Biruni Kimdir Kısaca

Konusu 'Hakkında Bilgi' forumundadır ve Seçkin tarafından 25 Eylül 2016 başlatılmıştır.

 1. Seçkin Well-Known Member


  Birûni (d. 4 Eylül 973 - ö. 13 Aralık 1048), Fars kökenli Müslüman bilgin ve alimidir. Tam adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Birûni dir. Batı dillerinde adı Alberuni veya Aliboron olarak geçer. Gökbilim, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Biruni, günümüzde en bilinen İslâm bilginlerinden biridir.

  Birûni, Orta Asya'da tarihi bir bölge olan Harezm'de doğdu. Birûni 13 Aralık 1048 yılında vefat etmiştir.

  El-Bîrûnî’nin eserlerinin sayısı yüz seksen civarındadır. Yetmiş adet astronomi ve yirmi adet de matematik kitabı bulunmaktadır. Tıp, biyoloji, bitkiler, madenler, hayvanlar ve yararlı otlar üzerinde bir dizin oluşturmuştur. Ancak bu eserlerden sadece yirmi yedisi günümüze kadar gelebilmiştir. Özellikle Bîrûnî'nin eserlerinin Ortaçağ'da Latince'ye çevrilmemiş olması, kitaplarının ağır bir dille yazılmış olmasının bir sonucudur. Ancak Bîrûnî kendisinin de dediği gibi, yapıtlarını sıradan insanlar için değil bilginler için yazmaktaydı.

  Yine Harezmi "Zîci'nin Temelleri" adlı yapıtının 12. yüzyılda Abraham ben Ezra tarafından İbranice'ye çevrildiği bilinmektedir. Batı'nın Birûni ilgisi ise 1870'lerde başladı. O günden bugüne Birûni eserlerinin bazılarının tamamı veya bir kısmı Almanca ve İngilizce'ye çevrildi.

  Mektuplarından, Bîrûnî'nin Aristo'yu bildiği anlaşılır. İbn Sînâ gibi önemli bilginlerle beraber çalışan Birûni, Hindistan'a birçok kez gitti. Bu nedenle Hindistan'ı konu alan bir kitap yazdı. Onun bu kitabı birkaç dile çevrildi. Birkaç dile çevirilen bu kitap çoğu bilgine örnek oldu. Birûni’nin bir tane de romanı vardır.

  Birûni'nin onlarca eseri arasında en çok bilinenleri aşağıdaki gibidir:


  - El-Âsâr'il-Bâkiye an'il-Kurûni'i-Hâli-ye
  - El-Kanûn'ül-Mes'ûdî
  - Kitâb'üt-Tahkîk Mâ li'l-Hind
  - Tahdîd'ü Nihâyeti'l-Emâkin li Tas-hîh-i Mesâfet'il-Mesâkin
  - Kitâbü'l-Cemâhir fî Mâ'rifet-i Cevâ-hir
  - Kitâbü't-Tefhîm fî Evâili Sıbaâti't-Tencîm
  - Kitâbü's-Saydele fî Tıp
   


Sayfayı Paylaş