Bileşiklerin Sınıflandırılması

Konusu 'Kimya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 3 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Bileşiklerin Sınıflandırılması
  Asitler
  Suda çözündüğünde ortama H+iyonu verebilen bileşiklerdir. Diğer bir tarifle OH+iyonuyla reaksiyona giren maddelerdir. HCl, HBr, HI gibi asitler kuvvetli asitlerdir. Kuvvetli asitler tam olarak iyonlaşarak çözünürler. Tam olarak iyonlaşamayan asitlere zayıf asitler denir. Genel özellikleri şunlardır; suda iyonlaşarak çözünürler, çözeltileri elektirigi iletir, turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar, tatları ekşidir, soy metaller dışında bütün metallerle reaksiyona girerek tuz ve H oluştururlar, bazlarla nötürleşerek tuz ve su oluştururlar.

  Bazlar
  Suda çözündüğünde OH+iyonu verebilen bileşiklerdir. 1A gurubu metali hidroksitleri LiOH, NaOH... kuvvetli bazlardır. Diğer bütün metallerin hidroksitleri suda kötü çözündükleri için zayıf bazlardır. Bazların genel özellikleri; suda iyi çözünürler, çözeltileri elektirigi iyi iletir, turnusol kağıdını maviye boyarlar, tatları acıdır, çözeltileri ele kayganlık verir, sadece anfoter metallerle reaksiyon verirler, asitlerle tuz ve su oluştururlar.

  Oksitler
  O2 dışında oksijenin,iki cins atom bulunduran bütün bileşiklerine oksit denir. Oksitler kendi aralarında sınıflandırılabilir;
  1-Asidik oksitler, oksijence zengin bileşiklerdir çogu ametal oksitidir.önemli özellikleri; asidik karektedir, bazlarla vebazik karakterli bileşiklerle reaksiyon verirler, su ile reaksiyonu sonucu asitleri oluştururlar.

  2-Bazik oksitler; Metaller bazik karakterli oldukları gibi metal oksitleride bazik karakterlidir.ZnO,Al2O3 gibi anfoter oksitler hem bazik hemde asidik özellik gösterirler./Anfoter metal; Hembazlarla hemde asitlerle reaksiyon veren metaller./Diyer metaller bazik oksit sınıfındadır. MgO, CaO, MnO, NiO gibi. Önemli özellikleri; Bazik karakterlidir, asitlerle ve asidik karakterli bileşiklerle reaksiyon verirler, su ile reaksiyona girerek bazları oluştururlar.

  3-Nötür oksitler; Ametallerin oksijence fakir bileşikleridir. Oksijen sayısı diyer ametalin sayısından azsa veya eşitse bileşik nötür oksittir. NO, CO, N2O gibi. Önemli özellikleri; Asidik ve bazik özellik göstermezler. Asitlerle, bazlarla vesuile reaksiyona girmez.

  4-Anfoter oksitler; Hem asidik hemde bazik özellik gösterirler.Aside karşı baz baza karşı asit gibi davranırlar. ZnO, Al2O3SnO gibi. Önemli özellikleri; Hem asitlerle hem bazlarla reaksiyona girerler. Su ile reaksiyona girmezler.

  5-Peroksitler; İki taneoksijen atomunun toplam -2 degerlikli oldugu durumlarda bileşik peroksit adını alır. Mesela Na2O2 (sodyum peroksit) bileşiginde her sodyum +1, iki tanesi +2 oldugu için, iki tane oksijen -2 degerliklidir. Bu iki oksijenden biri -2 degerlikli, digeri nört oksijen atomudur.

  6-Bileşik oksit; Yapısında aynı elementin degişik oksitleri bir arada bulunduran bileşiklerdir. Bileşik oksitler için Fe3O4 ve Pb3O4 örneklerini verebiliriz.

  Tuzlar
  Asit ve bazların nötürleşme ürünüdür.İyonik baglı bileşiklerdir.Hemen hemen hepsi katı fazdadır. Çeşitli geometrik şekillere sahip kristal yapılı bileşiklerdir. Katyonu H+ olan bileşiklere asit, anyonu OH- olan bileşiklere baz dendigini söylemiştik. Anyon O- ise bileşik, oksit sınıfından denilmişti. Bu üç durum dışında bütün katyon-anyon bileşikleri tuz sınıfındadır.turkeyarena.net Tuzlarda kendi aralarında sınıflandırılırlar.

  1-ASidik tuz; Asidik karekterlidirler.Kuvvetli asit ile, zayıf bir bazın reaksiyonundan oluşurlar. CaCl2, NH4Cl bileşiklerini bu sınıfa örnek verebiliriz.

  2-Bazik tuzlar; Bazik karakterlidirler. Kuvvetli bir bazla zayıf bir asidin reaksiyonundan oluşurlar. NaCN, K2 bileşikleri örnek olarak verilebilir.

  3-Nört tuz; Asidik veya bzik özellik göstermeyen tuzlardır. Kuvvetli asitle kuvvetli bir bazın nötürleşmesi sonucu oluşurlar. NaCl, LiBr bileşikleri bu sınıftadır.

  4-Çİft tuz; Aynı asit köküne sahip iki tuzun meydana getirdikleri ortak iyon kıristalleridir. MgCL2, KClgibi. Bazen yapılarında su molokülleride bulundururlar. Çözündüklerinde bütün iyonlarına ayrışırlar.

  5-Kompleks tuz; Asit kökleri aynı iki tuzun yaptıgı bileşiklerdir. Anyon katyonlardan biriyle kompleksmiş durumdadır. Çözündüklerinde kopleks yapı kendini korur.
  Ör: Fe3(Fe(CN)<SUB6< sub>)2 gibi.
   


Sayfayı Paylaş