,aşağıdakilerden hangisi ortak olarak görülür?
  A)hücrelerin görünümü
  B-hücrelerin oluşturma şekli
  C)hücrelerin büyüklüğü
  D)hücrelerin hareket yeteneği taşıması

  Cevap:B

  17.Aşağıda verilen hormon çeşitlerinden,vücuttaki bütün doku ve organların yapı ve çalışmasını etkileyebilir?
  A)eşey hormonu
  B-büyüme
  C)adrenalin
  D)kalsitonin

  Cevap:B

  18.Aşağıda verilenlerden hangileri,hormonlar yardımıyla gerçekleşir?
  I.vücut organlarının yaşa uygun şekilde büyümesi
  II.sıcak bir cisme el sürüldüğünde,elin hemen geri çekilmesi
  III.ilkbaharda,ağaçların aynı zamanda çiçek ve yaprak açması
  A)yalnız I
  B-I ve II
  C)I ve III
  D)I,II ve III

  Cevap:C

  19.Hem iç salgı hem d dış salgı yapabilen salgı bezi,aşağıdakilerden hangisidir?
  A)pankreas
  B-hipofiz
  C)tiroid
  D)böbrek üstü

  Cevap:A

  20.Hormonların inan vücudundaki etkileriyle ilgili olarak,aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
  A)sinir sisteminin yapı ve çalışmasını kontrol eder
  B-vücudun su,mineral oranını ayrlar
  C)ergenlik çağı değişmelerini düzenler
  D)yaşa göre,vücudun orantılı şekilde büyümesini kontol eder

  Cevap:A

  21.Hormonlarla ilgili olarak,aşağıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?
  I.kan ile vücutta yayılırlar
  II.iç salgı ezleri tarafından üretilirler
  III.her hormon,belli bir doku veya organ grubuna etki eder?
  A)yalnız I
  B-I ve II
  C)II ve III
  D)I,II ve III

  Cevap D

  22.İç salgı bezlerinin düzensiz salgı üretmesiyle ortaya çıkan hastalıklara;
  I.guart
  II.devlik
  III.şeker hastalığı
  isimli hastalıklardan hangileri örnek verilebilir?
  A)yalnız I
  B-I ve II
  C)I ve III
  D)I,II ve III

  Cevap D

  23.Aşağıdakilerden hangisi,hormonların görevlerinden değildir?
  A)vücudun büyüme ve gelişmesini kontrol etme
  B-vücut iç dengesinin oluşmasını sağlama
  C)kas hareketlerinin dengeli biçimde yapılmasını sağlama
  D)sinir sistemiyle beraber vücutta,organlar arası koordinasyonu sağlama

  Cevap:C

  24.hangileri hipofiz bezi tarafından gerçekleştirilir?
  I.sinir hormon etkileşimini sağlama
  II.iç salgı bezlerinin çalışmasını söyleme
  III.ergenlik dönemi değişimleri kontrol etme
  A)yalnız I
  B-I ve II
  C)I ve III
  D)I,II ve III

  Cevap D

  25.Tiroid bezinin özellikleri arasında; bu ifadelerden hangileri bulunur?
  I.gırtlağın altında ve soluk borusunun iki yanında yer alır
  II.kalsitonin ve tiroksin hormonlarını üretir
  III.hücrelerin enerji üretimini ayarlar
  A)yalnız I
  B-I ve II
  C)I ve III
  D)I,II ve III

  Cevap D

  26.Şeker hastası olan bir insana,aşağıdakilerden hangisinin verilmesi kan şekerinin düşürülmesini sağlar?
  A)insülin
  B-glukagon
  C)adrenalin
  D)aldostron

  Cevap:A

  27.Hormonların vücudumuzdaki görevleri olarak;
  I.glukagon - kan şekerini arttırma
  II.aldosteron - kandaki mineral madde oranını düzenleme
  III.kalsitonin - kemiklerde kalsiyum oranının artmasını sağlama
  şeklindeki açıklamalardan hangileri doğrudur?
  A)yalnız I
  B-I ve II
  C)I ve III
  D)I,II ve III

  Cevap D

  28. hangileri,pankreas bezinden salınan hormon tarafından yapılabilir?
  I.kan şekerinin artması
  II.kan şekerinin azalması
  III.büyümenin hızlanması
  A)yalnız I
  B-I ve II
  C)I ve III
  D)I,II ve III

