Atatürk'ün yaptığı yenilikler kısa ve öz şekilde anlatım

Konusu 'Mustafa Kemal Atatürk' forumundadır ve Nysa tarafından 17 Temmuz 2018 başlatılmıştır.

 1. Nysa Well-Known Member


  - Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur (29 Ekim, 1923).

  - 1924 Anayasası ilan edildi (20 Nisan 1924).

  - Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi (3 Mart 1924).

  - Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi (1928).

  - Atatürk İlkeleri'nin tamamının anayasaya girmesi (5 Şubat 1937).

  - Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiştir (25 Kasım 1925).

  - Çok partili siyasi hayata geçilmiştir (1925, 1930)

  - Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925).

  - Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınması (1930, 1935)

  - Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934).

  - Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanların kullanımının yasaklanması (26 Kasım 1934).

  - Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü (1925-1931).

  - İslam vakıflarının devlet idaresine alınması (1924).

  - İsviçre Medeni Kodundan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun'un kabulü (1926).

  - İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu'nun kabulü (1927).

  - Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması (3 Mart 1924).

  - Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve Arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanması (1932-1938).

  - Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1932).

  - Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması (31 Mayıs 1933).
   


Sayfayı Paylaş