Basit Bir Elektrik Devresi ve Elektrik Akımının Isı, Işık Etkisinin İncelenmesi

Konusu 'Fizik' forumundadır ve RüzGaR tarafından 10 Ocak 2010 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Basit Bir Elektrik Devresi ve Elektrik Akımının Isı, Işık Etkisinin İncelenmesi
  DENEYİN ADI : Basit bir elektrik devresi ve elektrik akımının ısı, ışık etkisinin incelenmesi

  DENEYİN AMACI :
  Elektrik akımının ısı etkisinin gösterilmesi
  Seri bağlı bir devrede her koldaki potansiyel farkların ölçülmesi
  Paralel bağlı devrede her koldaki potansiyel farkların ölçülmesi
  Her iki devrede de kollardan geçen akımın ampermetre ile ölçülmesi

  TEORİK BİLGİ :
  Elektrik akımının yönü pozitif kutuptan negatif kutba doğrudur. Fakat elektronların akış yönü negatif kutuptan pozitif kutba doğrudur. Aşağıdaki şekilde iletken telin büyütülmüş kesitindeki yaratıklarla karikatürize edilen negatif yüklü elektronlar, düzenek bozulmadığı ve pil tükenmediği sürece pilin negatif elektrotu tarafından itilir. Pozitif elektrot da elektronları çekerek onların hareketine yardımcı olur. Böylece pilin negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru elektronların akışı, ters yöndeki elektrik akımını oluşturur.

  Elektrik akımının şiddeti akan elektronların sayısıyla ilgilidir.

  İletken telin birim yüzeyinden bir saniyede akan elektronların sayısı ne kadar fazla olursa akım şiddeti de o kadar büyük olur. Elektrik akımının şiddeti ampermetre denilen araçlarla ölçülür ve elektrik akımının birimi amperdir. Bir elektrik devresinde devreden geçen akımı ölçmek için ampermetre devreye seri bağlanır.

  Ampul bir dirençtir. Elektrik ampulünde ışık flaman adı verilen iletken tel parçasının ısınmasıyla elde edilir. Ampulün içine sığdırabilmek için bu tel, sarmal biçime getirilmiştir. Ampul ışık verirken filaman akkor haline gelir. Böylece ampuldeki elektrik enerjisi ısı ve ışık enerjisine dönüşmüş olur.

  KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER
  Voltmetre
  Ampermetre
  Üç adet ampul
  Güç kaynağı
  Crocodile kablo

  DENEYİN YAPILIŞI
  Ampulleri seri olarak bağladık ve daha sonra güç kaynağını seri devreye bağladık. Güç kaynağını 2.5 voltta çalıştırdık.

  Her bir ampulün tek tek potansiyel farklarını ölçtük, en son olarak da ana koldaki potansiyel farkına bakıp her bir ampulle ana koldaki potansiyel farkı arasındaki ilişkiye baktık.

  Oluşturduğumuz bu seri devreye ampermetreyi bağlayarak akımı ölçtük.
  Ampulleri paralel olarak bağladık ve güç kaynağını 2.5 voltta çalıştırdık.
  Herbir koldaki potansiyel farkı voltmetre ile ölçüp aralarındaki ilişkiyi inceledik.

  Ampermetreyi bu paralel devreye bağlayarak önce herbir koldaki akımı, daha sonra ana koldaki akımı ölçüp değerlerin ilişkisini inceledik.

  DENEYİN SONUCU
  İlk olarak oluşturduğumuz seri devrede bütün dirençlerden (ampullerden) aynı akımın geçtiğini ve ana koldaki potansiyel farkın herbir direncin potansiyel farklarının toplamına eşit olduğunu gördük.

  Eğer ampullerden birini devre dışı bırakırsak diğer ampullerin de yanmayacağını gördük.

  Daha sonra oluşturduğumuz paralel devrede ampermetre yardımıyla ölçtüğümüz akımları karşılaştırdık ve gördük ki akım her bir kola eşit oranda bölünmüş ve ana koldaki akım herbir koldaki akımların toplamına eşittir.

  Bu paralel devrede voltmetre ile potansiyel farklara baktığımızda herbir koldaki gerilimin aynı olduğunu ve bu gerilimin devrenin gerilimine de eşit olduğunu gözlemledik.

  Eşit dirençli ampullerden birinin yerine direnci daha büyük olan bir ampul koyduğumuzda akımın büyük dirençli koldan daha az küçük dirençli koldan daha fazla geçtiğini gördük.turkeyarena.com

  Ayrıca paralel bağlı ampullerden birini devre dışı bıraktığımızda devrenin çalışmaya devam ettiğini ve ampullerin aynı parlaklıkla yandığını gözlemledik.

  Deneyin sonunda ampullere dokunduk ve ampullerin ısındığını hissettik.

  YORUM
  Bu deneyde seri ve paralel devrelerin nasıl kurulacağını öğrendik. Güç kaynağına giren uçların alternatif akım bölümüne değil, doğru akım(direct) bölümüne girmesine özen gösterdik.

  Seri devrelerde potansiyel farkın herbir dirençte direncin büyüklülüğü ölçüsünde olduğunu ve ana koldaki gerilimin bunların toplamına eşit olduğunu, paralel devrelerde ise bütün kollardaki gerilimin birbirine eşit olduğunu öğrendik.

  Seri devrelerde herbir dirençten aynı akımın geçtiğini ve ana koldaki akımın bu olduğunu, paralel devrelerde ise akımın kollara direncin büyüklüğüyle ters orantılı olarak dağıldığını ve ana koldaki akımın herbir koldaki akımların toplamına eşit olduğunu öğrendik. Yani direnç büyüdükçe akım küçülür, direnç küçüldükçe akım büyür.

  Ampermetrenin devreye seri, voltmetrenin ise paralel bağlandığını gördük.

  Seri bir devrede ampullerden birini devre dışı bırakırsak devrenin çalışmaya devam etmediğini, paralel bir devrede ise ampullerden birini devre dışı bırakırsak devrenin hala çalıştığını ve ampullerin aynı parlaklıkla yandığını öğrendik.

  Elektrik akımının ampulleri yaktığını gördük yani elektriğin ışık etkisinin olduğunu, aynı zamanda ampullere dokunduğumuzda elimizde sıcaklık hissederek elektrik akımının ısı etkisi de olduğunu gözlemledik.
   


 2. hakan788 Well-Known Member

  çok sağol kardeş çok işime yaradı
   

Sayfayı Paylaş