Beyin Göçü Nedir, Nedenleri Nelerdir?

Konusu 'Soru-Cevap' forumundadır ve Misafir tarafından 11 Ocak 2011 başlatılmıştır.

 1. Misafir Guest


  Beyin göçü nedir? nedenleri nelerdir?
   


 2. RüzGaR Super Moderator

  Beyin göçü iyi eğitim görmüş, kalifiye ve yetenekli işgücünün yetiştiği az gelişmiş/gelişmekte olan bir ülkeden gelişmiş bir ülkeye akışı/göçü olarak tanımlanabilir. Kıt ve sınırlı kaynakları ile yetiştirdiği değerli beyinleri kaybeden az gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerin beyin göçü nedeni ile gelişmeleri daha da yavaşlarken, gelişmiş ülkelerin yetişmiş beyinlere daha yüksek ücret ve daha iyi olanaklar sağlaması ile gelişmeleri daha da hızlanmaktadır. Beyin göçü ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının daha da artmasına neden olmaktadır.

  Beyin Göçünün Nedenleri
  I)Ekonomik Nedenler
  ·Düşük üçret politikası varlığı,
  ·Vergi oranlarının yüksek olması,
  ·Ekonomik istikrarsızlık varlığı,
  ·Gelecek endişesi olması.

  II)Politik/Siyasal
  ·Etnik köken farklılığı/ayrılığı oluşumu,
  ·Siyasal istikrarsızlık oluşumu,
  ·Siyasetin iş hayatına girip, onu kontrol etmesi.

  III)Bilim ve Teknoloji Politikalarındaki Yanlışlıklar
  ·Ar-Ge’ye önem vermeme,
  ·Bilim ve teknolojiye değer vermeme,
  ·Fikir üretiminin ve buluşun para etmemesi ve desteklenmemesi,
  ·Ar-Ge alt yapı eksikliği,
  ·Ar-Ge yatırım teşvik azlığı,
  ·Ar-Ge yatırım yardımı azlığı,
  ·Ar-Ge vergi indirimlerinin yetersizliği.

  IV)Eğitim Sistemindeki Çarpıklıklar
  ·Kişibaşına (142 $) en az eğitim harcaması yapan 5. ülke olmamız,
  ·Eğitim harcamasında 109 ülke içinde 105. sırada yer almamız,
  ·Ulusal gelirden eğitime ayrılan pay Dünya ortalaması %5.2 iken bizde %2.2 olması,
  ·Kalıcı milli eğitim politikası yokluğu,
  ·Eğitimde fırsat eşitsizliği oluşu.

  V)İşsizlik
  ·Üniversite mezunlarının %70’inin meslekleriyle ilgisiz işlerde çalışması,
  ·En fazla işsizliğin Üniversite mezunları arasında olması,
  ·İş bulamama.

  VI)Yabancı Dilde Eğitim
  ·Yabancı dilde eğitim beyin göçünde katalizör görevi görmesi,
  ·Yabancı dilde eğitim batıya bedavaya insan kaynağı üretmeye yardımcı oluyor.

  SONUÇ
  Eğitilmiş insan sermayesinin fakir ülkelerden akışı/kaçışı batı dünyasının bilim ve ekonomisini artırırken, göç veren ülkelerin gelişmelerini yavaşlatmakta/engellemektedir. Buda beyin göçünün az gelişmişlikle özdeşleşmesi anlamına gelmektedir. Beyin göçünü engellemek/kontrol etmek sadece gelişmekte olan ülkenin elinde değildir. Gelişmiş ülkelerdeki iş ve fırsat olanakları olduğu ve daha iyi bir gelecek sunulduğu sürece beyin göçü kaçınılmaz olarak devam edecektir. Yapılacak en iyi iş bunu minimuma indirmektir. Ülkemiz insanlarının refah düzeyini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek bilim, teknoloji ve buluş yeteneğimizin yükselmesine bağlıdır. Buda ancak yetişmiş beyinlerle başarılabilir. En önemli yatırım eğitilmiş insana yapılan yatırımdır. Refah seviyemizi ancak teknoloji üreterek artırabiliriz. Bunu da bilime, teknolojiye, Ar-Ge’ye ve yetişmiş beyin gücüne gereken önem verilerek başarabiliriz.turkeyarena.net Ülkemizde beyin göçünü tersine çevirecek akımların acilen güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bunun için Ar-Ge’ye önem verilip, Tekno-Parklar ve Araştırma Merkezleri kurulup verimli işletilmesinde ve Üniversitelerin cazip hale getirilmesinde yarar vardır.
   

Sayfayı Paylaş