Bilançonun aktifini ve pasifini düzenleyen hesaplar nelerdir

Konusu 'Soru-Cevap' forumundadır ve Misafir tarafından 21 Mart 2012 başlatılmıştır.

 1. Misafir Guest


  Düzenleyici Hesaplar
  Bilançonun aktifini ve pasifini duzenleyen hesaplar nelerdır? ve bunu ögrenmemin kısa yolu nedir?
   


 2. ot-gu Genel Sorumlu

  Düzenleyici Hesaplar
  Bir işletmenin aktif ve pasif değerlerinin gerçek değerleriyle gösterilmesini sağlayan hesaplardır. İkiye ayrılır;

  Aktifi düzenleyici hesaplar; Bilançonun pasif kısmında yer alması gerekirken düzenleyici rolü itibariyle aktif kısmında yer alan hesaplardır. Birikmiş Amortismanlar, Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı, Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı, Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı, Alacak Senetleri Reeskontu, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri gibi.
  Pasifi düzenleyici hesaplar; Bilaçonun aktif kısmında yeralması gerekirken düzenleyici rolü nedeniyle pasif kısmında yer alan hesaplardır. Borç senetleri Reeskontu, Ödenmemiş Sermaye, Dönem Net Zararı, Geçmiş Yıllar Zararları, Menkul Kıymet İhraç Farkı gibi.

  Rapor tipi bilanço örneği
  ……….İŞLETMESİ……TARİHLİ BİLANÇOSU 2007 2008 2009
  AKTİF
  I.DÖNEN VARLIKLAR
  A-Hazır Değerler
  B-Menkul Kıymetler
  C-Ticari Alacaklar
  D-Diğer Alacaklar
  E-Stoklar
  F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
  G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
  H-Diğer Dönen Varlıklar
  Dönen Varlıklar Toplamı
  II-DURAN VARLIKLAR
  A-Ticari Alacaklar
  B-Diğer Alacaklar
  C-Mali Duran Varlıklar
  D-Maddi Duran Varlıklar
  E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
  F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
  G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve GelirTahakkukları
  H-Diğer Duran Varlıklar
  Duran Varlıklar Toplamı
  AKTİF TOPLAMIPASİF
  I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
  A-Mali Borçlar
  B-Ticari Borçlar
  C-Diğer Borçlar
  D-Alınan Avanslar
  E-Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler
  F- Borç ve Gider Karşılıkları
  G-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
  H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
  II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
  A-Mali Borçlar
  B-Ticari Borçlar
  C-Diğer Borçlar
  D-Alınan Avanslar
  E-Borç ve Gider Karşılıkları
  F-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Kaynakları
  G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
  Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı
  III-ÖZ KAYNAKLAR
  A-Ödenmiş Sermaye
  B-Sermaye Yedekleri
  C-Kâr Yedekleri
  D-Geçmiş Yıl Kârları
  E-Dönem Net Kârı
  F-Geçmiş Yıl Zararları
  Öz kaynaklar Toplamı
  PASİF TOPLAMI
   
 3. ot-gu Genel Sorumlu

  Aktif Karakterli Hesap: Açılış kaydı borç tarafına yapılan ve borç kalanı veren hesaba aktif karakterli hesap denir.
  Pasif Karakterli Hesap: Açılış kaydı alacak tarafına yapılan ve alacak kalanı veren hesaba pasif karakterli hesap denir.
  Bu hesapların içinde eksi (-) hesaplar bulunur. Hesabın yanında (-) olanlar düzenleyici hesaplardır. Bu hesaplar kendinden önceki hesapları düzenlemektedir.
  Düzenleyici hesaplar bulunduğu hesap grubunun işleyiş kurallarının tersi şeklinde işlemektedir. Aktifte yer alan bir düzenleyici hesap pasif hesapların işleyişleri gibi işler. Pasifte yer alan bir düzenleyici hesap aktif hesapların işleyişi gibi işlemektedir.


  Örneğin; 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri heasabı düzenleyici bir hesaptır. Yani kendinden önceki hesabı düzenler. Onun için hesabın önünde (-) işareti yer alır.
  103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı aktifte yer alır fakat hesabın önünde (-) olduğu için düzenleyici hesaptır ve ilk kayıt Alacak tarafına kaydedilir. Fakat normalde 1 ile başlayan hesapların ilk kayıtları Borç tarafına kaydedilir.

  Tek Düzen Hesap Planındaki Düzenleyici Hesaplar Nelerdir
  103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-)
  119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
  122. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
  124. Kazanılmamış Fianansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
  129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
  137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
  139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
  158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
  199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı(-)
  222. Alacak Senetleri Reeskontu(-)
  224. Kazanılmamış Fianansal Kiralama Faiz Gelirleri(-)
  229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)
  237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
  239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
  241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
  243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
  244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
  246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)
  247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
  249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)
  257. Birikmiş Amortismanlar(-)
  268. Birikmiş Amortismanlar(-)
  278. Birikmiş Tükenme Payları(-)
  298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
  299. Birikmiş Amortismanlar(-)
  302. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
  308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
  322. Borç Senetleri Reeskontu(-)
  337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
  371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri(-)
  402. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-)
  408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
  422. Borç Senetleri Reeskontu(-)
  437. Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
  501. Ödenmemiş Sermaye(-)
  580. Geçmiş Yıllar Zararları(-)
  591. Dönem Net Zararı(-)
   

Sayfayı Paylaş