Ayılar Hakkında Bilgi

Konusu 'Hayvanlar Alemi' forumundadır ve Pelin tarafından 15 Temmuz 2008 başlatılmıştır.

 1. Pelin Super Moderator


  www.turkeyarena.com

  Ayılar Hakkında Bilgi

  [​IMG]

  Ayılar

  Amerika kuzey kızılderililerinin orman adamı gözüyle baktıkları ayıya saygı duyarlar. Bir ayı öldürdükleri zaman, hayvandan özür diler ve ruhunun bir an önce ahrete gidebilmesi için dinsel törenler tertiplerler. İnanışlarına göre, hayvanın ruhu basit bir törenle yatıştırılamıcağı için, kafasını temizleyip bir sırığın ucuna geçirirler.turkeyarena.com
  Bu geleneğe Kanada'dan başka, Sibirya'nın Tunguz kabileleri arasında rastlanılmaktadır. Ora ormanlarının küçük açıklıklarında dumandan kararmış yarım düzine ayı kafatasının sergilendiği, Avrupalı gezginler tarafından görülmüştür. Gezginler, hayatlarına mal olacağım bildikleri için, müzelere götürmek istedikleri halde bu kafataslarına el sürmeye cesaret edememişlerdir. Tunguzlar ayı eti yemedikleri gibi, bunu kızak köpeklerine de yedirmezler.​
  Bu yerlilerin davranışı korkudan çok, dine dayanır. Yoksa ayılar insanlık için hiç bir zaman bir tehlike olmamışlardır. İnsanlarla ayılar arasındaki boğuşmalara dair birçok hikâye anlatılırsa da, eldeki deliller, bir ayının insana saldırmasının tesadüf sonucu olduğunu veya ayının insan tarafından kızdırılmasından ileri geldiğini göstermektedir. Ayılar çoğunlukla yumuşak başlı ve özellikle İçendi kendilerine yeterli yaratıklardır.
  Ayının insanla boğuşurken, düşmanına sarıldığına ve onu, kollarının arasında sıkarak öldürdüğüne dair anlatılanların da aslı yoktur. Saldırıya geçtiği vakit düşmanına genellikle pençe atar. Ağır kollarının müthiş kuvveti ise tırnaklarını, düşmanının vücudunun oldukça derînine kadar saplar.

  AYILARI YAKINDAN GÖRELİM
  Ayı hantal yürüyüşünden ötürü tâ uzaktan tanınır. Ayılar düztabandırlar, bundan ötürü de yürürken ayak tabanlarının tekmilini yere basarlar. Normal olarak ağır hareketli iseler de, gerekirse hantal hantal koşabilirler. Fakat yürümeyi koşmaya tercih ederler. Çoğu ağaca tırmanabilirse de, bir kısmı bu işe göre fazla iri ve ağırdır. Hepsi de iyi yüzücüdür. Özellikle kutup ayısı suda uzun zaman kalabilecek yapıdadır.turkeyarena.com
  Ayıların şaşılacak kadar çok çeşidi vardır. Bu hayvanların bilimsel aile adı «Ursidae» dir. Hepsinin, vücutlarını sıcak tutan, sık tüylü postları, yuvarlak kulakları, içeri çekilemeyen tırnakları ve körelmiş bir kuyrukları vardır. Ayıların çoğunluğu siyahsa da, kahverengimsi tonlar da çok görülür. Yalnız kutup ayısı beyazdır.
  Ayıların görüşleri zayıf, işitme duyguları ise ortadır, buna karşılık koku alma duyguları gerçekten keskindir. Nerede yiyecek olduğunu ve havanın değişip değişmeyeceğini burunları sayesinde öğrenirler.
  Ayılar, Kuzey Yarımküresi hayvanıdırlar. Ekvator'un güneyinde;
  sadece Güney Amerika'da, Andiarm kara ayısı'na Taslıyoruz. Afrika ile Avustralya'da ise hiç ayı yoktur. Çoğu da, Kuzey Amerika'nın kuzeybatısı ile Asya'nın kuzeydoğusunda yaşar. En büyük ayılar da esasen dünyanın bu iki bölgesindedir. Milyonlarca som balığı her yıl yumurta dökmek için bura nehirlerinin yukarı boylarına akın eder. Hayat süreleri dolunea ela ölür ve ayılar tarafından yenilirler. Ayıların ölen ve can çekişen som balıklarını yemek üzere toplaştıklarma şüphe yoktur. İrilikleri de hiç değilse kısmen bu zengin yiyecek rejiminden ileri gelîr.

