Atatürkün Konularına Göre Sözleri

Konusu 'İle İlgili Sözler' forumundadır ve hakan788 tarafından 24 Eylül 2015 başlatılmıştır.

 1. hakan788 Well-Known Member


  Atatürk'ün Derlenmiş Tüm Sözleri

  • Basın milletin müşterek sesidir.
  • Bayrak bir milletin bağımsızlık alametidir.Düşman da olsa hürmet etmek lazımdır.
  • Benim müstesna olduğuma dair bir kanun yoktur.
  • Benim şahsen kuvvet ve kudretim,halkın bana gösterdiği emmiyet ve itimattan ibarettir.
  • Bir Türk dünyaya bedeldir.
  • Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarında gören insanlar bedbahttırlar.
  • Büyük şeyleri yalnız büyük milletler yapar.
  • Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.
  • Çiftçi ve çoban demek,hakiki fikirli demektir.
  • Efendiler,namus cephesi hiçbir vakit yıkılmaz,mağlup olmaz.
  • Halkın sesi hakkın sesidir.
  • Her sarıklıyı hoca sanmayın,hoca sarıklı değil,dimağladır.
  • Hükümetin fikri, memleketin fikrini temsil etmelidir.
  • İlham ve kuvvet kaynağı,milletin kendisidir.
  • Kanunlar, duygulara dayanılarak yapılmaz.
  • Kudret ve kabiliyetten mahrum olanlara iltifat olunmaz
  • Maddi ve bilhassa manevi çöküş,korku ile,acz ile başlar.
  • Medeniyet harstan başka bir şey değildir.
  • Mesudum çünkü Muaffak oldum.
  • Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır.
  • Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur.
  • Millete efendilik yoktur;hizmet etme vardır.
  • Milletler gam ve keder bilmemelidir. Baştakilerin vazifesi hayatı neşe ve şevkle karşılamak hususunda milletlere yol göstermektedir.
  • Milletleri muadelerden ziyade hisler bağlar.
  • Sosyal hayatın kaynağı,aile hayatıdır.
  • Şeref hiçbir vakit bir adamın değil,bütün milletindir.
  • Tatbik eden, icra eden,karar verenden daima daha kuvvetlidir.
  • Türkiye Türklerindir;işte milliyetperverlerin kuralı budur.

  BAŞKAN

  • Başkan olan kimsenin ulusun ülküsüne göre yürümesi ve ulusun ruhiyatına vakıf olduktan sonra, o ulusun isteğine göre yürümesi gerekir. ( 30. 11. 1929, Vossiche Zeitung Muhabirine Demeç. )

  BAŞKENT

  • Yeni Türkiye’nin başkenti sorununa gelince bunun yanıtı kendiliğinden belli olur: Ankara Türkiye Cumhuriyetinin başkentidir. ( 27.09.1923, Neue Freie Preese Muhabirine Demeç.)

  BURSA

  • Efendiler: Bursa tarım ilidir, ticaret ilidir, sanat ilidir, sağlık ilidir. Bursa, sahip olduğu doğal güzellikleriyle bolluk ve mutluluk ilidir. ( 11. 09. 1924 Bursa )

  DOĞA VE İNSAN

  • Doğanın her şeyden büyük ve her şey olduğu anlaşıldıkça, doğanın çocuğu olan insan kendinin de büyüklüğünü ve saygınlığını anlamaya başladı. (AFETİNAN, A., Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazıları, AKDTYK., Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000, s., 66)

  DÜŞMAN

  • Memleketimizde meydana gelen yeni durumun sonuçlarından yabancıları ürküterek Avrupa’da karşımıza bir fikir akımı ortaya çıkarmak isteyenler bizim düşmanlarımızdır. ( 02.11. 1922, Le Petit Parisien Muhabirine Bursa’da Verilen Demeç . )

  • Benim ulusumu tutsak etmek isteyen herhangi bir ulusun, bu arzusundan vazgeçinceye kadar amansız düşmanıyım. (23 Nisan 1921) ( Ankara Gazetesi)

  • Düşmana merhamet acz ve zaaftır. (16. 03. 1923, Adana Çiftçileriyle Konuşma. )

  • Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız.(1936)

  GERÇEK

  • Sorunları olaylara göre değil, aslında olduğu gibi ele almak gerekir. (1924)

  • Doğruyu konuşmaktan korkmayınız (1926)

  • Durumu tartışırken ve önlem düşünürken acı olsa da, gerçeği görmekten bir an geri kalmamak gerekir. Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için gerek ve zorunluluk yoktur. (1927)

  • Çok söz, uzun söz bir şey için söylenir: Gerçeği anlamayanları gerçeği getirmek için… ( 9/10. 08. 1928, İstanbul Sarayburnu Parkı, Türk Yazı Devrimi Hakkında Konuşma.)

