Bilimin Nitelikleri Nelerdir

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 25 Temmuz 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Bilim ve Bilimin Temel Nitelikleri
  Bilimin Nitelikleri Nelerdir, bilimin nitelikleri, bilim olgusaldır. bilim mantıksaldır. bilim nesnel objektif dir.

  Bilimin Özellikleri Nelerdir
  İnsan var olduğu günden bu yana, bir yandan evrende olup bitenleri anlama, tanıma, onun sırlarını çözme, öte yandan doğayı denetim altına alarak daha rahat ve güvenli bir yaşam sürdürme isteğini duymuştur. Bu istek doğrultusunda sürdürülen sistemli çabalar sonucu, bilim oluşmuştur. Bilim,teknolojik uygulamalarıylahem yaşam koşullarımızı değiştirmekte hem de düşünmemizi biçimlendirerek dünya görüşümüzü etkilemektedir.

  Bilimin temel nitelikleri şunlardır:

  1. Olgusaldır
  Çünkü doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak gözlenebilen olguları veolayları konu edinir.Örneğin,“ısıtılan demirin genleşmesi” olgusal bir durumdur. Her ne zaman metalleri ısıtsak,metallerin genleştiğini gözleyebiliriz.

  2. Mantıksaldır
  Çünkü ulaşılan sonuçlar her türlü çelişkiden uzak olup birbirleriyle tutarlıdır. Bilim, mantıksal düşünme sürecinde “tümevarım” ve “tümdengelim” yaklaşımlarındanyararlanır. Tümevarım yaklaşımında örneklerden kurallara, tümdengelim yaklaşımında da kurallardan örneklere varılmaya çalışılır.

  3. Nesneldir
  Ancak bilimdeki nesnelliği, mutlak anlamdadeğil, sınırlıveözel anlamdabirnesnellikolarak algılamak gerekir. Bu da, bilimsel nitelik taşıyan her sonucun güvenilirolması, kişi ya da kümenin tekelinde değil, kamunun soruşturmasına açık ve elverişli olacak bir biçimde anlatılması demektir.

  4. Eleştiricidir
  Bilim ne denli usa (akla) yatkın görünürse görünsün, ileri sürülen her iddia karşısında eleştirici yaklaşımdan vazgeçmez. Bilimdeki her kuram ya da görüş, olgular tarafından desteklendiği sürece “doğru” olarak kabul edilir. Yeni olguları açıklama gücü gösteremeyen ya da kimi gözlem verilerinin doğrulamadığı bir kuram daha önceki statüsüne bakılmaksızın eleştirilir. Eleştiri sonunda söz konusu kuram, ya bilinen tüm olguları kapsayacak biçimde değiştirilir ya da buna olanak yoksa, bir yana itilerek yerine daha güçlü bir kuram konmaya çalışılır. Örneğin, Newton’un yer çekimi kuramı 200 yıl boyunca geçerli kabuledildiği halde, geçen yüzyılın sonlarına doğru kimi olguları açıklamada yetersizliği görülünce, eleştirilmiş ve yerini daha güçlü kanıtları bulunan Einstein kuramina bırakmak zorunda kalmıştır. Bilimin bu kendi kendini eleştirme özelliği ona kendi kendini düzeltme olanağı sağlamaktadır.

  5. Genelleyicidir
  Bilim tek tek olgularla değil olgu türleri ile ilgilenir. Eldeedilen sonuçlargenelolarak açıklanır. Örneğin,“Metaller ısıtılınca genleşir, “Sıvılar bulundukları kabın biçiminialır” gibi önermeler tek tek olguları değil, kapsamı sınırsız olgu sınıflarına ilişkin özellikleri anlatır.

  6. Seçicidir
  Bilim evrendeki olup biten bütün olguları değil, önemli gördüğü olguları konu edinir. Evrendeki bir olgunun bilimsel değer taşıyabilmesionun, ya inceleme konusu bir sorunla ilgili olmasını, bir denence ya da kuramın sınanmasında kanıt özelliği göstermesini gerektirir.

  7. Birikimli bir süreçtir
  Yeni bilgiler daha önceki bilgiler üzerine kurulur. Bu durum bilimde sürekliliği vegelişmeyi sağlar.

  8. Evrenseldir
  Bilim adamı yaptığı deney, gözlem ve elde ettiği bulguları, öteki meslektaşlarınca doğruluğunun denetlenebilmesi ya da araştırmanın olduğu gibi yada bir bölümüyle yinelenebilmesi düşüncesiyle açık seçik olarak raporlaştırır. Böylecebilim adamı yaptığı çalışmaları evrensel düzeyde tartışmayaaçmışolur.Bilim bu özelliği nedeniyle bütün ulusların paylaşabilecekleri ortak bir yaşama biçiminin koşullarını hazırlar.
   


Sayfayı Paylaş