  AYILAR ARASINDA AİLE HAYATI
  Kışı uyku ile geçiren ayılar, hayli Şişmanladıkları sonbaharda inlerine girer ve ilkbahar başlarına kadar buradan çıkmazlar. İnlerine çekilmeden önceki birkaç günü yemek yemeden geçirirler, ilkbaharda inlerinden çıktıkları vakit de önce bol soğuk su içerler, sonra da azar azar yemeye başlarlar.
  Ayı bütün kışı derin uykuda geçirebilirse de, kelimenin tam anlamıyla kış uykusuna yatmaz. Vücut ısısı normal kalır. Vakit vakit de uyanıp, kışın ılık günlerinde ininden çıktığı olur. Gerçek bir kış uykusuna yatan hayvanların uykusu son derece derin bir uyuşukluk halidir. Böylelerinin vücut ısısı da havanınkinden sadece birkaç derece yüksektir.turkeyarena.com
  Ayı yavruları kışın dünyaya gelir. Ayıların dünyasında ikiz çok görülürse de, bu genel kaide değildir. Yavrular doğuşta çok ufaktırlar. Yüz kiloluk bir dişi, her biri 180-350 gramdan ağır çekmeyen ikizler doğurabilir. Yavrular çabuk büyürler. Anneleri bebekliklerinde onlara bol sevgi gösterir ve onları her tehlikeden korur. Yavruları yorulduğu zaman, onları sırtında dahi taşır. Bir keresinde, bir dişi ayının, dört küçük yavrusu etrafında oynaşırken, dik bir yamaca tırmanacağı tutmuştu. Kardeşlerinden daha ziyade yorulmuş bulunan yavrulardan biri, bir kayanın üstüne tırmanarak oradan annesinin sırtına atladı. Küçük
  yaramaz bundan sonra tırnaklarım annesinin kürküne geçirerek rahat rahat yol aldı. Öbür yavrular ise onları yürüyerek takip ettiler.turkeyarena.com
  Baba ayı, annenin aksine, ailesiyle hiç ilgilenmez. Halbuki ayılar flört devresinde eşlerine çok sevgi gösterirler. Sık sık art ayaklarının üzerine, dikilip birbirlerini kucakladıkları ve sevdikleri dahi görülür. Ne çare ki bu hal kısa sürelidir. Aradan bir ay geçmeden Erkekle dişinin birbirlerine karşı hiç bir ilgileri kalmaz.
  Dişi bundan sonraki iki yıl süresince karşı cinse hiç ilgi göstermez ve bütün vaktini ailesini geçindirmeye ayırır. Erkek ise başını alır, gider veya başka erkeklerle arkadaşlık eder. Kışın uykuya da tek başına yatar.

