Barsakların Mikotik Enfeksiyonu

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve RüzGaR tarafından 9 Aralık 2009 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Barsakların Mikotik Enfeksiyonu

  Fırsatçı etkenler olan mantarların oluşturduğu hastalık tablosudur.

  ASPERGİLLUSLAR
  solunumdaki aynı bağırsakta görülür.

  MUCORACEAE FAM
  hemorajik ve infarktüslü lezyonlara yol açar

  CANDIDA SPP
  floranın herhangi bir şekilde değişime uğraması sonucu ( uzun süre Antibiyotik tedavisi anaerobik bakterinin ortadan kalkması) ortaya çıkar ve enfeksiyon oluştururlar.

  BARSAKLARIN PARAZİTER HASTALIKLAR

  İNTESTİNAL PARAMFİSTAMOZİS
  Mez. Lenf yumrusu büyümüş. Mikroskopi® parazit kesit

  İNTESTİNAL SCHISTOSAMA ENF
  protein kayıplı enteropati nedeni. Koyunda şiddetli seyreder ve ölümle sonuçlanır. Mikroskopi parazit yumurtası ve kesiti

  CESTOD ENFEKSİYONLARI

  DALATUM ENF
  insanda ince bağırsakta. Ayrıca kedi,köpek,domuzda. İnsanda vitamin B12 yetmezliği yapar (persiyoz anemi).

  ANOPLA CEPHALA
  atlarda i.b ve sekumda (ileosekal) ülserleşme,kanama
  Fazla miktarda (sestod) bulunduklarında invaginasyon (i.b.da) ve tıkanmalara neden olurlar

  MONIEZIA ENF
  M. Expensa
  ishal
  M. benedeni
  D. CANİUM

  TAENİA ENFEKSİYONU

  BARSAKLARDA CESTOD ENFEKSİYONU

  Taenia enfeksiyonu
  Son konak
  köpek
  Ara konak
  insan ve memeliler

  Metaserker
  1-Sistiserkus
  2-Strobilioserkus Taenia ların ara kınakta oluşturduğu formlardır
  3-Coenurus
  4-Hidatik kist
  T.taeniformiskedi(ara konakta sistiserkus)
  T.pisiformis
  köpek
  T.hydatigena
  carnivor ,ara konakta
  sığır ve domuz

  olgunu barsakta larva periton boşluğu
  T.ovis olgunun köpekte ,ara konak koyun(cysticercosis eneden olur)
  T.multiceps ara konak rum beyindekist ölüm
  Koyunlarda dönme hastalığı nedeni

  Klinik
  Hayvan kendi etrafında dairesel hareketi yapar.Listeriozis le karşılaşabilir.(bunda beyin köküne yerleşir)

  Nekropsi
  Beyinde coenurus cerebralis kisti aranır.
  Meningoensefalitis tablosu vardır.
  Echinococcus multilocularis>barsak
  Echinococcus granulasus ara konak hidatik kist

  BARSAKLARDA NEMATOD ENFEKSİYONLARI

  At strongylosis barsakta tıkanma ve sancı
  S.vulgularis larvası ince ve kalın barsak mukozası L-4 olurlar arteriollumenlerine girerler A.mezenterika cranlis e ulaşırlar L-5
  Larvaları mez.craz de ENDOARTERİTİS e yol açar

  Oesophagostomum Enfeksiyonu iştahsılık mukoid dışkıishal

  Nekropsi
  Kaşeksi,kolon mukozasında kalınlaşma,barsak duvarında paraziter modüller.

  Chabertia Enfeksiyonu
  Koyunyumuşak mukoid dışkı
  lgun parazitler barsak kas tabakasına kadar ilerler. Mukozada oluşturdukları travmalar küçük kanamalara neden olur.

  Kancalı Kurt Enfeksiyonu
  kedi,köpek,rum,sus (diğer taenialrdan farklı olarak gelişimleri direktir.) Sindirim yoluyla alınırlar .Bazı parazitler enfeksiyonda k.c. üzerinden a.c. ve trachea göçü geçirirler ve yeniden sindirim sistemine ulaşırlar.(balgamın yutulması)
  Hastalığın önemli özelliklerinden biri de bazılarının bu göçü geçirdiktensonra iskelet kasına gelmeleridir.gebelikte larvalar reaktif hale geçer ve süte geçer.yavrular(köpek)sütle birlikte etkeni alır.
  Kancalı kurtlar barsak yüzey epiteline organelleri ile yapışarak kan emerler, kanın pıhtılanmasını önleyen faktör salgılarlar.Anemi ve hipproteinemi ortaya çıkar.akut genç ölen hayvanlarda mukozalar soluk renktedir.kronik yaşlı mezenteryumda ödem ve vücut boşluğunda Sıvı birikimi.

  kaşeksi Anemi hayvan yorulur Sulu dışkı(koyu kırmızı ve siyah renkte)
  Cooperia enfeksiyonurum. Nematodirus enfeksiyonurum. İnce barsağın ön kısımlarında

  Askarid Enfeksiyonu
  At,kedi,köpek,domuz
  Gelişim direkt .(ağızla alınır) İnce barsakta yumurtalar açolır içindeki formlarbarsakta gelişir,portal dolaşımla göç geçirirler.(K.c. üzerinden a.c. ve tracheaya mutlaka göç geçirirler)
  K.c. ve a.c. de parazite ait modüler yapı, a.c. de ödem,konjesyon,barsak lumeninde mukoza yıkımı,çoksa obstrüksiyona neden olurlar.sonuç ölüm
  Bazen obstyuktüf sarılık yaparlar.turkeyarena.com
  Parascaris equorum özellike genç atlarda
  Taxascaris leanina kedi,köpek
  T.canis 10cm. Gelişimi kopleks. Temel siklus 2.dönem larvaların ve k.c. ,a.c. ve tracheaya geçirmesi.Yaşlılarda k.c. ,a.c. göçü yerine iskelet kası ve beyine yerleşerek granumlara sebep olur.
  Gebe köpeklerde özellikle gebeliğinson 3 haftası moblize olarak granulamdan ayrılır ve plasentaya geçerek yavruyu enfekte ederler.
  Prepenant süre 4-5 haftadır.

  T.canis in önemli bir özelliği
  Köpek dışındaki normal olmayan konakçıda visceral larva migransa neden olmasıdır.(bunların iç organlardaki göç aşamaları)

  K.c. de hepatomegali,kan tablosunda eozinofili,göz,beyin ve a.c. de granulam.
  T.cati Kedi ini iç barsaklarında gelişimi T.canis e benzer. İnsan da VLM ye neden olur. Prenatal enfeksiyon yoktur.

  T.vitilorum
  Rum da en büyük parazit. Enfeksiyon kaynağı süt.(doğumdan sonra 30 Güne kadar.)

  Trichuris Enfeksiyonu
  Colon da hemorajik tiflitis
  tifcolitis
   


Sayfayı Paylaş