Bediüzzaman Said Nursi Şiirleri

Konusu 'Dini Şiirler' forumundadır ve OrKuN tarafından 18 Mayıs 2014 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Bediüzzaman Said Nursi'nin En Güzel Şiirleri

  Dinlede Yıldızları, Şu Hutbe-i Şirine:
  Nâme-i nurîn-i hikmet, bak ne takrîr eylemiş
  Hep beraber nutka gelmiş, hak lisaniyle derler
  "bir kadîr-i zülcelâlin haşmet-i sultanına
  Birer bürhan-ı nur-efşanız, biz vücûd-u sânia
  Hem vahdete, hem kudrete şâhidleriz biz"
  Şu zeminin yüzünü yaldızlıyan
  Nâzenin mu'cizatı çün melek seyranına
  Şu semanın arza bakan, cennete dikkat eden,
  Binler müdakkik gözleriz biz
  Tûba-i hilkatten semavat şıkkına
  Hep kehkeşân ağsânına
  Bir cemîl-i zülcelâlin dest-i hikmetiyle takılmış
  Pek güzel meyveleriz biz
  Şu semavat ehline; birer mescid-i seyyar,
  Birer hâne-i devvar, birer ulvî âşiyâne,
  Birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar,
  Birer tayyareleriz biz
  Bir kadîr-i zülkemâlin, bir hakîm-i zülcelâlin;
  Birer mu'cize-i kudret, birer hârika-i san'at-ı hâlikane,
  Birer nâdire-i hikmet, birer dâhiye-i hilkat,
  Birer nur âlemiyiz biz
  Böyle yüzbin dil ile, yüzbin bürhan gösteririz,
  İşittiririz insan olan insana
  Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü,
  Hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen âyetleriz biz r30;
  Sikkemiz bir, turramız bir, rabbimize müsebbihiz, zikrederiz abîdâne
  Kehkeşanın Halka-i Kübrasina Mensub birer Meczublarız biz!"
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  Birinci Levha

  [Ehl-i gaflet dünyasının hakikatini tasvir eder levhadır.]

  Beni dünyaya çağırma; ona geldim fenâ gördüm.

  Demâ gaflet hicab oldu; ve nur-u Hak nihân gördüm.

  Bütün eşyâ-i mevcudât; birer fânî muzır gördüm.

  Vücud desen, onu giydim; ah! Ademdi, çok belâ gördüm.

  Hayat desen, onu tattım; azab ender azab gördüm.

  Akıl ayn-ı ikâb oldu; bekâyı bir belâ gördüm.

  Ömür ayn-ı hevâ oldu; kemâl ayn-ı hebâ gördüm.

  Amel ayn-ı riyâ oldu; emel ayn-ı elem gördüm.

  Visâl nefs-i zevâl oldu; devâyı ayn-ı dâ' gördüm.

  Bu envâr, zulümât oldu; bu ahbabı yetim gördüm.

  Bu savtlar, na'y-i mevt oldu; bu ahyâyı mevât gördüm.

  Ulûm evhâma kalboldu; hikemde bin sekam gördüm.

  Lezzet ayn-ı elem oldu; vücudda bin adem gördüm.

  Habîb desen onu buldum; ah! Firâkta çok elem gördüm.
   
 3. OrKuN Well-Known Member

  İkinci Levha

  [Ehl-i hidâyet ve huzurun hakikat-i dünyalarına işaret eder levhadır.]

  Demâ gaflet zevâl buldu; ve nur-u Hak ayân gördüm.

  Vücud bürhan-ı Zât oldu; hayat mir'at-ı Haktır, gör.

  Akıl miftâh-ı kenz oldu; fenâ bâb-ı bekâdır, gör.

  Kemâlin lem'ası söndü; fakat, Şems-i Cemâl var, gör.

  Zevâl ayn-ı visâl oldu; elem ayn-ı lezzettir, gör.

  Ömür nefs-i amel oldu; ebed ayn-ı ömürdür, gör.

  Zalâm zarf-ı ziyâ oldu; bu mevtte hak hayat var, gör.

  Bütün eşya enîs oldu; bütün asvât zikirdir, gör.

  Bütün zerrât-ı mevcudât, birer zâkir müsebbih, gör.

  Fakrı kenz-i gınâ buldum; aczde tam kuvvet var, gör.

  Eğer Allah'ı buldunsa, bütün eşya senindir, gör.

  Eğer Mâlik-i Mülke memlûk isen, Onun mülkü senindir, gör.

  Eğer hodbîn ve kendi nefsine mâlik isen, bilâaddin belâdır, gör.

  Bilâhaddin azabdır tat; belâ gayet ağırdır, gör.

  Eğer hakiki abd-i Hudâbîn isen, hududsuz bir safâdır, gör.

  Hesabsız bir sevap var tat; nihayetsiz saadet gör.
   

Sayfayı Paylaş