  TERBİYE EDİLMİŞ AYILAR
  Yakın zamana kadar birçok kasabaların en büyük eğlencesi terbiyeli ayıların marifetlerini seyretmekti. Bu hayvan çokluk, öbürlerinden daha uysal ve güvenilir olan Rusya'nın boz ayışıdır. Bugün şehirlerde ayı oynatan çingeneler azaldığından, ayıları daha çok sirklerde görebiliyoruz.
  Terbiyeciler ayıların genellikle oynak ve şakacı hayvanlar olduklarını keşfetmişlerdir.turkeyarena.com Arslanlarla kaplanların aksine, duygularını yüzlerinden belli etmediklerinden, terbiyecilerinin daima tetikte olması lâzımdır. Boz ayılar'ın terbiye edilmeleri kolaydır. Bu ayılar öğrenmeye
  ve terbiyecileriyle iyi geçinmeye isteklidirler. Güreşi ve boksu da öğrenirler ve numaralarını yaparken insan derecesinde bir zekâ gösterirler.
  «Asya kara ayısı» veya öbür adıyla «ay ayısı», ayı ailesinin başlıca komedyenlerinden biridir. Alkışı daha doğrusu seyircilerin alkışı üzerine terbiyecisi tarafından mükâfatlandırılmayı pek sever. Garip hareketler yapmayı ve iskemlesinden düşmek suretiyle seyircilerden alkış toplamayı çok kolay öğrenir.turkeyarena.com
  Öbür ayıların terbiye edilmesi, terbiyecilerin açısından bakılınca, önemli bir problemdir. Meselâ, Amerika'nın evcilleştirilmiş kara ayısı, yavruyken sevimli ve oynak olmasına rağmen, büyüyünce tehlikeli bir hal alır. Pek kolay sinirlenir ve ortada hiç sebep yokken bile terbiyecisine saldırıp onu öldürmeye kalkışabilir.
  Terbiyeli kutup ayıları da bazen sirklerde eğlenceli numaralar yaparlar. Fakat bu ayılara da pek güvenmeye gelmez.
  www.turkeyarena.com
   


 2. Pelin Super Moderator

  www.turkeyarena.com
  DÜNÜN AYILARI
  Ayıların, köpeklerin en yakın akrabaları olduklarını biliyor muydunuz? Hantal ayıyla çevik ve hızlı köpek arasında gerek görünüş, gerekse davranış itibariyle dünyalar kadar fark vardır. Fakat milyonlarca yıl önce ikisi de aynı hayvandılar.turkeyarena.com
  Fosil kalıntılarını inceleyen uzmanlar köpeklerle ayıların arasındaki kayıp halkayı keşfetmişlerdi

  Bu garip fosil »köpekayı» (Hemicyon veya yarımköpek), her iki hayvanın özelliklerini göstermektedir. Kalıntıları Miyosen Devri kayalarında bulunmuştur.
  İnsanların, gördüklerini yazıyla kaydetmesini öğrenmelerinden çok önce dünyada çeşitli ayı türleri dolaşmaktaydı. Avrupa'nın büyük mağara ayıları gelmiş geçmiş ayıların hepsinden, bu arada bugünün devleri sayılan Kodiak ve kutup ayılarından daha büyüktürler. Bu ayılar tarih öncesi devirlerinde çok boldular, fakat ilkel insanların dünya sahnesine çıkmasıyla tarihe karışmışlardır. Büyük ayıların kalıntılarının yanında taştan oklar, kılıçlar ve baltalar bulunmuştur.

  AMERİKA KARA AYILARI
  Amerika kara ayısı» (Euaretos), hayvanat bahçesindeyken insana sevimli görünürse de, tabiatta enikonu ürkektir, bir insanın yaklaştığını hisseder etmez o bölgeden uzaklaşır. Meselâ, bir avcı Britanya Kolombiya'sının kuzeyinde avlanırken, birdenbire çalıların arasında otlayan küçük bir kara ayıyla karşılaşmıştı. Gürültüden ürken hayvan müthiş bir panik içinde kaçmaya başlamış, bu arada takla atmış, tekrar ayağa kalkmış ve şişman ayaklarının müsaade ettiği kadar hızlı bir koşu tutturmuştu. Bir kılavuz aynı ayıya 8 Km. ötede rasladığı sırada, hayvan çalıları ezerek ve kendi cüssesindeki bir hayvanın on ikisi kadar gürültü yaparak tam hızla kaçmaya devam ediyordu.turkeyarena.com
  Amerika kara ayısı, insanlardan korkmakla beraber, insanlara ait öte beriye, özellikle yenilebilir maddelere duyduğu meraka karşı koyamaz. Sabıkalı bir kamp hırsızıdır. İlk baskınını genel olarak gece yapar. Bu ilk baskından kazançlı çıktığı takdirde, yağmalarını tekrarlayacaktır. Ayı, çadırları her ziyaretinden sonra daha ziyade cesaret bularak, ziyaret saatini her defasında daha öne alır. Ayıların bol olduğu bir bölgede kamp kurduysanız, geceleyin öte berinizi aşıran ayının sonunda güpegündüz kampa girdiğini görürseniz şaşmayın.

