Ayıplı malın iade ve bildirim süresi ne kadardır

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 27 Mayıs 2014 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Ayıplı malın iade ve bildirim süresi ne kadar?

  Öncelikli şu hususu belirtmeliyim ki; birçok firmanın kullanma kılavuzunda yazdığı gibi ayıplı malın öncelikle tamir için 2 defa servise girmesi, tamiri mümkün olmazsa malın değiştirilmesi v.s gibi bir seçenek tüketicinin tek ve öncelikli seçeneği değildir? Kullanım kılavuzlarında yer alan bu ibare doğru fakat eksiktir. Daha doğrusu tamiri veya değiştirmeyi veya bedel iadesini seçme hakkı firmalara değil tüketiciye tanınmış tercih haklarıdır. Bu konuda birçok mahkeme kararı vardır.

  Tüketici ayıplı mal ile karşılaştığında derhal malın ayıpsız yenisi ile değiştirme hakkını, ayıplı malı iade ile parasının iade hakkını ve yine isterse tamir hakkını kullanmakta tamamen serbesttir. Ayıplı mal satan firma veya ithalatçı veya imalatçı bu talebi derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi halde tüketici mahkemelerine müracaatla ayıplı maldan kurtulabilirisiniz. Mahkeme kararında peşin olarak davacı tarafından yapılan dava masrafları da satıcılara-ithalatçılara yüklenecektir.

  Ayrıca internet üzerinden kredi kartıyla yada kapıda teslim ürünlerde Satın alınan malın ayıplı olduğu anlaşıldığı takdirde 15 gün içinde iade edilebilecek. Tüketici aldığı malı iade ettiğinde parasını geri alma, ayıp oranında indirim ve ücretsiz onarımı seçeneğini talep edebilecek.

  Kanundaki 30 günlük süre açık ayıplar için geçerli. Malum garanti süresi içinde ortaya çıkan ayıplar içinde tüketicinin tercih hakkı söz konusu. Ancak burada 30 günlük süre geçereli değil. Borçlar kanununun ayıba karşı tekeffül hükümlerinede dayanarak Yargıtay'ın yerleşik kararlarına göre, garanti süresi içersinde ortaya çıkan gizli ayıbı tüketici öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde satıcıya bildirerek ayıptan dolayı tercih hakkını kullanmalı, eğer bu süre içinde kullanmamışsa tamir tercih hakkını kullandığı varsayılmakta.
   


 2. EmRe Well-Known Member

  Ayıplı maldan sorumluluk

  MADDE 9 – (1) Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür.

  (2) Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.

  İspat yükü

  MADDE 10 – (1) Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.

  (2) Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.

  (3) Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir şekilde piyasaya arz edilemez. Bu ürünlere, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
   

Sayfayı Paylaş