Bazların Özellikleri Nelerdir, Maddeler Halinde

Konusu 'Kimya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 19 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Bazların Özellikleri Maddeler Halinde

  - Sulu çözeltilerinde iyonlaşarak elektrik akımını iletirler.
  - Kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirirler.
  - Seyreltik çözeltilerinin tatları acıdır.
  - Seyreltik çözeltilerinin tatlarına bakılmaz.
  - Bazlar, ele kayganlık hissi verir. Örnek: Sabun suyu

  1. Suda iyon oluşturarak çözünürler. Çözeltileri elektrik akımını iletir.

  2. Tatları acıdır. Sabun köpüğünün acılığı yapısındaki sodyum hidroksitten,
  karabiberin acılığı yapısındaki piperidin bazından ileri gelir.

  3. Boya maddelerine etki ederler. Kırmızı turnusolu mavi, renksiz fenolftaleini pempe yaparlar.

  4. Amfoter metallerle (Zn, Al, Pb, Sn...) tepkimeye girerek hidrojen gazı
  oluştururlar.

  Al, Pb ve Sn da amfoter özellik gösterir. Bu elementlerin hem kendileri hem
  de oksitleri ve hidroksitleri amfoter özellik gösterir.

  5. Elle tutulduklarında kayganlık hissi verirler. Sabunun, yumurta akının ve
  deniz suyunun kayganlıkları yapılarındaki bazlardan kaynaklanır.

  6. Asitleri nötrleştirirler. Yani asitlerle veya asit oksitlerle tuzları oluştururlar.

  7. Metal oksitlerin su ile tepkimesinden elde edilirler.

  Suyun İyonlaşması, pH ve pOH

  Arı su pratik olarak elektriği iletmez. Ancak duyarlı araçlarla yapılan
  iletkenlik ölçümleri, arı suyun çok az oranda da olsa elektriği ilettiğini
  göstermektedir. Buna göre, arı su çok düşük oranda da olsa iyonlarına
  ayrışmaktadır. Yani arı suda su moleküleri ile ayrışan su moleküllerinin
  oluşturduğu hidrojen ve hidroksit iyonları arasında bir denge vardır.

  H2O(s) →H+(suda)+OH–(suda) ∆H = +57,3 kJ

  Bu dengeye ilişkin denge sabitine suyun iyonlaşma sabiti denir ve Ksu ile
  gösterilir. Bir dengede saf katılar ve sıvıların sabit olan derişimlerinin
  denge sabitinin içinde gizli olduğu hatırlanırsa Ksu ifadesi;

  Ksu= [H+] [OH–] şeklinde yazılabilir.

  Ksu yun 25°C taki nicel değeri 1x10 'tür. Diğer denge sabitlerinde olduğu
  gibi, Ksu yun değeri sıcaklığa bağlıdır. Suyun iyonlaşması endotermik
  olduğundan sıcaklık arttıkça Ksu yun değeri de artar.

  Asitler suda çözündüklerinde H+ iyonu oluşturur. Bu nedenle asit
  çözeltilerinin hidrojen iyonu derişimi arı suyunkinden (10 M) büyüktür.
  Bazlar suda OH– iyonu oluşturarak çözündüklerinden, baz çözeltilerinin
  hidroksit iyonu derişimleri 10 M dan büyüktür.

  Asit çözeltileri için Baz çözeltileri için

  [H+] > [OH–] [OH–] > [H+]

  [H+] > 10 M [OH–] > 10 M

  [OH–] < 10 M [H+] < 10 M

  Bir sulu çözelti ister nötr, ister asit veya baz olsun ortamdaki hidrojen ve
  hidroksit iyonları derişimleri çarpımı suyun denge sabitine eşittir. [H+][OH–
  ] çarpımının sabit kalması için [H+] ile [OH–] nin ters orantılı değişmesi,
  yani, ortamın [H+] arttırılırsa [OH–] nin azalması gerekir.turkeyarena

  pH ve pOH

  Sulu çözeltilerin hidrojen ve hidroksit derişimleri genel olarak çok küçük
  sayılardır. Bunları üslü sayılarla göstermek yerine pH ve pOH olarak bilinen
  yeni bir gösterim biçimi geliştirmiştir. Buna göre bir çözeltinin H+ molar
  derişiminin negatif logaritmasına çözeltinin pH' si; OH– molar derişiminin
  negatif logaritmasına çözeltinin pOH' si denir.

  pH = –log[H+] pOH = –log[OH–]  [H+] = 1x10–x M olan bir çözeltinin pH' si x tir. Örneğin; arı suyun
  hidrojen iyonu derişimi 1x10-7 M' dır. O hâlde arı suyun pH si 7 dir.

  [H+] = ax10–x M (1 ≤ a ≤ 10) olan bir çözeltinin pH' si x-loga' dır.

  [H+] = 2x10 M olan asit çözeltisinin pH' si de

  5–log2 = 5 – 0,3 = 4,7'dir. (0,3 sayısı 2'nin 10 tabanına göre logaritma
  cetvelinden alınan değeridir.)

  Asitlerin pH değerleri 7'den küçük, bazların pH değerleri 7'den büyüktür. pH
  değeri 7'den küçüldükçe asitlik kuvvetlenir. pOH 7'den küçüldükçe bazlık
  kuvvetlenir. Nötr ortamın pH' si ise 7'dir. Bir çözeltinin pH ve pOH' si
  arasındaki ilişki şöyledir:

  pH + pOH = 14
   


Sayfayı Paylaş