  Ağaçların arasında kara ayı:
  Amerika kara ayısı, ağaca tırmanır. Kuvvetli kollariyle bir gövdeye sarıldıktan sonra, önce bir ayağını, sonra öbürünü ileri atarak ağaca tırmanır ve aynı şekilde aşağı iner. Bu hayvanın, vaktinin büyük bir kısmını neden ağaca tırmanmakla geçirdiği zooloji bilginlerini çok düşündürmektedir. Ağacın tepesinde canının çekebileceği bir şey olmadığı gibi, yerde de korkabileceği tabiî düşmanı yoktur. Belki de ağacın tepesinde bir arı kovanı bulmayı ummaktadır. Kanada'nm kuzey ormanlarında bir ağacın üzerinde gizlediğiniz bir teneke kutu veya her hangi bir paket, meraklı kara ayı tarafından mutlaka parçalanacaktır. Ayı ihtimal o kutunun içinde yenilebilir bir şey olduğunu veya o cismin kendisinin yenilebileceğini düşünmektedir. Buna karşılık, yerde bıraktığınız pakete elini bile sürmez.turkeyarena.com
  Bir avcı bir keresinde bir koyun budunu kamptan uzak kalacağı birkaç gün süresince gizlemek istemiş ve iki çam ağacının üst dallan arasında gerdiği 15 metrelik bir ipe' bağlamıştı. Ayının gözlerinin zayıf olmasına rağmen, üç gün sonra ip kesilmiş ve et de çalınmış bulunuyordu. Çok geçmeden bir kara ayı çıkageldi ve o iki yüksek ağacın arasında durarak orada başka et olup olmadığına bakmak üzere küstahça başını kaldırdı.
  Kara ayılar iki yılda bir kere çiftleşirler. Flört sıcak yaz günlerinde başlar. Erkekle dişi bol sevgi gösterisinde bulunurlar. Fakat bunun kısa süreli olduğunu gördük. Aradan bir ay geçince iki sevgili birbirlerine yabancı kesilirler. Bu ayılar arkadaş canlısı olmamakla beraber, kavgacı da değillerdir. Bazen bol böğürtleni olan yamaçlarda birkaç tanesinin yan yana karın doyurduklarını görebilirsiniz.