  Cevap:B

  29.Hangi salgı bezinin salgılandığı hormon yanlış verilmiştir?
  A)hipofiz bezi - büyüme hormonu
  B-böbrek üstü bezi - adrenalin hormonu
  C)pankreas - kalsitonin hormonu
  D)tiroid bezi - tiroksin hormonu

  Cevap:C

  30. Aşağıda verilen yaşamsal olaylar,aşağıdaki hormonlardan hangisi tarafından gerçekleştirir?
  1.fazla salınması durumunda vücuttaki oksijen ve enerji kullanımı artar
  2.metobolizmayı hzlandırır
  3.fazla salgılanırsa aşırı terleme,çarpıntı durumları oluşur
  A)kalsitonin
  B-aldosteron
  C)tiroksin
  D)insülin

  Cevap:C

  31.Bazı iç salgı bezlerinin çalışması için,bazı mineraller hormon üretiminde kullanılır.
  Eksikliğinde hastalık ortaya çıkaran mineral çeşidi ve meydana getirdiği hastalık çeşidi,aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

  A)kalsiyum-devlik hastalığı
  B-fosfos-cücelik hastalığı
  C)iyot-guatr hastalığı
  D)demir-kanser hastalığı
  Cevap:C

  32.Sinir sistemi görevleri arasında;
  I.canlıların çevreleri ile olan ilişkilerini sağlama
  II.canlının yaşla orantılı şekilde büyüme ve gelişmesini kontrol etme
  III.kaslı olan bazı organların çalışmasını kontrol etme
  gibi olaylardan hangileri bulunur?
  A)yalnız I
  B-I ve II
  C)I ve III
  D)I,II ve III

  Cevap D

  33. Aşağıda verilenlerden hangileri,omuriliği zedelenen bir insanda görülebilir?
  I.bacak ve kollarda felçlik hali
  II.bazı organların çalışmaması
  III.bazı dokunma duyularının algılanmaması

  A)yalnız I
  B-I ve II
  C)II ve III
  D)I,II ve III

  Cevap D

  34.İç organların sürekli ve düzenli şekilde çalışmasını yöneten sinir merkezleri,aşağıdakilerden hangisinde bulunur?
  A)omurilik soğanı
  B-beyin kabuğu
  C)omurilik
  D)beyincik

  Cevap:A

  35.Omuriliğin yapı ve çalışması ile ilgili olarak,aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A)omurga içerisindeki kanalda bulunur
  B-beyin ile bacak kasları arasında bilgi taşır
  C)çalışması yarı yarıya istemlidir
  D)refleks ve alışkanlık davranış ve hareketlerini kontrol eder

  Cevap:C

  36.Sinir sistemi organları ve görevleriyle ilgili,aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)beyin kabuğu,düşünülerek yapılan hareketlerin yönetim merkezidir
  B-beyincik,canlının dengeli hareket etmesini sağlar
  C)omurilik,düşünülmeden ani olarak yapılan hareketlerin yönetim merkezidir
  D)omurilik soğanı,kol ve bacak kaslarının çalışmasını kontrol eder

  Cevap D

  37.Bir sinir hücresi üzerinde uyartıların iletim yönü,aşağıdakilerden hangisindeki gibi gerçekleşir?
  A)dentrit-gövde-akson
  B-gövde-dentrit-akson
  C)gövde-akson-dentrit
  D)akson-gövde-dentrit

  Cevap:A

  38.Aşağıdakilerden hangisi,merkezi sinir sistemini oluşturan sinirsel yapılardan birisi değildir?

  A)betin kabuğu
  B-retina
  C)omurilik soğanı
  D)beyincik
  Cevap:B

  39.Bir insan,karanlık bir ortamdan aydınlık bir ortama geçtiğinde,göz bebekleri bir miktar küçülür?
  Bu olayla ilgili olarak;
  I.göze giren ışık miktarını ayarlamak için yapılır
  II.doğdukta sonra,tecrübe edilerek kazanılır
  III.göz bebeklerinin küçülmesi istemsiz olarak gerçekleşir
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A)yalnız I
  B-I ve II
  C)I ve III
  D)II ve III

  Cevap:C
   


 2. Emel Well-Known Member

  teşekkürler
   

Sayfayı Paylaş