Bileşik Formüllerinin Bulunması, Bileşik Formülü Bulma

Konusu 'Kimya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 5 Mart 2008 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Bileşik Formüllerinin Bulunması
  Bileşik formülleri basit formül ve molekül formülü olmak üzere iki türlüdür:

  A-Basit (Ampirik) Formül

  • Basit formül, bir bileşikteki elementlerin türünü ve atom sayılarının oranını gösterir.
  • CH2, CH2O, NO2 .....gibi
  • Basit formül bulmak için:
  Bir bileşikteki elementlerin kütlece yüzde bileşimi (ya da sabit kütle oranı) ile elementlerin atom kütlelerini (ya da atom kütleleri arasındaki oranı) bilmek yeterlidir.

  Örn; X ve Y’den oluşan bir bileşikte sabit kütle oranı 7 ise, bileşiğin basit

  3

  formülü nedir? (X=14, Y=12)

  Atom sayılarını bulmak için verilen element kütleleri atom kütlelerine bölünür.

  nx = 7 = 0,5 ny = 3 = 0,25

  12

  değerleri yerlerine yazıldığında X0,5 Y0,25 bulunur. Bu bileşikte katsayılar 0,25’e bölünerek kısaltılır ve basit formül X2Y bulunur.

  B-Molekül Formülü
  Bir bileşikteki elementlerin türünü ve atom sayılarını gösterir.Basit formülün uygun katsayısı ile genişletilmesiyle bulunur.

  C2H6O2, C6H12O6.... gibi.

  Molekül formülünü bulmak için

  Yanma Tepkimelerinde:
  Ürünlerin mol sayıları

  Yanan maddenin ve O2’nin mol sayıları

  nicelikleri bilinmelidir. Böylece tepkime eşitlenerek 1 mol bileşikteki elementlerin atom sayıları bulunur.


  Kütlece Bileşim Verilen Örneklerde:
  Elementlerin kütlece yüzde bileşimi (sabit kütle oranı)

  Elementlerin atom kütleleri

  Bileşiğin mol kütlesi (ya da örneğin özkütle gibi bileşiğin mol kütlesinin bulunmasını sağlayan veriler) nicelikleri bilinmelidir.

  Bileşiğin mol kütlesi biliniyorsa 1 mol bileşikteki elementlerin atom sayıları da bulunur.

  Örn; CXHYO2 bileşiğinin 0,2 molü 1 mol O2 ile tam yanarak 0,8 mol CO2 ile 0,8 mol H2O oluşturuyor.Bu organik bileşiğin molekül formülü nedir?

  Tepkime ile ilgili verilerden yararlanarak 1 mol CXHYO2 ‘nin yanma tepkimesindeki katsayılar bulunur.

  0,2 mol 1 mol 0,8mol 0,8 mol

  CXHYOZ + .........O2 ® .........CO2 +..........H2O

  1 mol 5 mol 4 mol 4 mol

  1 mol CXHYOZ için denkleşmiş haldeki yanma tepkimesi şöyledir:

  1 CXHYOZ + 5O2 ® 4CO2 + 4H2O

  Atom sayıları eşitlendiğinde x = 4, y = 8, oksijen sayıları eşitlendiğinde

  Z + 10 = 8 + 4’den z = 2 bulunur.

  Bu değerler 1 mol bileşikteki atomların katsayıları olduğundan molekül formülü C4H8O2 olur.
   


Sayfayı Paylaş