  Kış yavruları:
  Hasat mevsiminde doya doya yiyen ve şişmanlayan ayı, hava soğumaya başlarken uyuşuk bir hal alır. Kendine kış için bir in bulup uzun uykusuna hazırlanmasının zamanı gelmiştir. Dikkatli ve temiz bir ayı bir kaya yığınının arasındaki oyuğu temizler veya gerekirse yerde kendine bir yenisini kazar. Daha tembel başka ayılar siper bir yerde veya sık çalıların arasında büzülür ve bir yandan ısınmaya çalışarak tatsız bir kış geçirirler.
  Dişinin henüz uyuşuk durumda bulunduğu ocak veya şubat ayında in birden yatakhane halini alır. Çiftleşmenin üzerinden yedi ay geçmiştir. Dişi ilk seferinde tek yavru doğurursa da, sonra genel olarak ikiz, bazen de üçüz dünyaya getirir. Dördüz daha enderdir. Bir keresinde beş yavrulu bir dişi ayı görülmüştü.
  Hayvan belki beşinci ayıyı evlât edinmişti, zira dişi ayıların kimsesiz veya yolunu kaybetmiş ayı yavrularını evlât edindiklerine çok Taşlanmıştır.
  Yeni doğan yavrular ortalama 22 - 23 santim uzunluğunda ve 180-350 gram ağırlığındadırlar. Bu durumda uzun bir süre kendi başlarına yaşayamazlar. Kürksüz, kör ve dişsizdirler. Yavrular kırk gün ve kırk gece süresince uyumaktan, karınlarını doyurmaktan ve uyuklayan annelerine sokulmaktan başka bir şey yapmazlar.
  Ağırlıkları 2 kiloyu bulunca, dış dünyaya bir göz atacak kadar büyümüş sayılırlar. Önceleri bacaklarının üzerinde sendelerse de, vakit kaybetmeden rahatça yürümeyi öğrenirler. Anne en ufak bir tehlike karşısında yavrularını en yakın ağaca tırmandırır.
  Kara ayı da bütün ayılar gibi bala düşkündür. Tecrübe sahibi olmuş ihtiyar bir ayı, arılar tarafından sadece bir, iki kere sokularak balı ağaçtan indirebilir. Fakat aç gözlü gençler bal çalarken arılar tarafından bol bol sokulur ve cıyak cıyak bağırırlar. Fakat bu, bütün balı yiyip bitirmelerine engel olmaz.
  Yavrular hızla büyümekle beraber, iki yaşına gelinceye kadar yetişkin sayılmazlar. Dişinin olgunlaşması daha bile uzun sürer. İlk yavrusunu genel olarak üç yaşında doğurur. Ayı ilkbaharda ininden ayrıldıktan sonra, sonbahara kadar buraya dönmez, açıkta yaşar ve uyur.
  Gece ile gündüzün kara ayı için fazla bir anlamı yoktur. Belli saatleri olmadığı için, günün her saatinde ayakta olabilir. İyi bir yüzücüdür. Geniş nehirleri ve 8 -10 kilometre enindeki gölleri yüzerek aşabilir. Kara ayı karada da hızlı yürür. Gerekirse saatte 40 kilometre hızla koşu da tutturabilir. Fakat bu hızı uzun sürmez.

  Bütün kara ayılar kara değildir:
  Kara ayı, ayı ailesinin en iri üyeleri arasında yer almaz. Uzunluğu en çok 190-200 santimi bulur. Dişi genel olarak çok daha küçüktür. Uzunluğu çoğunlukla 130-135 santimdir. Yetişkin kara ayının ağırlığı da 100 ve 150 kilo arasında oynar, omuz hizasındaki boyu ise 60-90 santim arasıdır. Bu hayvanın çoğu zaman siyah, fakat bazen de pasinisi bir kahve rengi olabilen uzun, sık tüylü bir postu vardır. Burnu kahverengimsidir, göğsünde ise beyaz bir leke bulunur.
  Yirmi beş yıl kara ayı için oldukça uzun bir hayattır.turkeyarena.com
  Kuzey Amerika'nın birçok ormanlık bölgelerinde «adi kara ayı» dan (Euarctos americanus), başka, on akraba türüne daha rastıvoruz. «Euarctos» grubunun başka renklerdeki üyeleri de kara ayı'nın bölgeye göre değişen, türleridir. Meselâ, tarçm renginde olmakla beraber, öbür özellikleri itibarıyla tıpkı kara ayı' ya benzeyen bir ayı vardır.
  Beyaz renkli bir kara ayı bile vardır. Britanya Kolombiya'sının bazı kıyı adalarında yaşayan ve «ada beyaz ayısı» veya öbür adıyla «Kermode ayısı» (Euarctos kermodei) diye adlandırılan bu ayının bazen duru beyaz bîr kürkü olabilmektedir. Pençeleri bile beyazdır. Fakat gözleri kahve rengi olduğundan, albino bir hayvan olduğu söylenemez.

  Mavi ayının efsaneleri:
  Güney Alaska'nın St. Elias Alpleri'nde yaşayan «mavi ayı» veya öbür adıyla «buzul ayısı» da (Euarctos emmonsii), ilgine bir hayvandır. Bu ufak ayının rengi mavimsi bir siyahtır. Siyah tüylerin arasına karışan gri tüyler ona bu rengi vermektedir. Kızılderililer her nedense bu hayvandan çekinirler. Şaman denilen sihirbazlarının ruhunu taşıdığına ve hayvanların sihirbazı olduğuna inanç getirmişlerdir.

  www.turkeyarena.com
  KORKUNÇ AYILAR
  KORKUNC AYILAR (Ursus horribilis), bundan bir, iki yüz yıl önce Amerika'nın kuzey batı bölgelerinin kayıtsız şartsız efendisiydi. tri pençesinin bir vuruşuyla bir öküzün boynunu veya bir geyiğin bel kemiğini kırabilir. Fakat korkunç ayı, tüfek mermilerinden sakınması gerektiğini öğrenmekte gecikmedi. Bugün karşıdan bir insanın geldiğini görünce, kendini göstermeden çekilmeye bakar .turkeyarena.com
  Korkunç ayı da bizon öküzü gibi bir vakitler pek boldu. Birleşik Amerika'nın yalnız California eyaletinde en azından yedi türünün yaşadığı söyleniyordu. Bugün ise California' da korkunç ayı kalmamıştır. Eskiden Kuzey Alaska ile Orta Meksika arasındaki bölgelerde bol sayıda bulunurken, bugün yalnız Britanya Kolombiyası ile Alaska arasındaki yerlerde kalmıştır.
  Korkunç ayı'ya «kır ayı» da demek hatalı olmaz. Rengi genel olarak koyu kahverengidir, fakat sırtının uzun tüylerinin ucu beyazdır. Postu bundan ötürü insanın gözüne gri ile karışık gibi gözükür. Bununla beraber sarımsı korkunç ayılar da vardır.
  Korkunç ayı, Alaska boz ayısından daha ufaksa da, yine hayli iri ve güçlü bir hayvandır. Orta boy bir korkunç ayı 250 kilo gelir, fakat 350 - 400 kilo gelenleri de vardır. Boyu 180 - 240 santimdir. Buna karşılık sadece 5 sintimlik bir kuyruğu vardır. Hayvan, omuz hizasında 90 -120 santim boyundadır. Korkunç ayının, omuzlarının üzerinde bir kamburu vardır. Alnı birden dikleşir, tırnakları da uzun ve kavislidir. Bu özellikleri korkunç ayı'yı daha ufak akrabası kara ayıdan ayırt etmemize yardımcı olur. Kara ayı da aradaki farkların farkında olduğundan, bir korkunç ayı sallana sallana yaklaşınca vakit kaybetmeden başka bir bölgeye göç eder, ya da ağaçlara tırmanır.

  Korkunç ayı iş başında:
  Korkunç ayı o kadar güçlüdür ki, dev ayağının bir tek vuruşuyla koca bir boğanın başını ezebilir. Boğa güreşlerini» meraklı İsnanyoliar eski California'da bu sporun değişik bir şekline merak sarmışlardı. Matador yerine bir korkunç ayı'yı, boğanın karşısına çıkartırlardı. O günlerde bir tek ayının birkaç saat içinde peş peşe altı boğayı öldürdüğü görülmüştür. Boğa böğürerek saldırıya geçince, hiddetinden kuduran ayı arka ayaklarının üzerine dikilir ve boğa tam boynuzlarını göğsüne saplayacağı sırada, hayvanı, iki gözünün arasına indirdiği bir darbe ile, ölü olarak yere sererdi. Korkunç ayı bir boğayı öldürmekle kalmaz, hiddetinden hayvanın leşini bir kilometre kadair sürüklediği görülür.
  Korkunç ayı ile dağ arslanı arasındaki mücadele hakkında birçok mübalağalı hikâyeler anlatılırsa da, korkunç ayı'nın tıslayan düşmanını umursamadan yoluna devam etmesi gerçeğe daha yakındır.

  Korkunç ayı nasıl beslenir:
  Korkunç ayı birçok alışkanlıkları bakımından iri boz arıya benzer. Meselâ, yiyecek listesine kırmızı et katmak fırsatını hiç kaçırmaz. Yer sincaplarına bayılırsa da, bu hayvanları bulana kadar toprağı hayli kazması gerekir. Birleşik Amerika'nın Yellowstone parkında yürürken küçük küçük kraterlere raslanır. Bunlar, korkunç ayı'nın sincap bulmak umuduyla kazdığı deliklerdir. Korkunç ayı'nın ülkesine giren sığır, geyik ve koyun gibi hayvanlar tetik olmak zorundadırlar. Korkunç ayı onları, cüssesinden umulmayacak bir hızla kovalar. Bu ayının, bir leşten artakalan et parçalarını yaprakların altına gizleyip, başında bekçilik ettiği çok görülmüştür.turkeyarena.com
  Yılanlarla kuşlar da bazen korkunç ayı'nın pençesine düşerlerse de, bu ayı çoğu zaman meyva, ot ve köklerle yetinmek zorundadır.

  Dikkatli bir anne:
  Korkunç ayı da yavrularım öteki ayılar gibi doğurur ve büyütür. Anne, yavrularına çok düşkündür. Bir uzman, kendisine 15 metre uzaklıkta karınlarını doyuran yaşlı bir anne ile iki yavrusunu şöyle anlatıyor:
  «Anne, gözlerini üzerimden ayırmıyor, âdeta, «Sakın yaklaşayım deme!» demek istiyordu. Bu ihtarına kulak asmamak intihar olurdu. Anne korkunç ayı ile yavrularının araşma girmemek, hatta yavrularıyla gezere herhangi bir anne ayıya fazla yaklaşmamak gerektir.»
  Genç korkunç ayılar gayet rahat ağaca tırmanırlar. Fakat yaşları ilerledikçe bu kabiliyetleri körlenir. Yetişkin korkunç ayılartn çoğu esasen ağaca tırmanamıyacak kadar iri ve ağırdırlar. Ağaç üzerinde görülen iri korkunç ayılar enderdir. Kara ayı ile korkunç ayı arasındaki başlıca ayrılıklardan biri de budur.turkeyarena.com
  Tipik korkunç ayı'nın birçok akrabaları vardır. Bunlardan biri olan iri bir sarı ayınm (Vetularetos inopinatus) yüz yıl kadar önce soyunun tükendiği kuvvetle tahmin edilmektedir.

  AMERİKA'DAN BAŞKA ÜLKELERİN KARA AYILARI
  AY AYISI (Selenarctos)
  «Ay ayısı», garip adını göğsündeki hilâl biçimindeki iri bir beyaz lekeden alır. Hayvanın vücudunun, kahverengi burnunun dışındaki kısımları zifiri siyahtır. Asya'nın bu kara ayısı, Amerika'daki akrabalarından ufaktır, iri kulakları vardır. Boynu ile omuzlarındaki tüyler vücudunun öbür kısımlarmdakilerden daha uzundur.
  Ay ayısı'nm ülkesi Asya'da batıda İran'dan doğuda Hindiçini'ye ve kuzeyde Mançurya'ya kadar uzanır. Japonya'da Ainus adındaki ilkel yerliler tarafından kutsal addedilir. Bu yerliler yıllık güz bayramlarını kutlayacakları zaman, kabîle reisinin evinde beslenmiş bîr ay ayısı yavrusunu öldürür ve parçalarını toplantıdaki misafirlere dağıtırlar.
  Hainan yerlilerinin de bu ayı ile ilgili garip inanışları vardır: Acıkınca ayaklarını emdiğini, çocukları yediğini, safra kesesinin ise vücudunun içinde mevsimine göre yer değiştirdiğini söylerler. Çinliler bu ayıya «domuz ayı», «köpek ayı» veya «insan ayı» gibi adlar takmışlardır.
  www.turkeyarena.com
   

Sayfayı Paylaş