  HATİP-SÖZ SÖYLEYEN

  • Hutbeyi îrat eden hatiptir. Yani söz söyleyen demektir. ( 07. 02. 1923, Balıkesir.)

  İZMİR

  • İzmir her yönden Türk memleketidir, Anadolu’nun ayrılmaz bir parçasıdır. Yunanlılar İzmir’de hiçbir tarihî ve ırkî hakka sahip değillerdir. (17.01.1921, United Telgraph Habercisine Demeç.)

  • İzmir kırk asırlık bir ata yurdudur. İzmir bu kadar derin bir tarihe sahip olmakla beraber coğrafî konumu dolayısıyla ekonomik ve siyasî çok büyük bir öneme sahiptir. İşte bundan dolayıdır ki, Türkiye’yi mahvetmek isteyen düşmanların her şeyden evvel bakışları bu tarihî, bu mühim beldeye döner. Nitekim düşmanlarımız en evvel burasını işgal etmişler, ondan sonra daha doğuya ilerlemişlerdir. (31.01.1923, İzmir’de Halkla. )

  İSTANBUL

  • İstanbul bizimdir. Bununla birlikte boğazlar ve Marmara denizi için başkentin emniyeti temin edilmek şartıyla bir hal tarzını kabul etmeye hazır bulunmaktayız. ( Ağustos 1921, AP Habercisine Demeç.)

  • İstanbul şehri, milletimizin sonsuz çalışma ve fedakarlığının ürün verdiği yerdir. Gerçekten; milletimizin maddî ve manevî varlığını yücelten anıtlar, kurumlar ve medeniyet eserleri İstanbul’da yoğunlaştırılmıştır. (01.03.1922, TBMM. )

  • İki büyük dünyanın buluşma noktasında, Türk vatanının süsü, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul, bütün vatandaşların kalbinde yeri olan bir şehirdir.( 01.07.1927, İstanbul Halk Temsilcilerine Dolmabahçe Sarayında.JANDARMA OKULLARI )

  • İç güvenliğin sağlanmasında en mühim ve maddî vasıta olan jandarma teşkilâtı, önemli birlikler ilâvesi ile güçlendirilmiş ve çeşitli jandarma okulları açılmıştır. ( 01.03.1922, TBMM.)

  KOMÜNİZM

  • Komünizm toplumsal bir sorundur. Ülkemizin durumu, ülkemizin toplumsal koşulları, dinî ve ulusal geleneklerinin gücü, Rusya’daki komünizmin bizce uygulamasına uygun olmadığı izlenimini doğrular bir kapsamdadır. (6.02.1921, Hâkimiyet-î Milliye) (Ulusal Egemenlik Gazetesi).

  KURTULUŞ

  • Türk Ulusunun kalbinden, vicdanından sanih ve mülhem olan en esaslı, en bariz arzu ve iman malum olmuştu : Kurtuluş. (1927)

  MİMBER

  • Mimberler halkın dimağları, vicdanları için bir feyiz kaynağı, bir nur kaynağı olmuştur. ( 7.02.1923, Balıkesir’de Halka Konuşma.)

  MİLLETVEKİLİ (ULUS TEMSİLCİSİ)

  • Sayın milletvekilleri; Ağır ve önemli işleriniz, size, ulus yolunda, esaslı hizmetler hazırlamaktadır. Milletin sevgileri hayırlı ve faydalı çalışmalarınızda sizinle beraberdir. ( 01.11.1936, TBMM Açılışı.)

  MUHALEFET (AYKIRILIK)

  • Bence muhalefet hürmete değerdir. Çünkü o da bir araştırma, bir görüş bileşkesidir. Fakat edilecek itirazlar makul ve anlayışlı ve meşru sebeplere dayanmazsa muhalefet değersiz olur. ( 24/25.10.1919, Amasya, Tasvir-i Efkâr habercisi Ruşen Eşref ile Görüşme.)

  ÖLÜM

  • Ölüm doğanın en doğal yasasıdır. Fakat böyle olmakla beraber bazen ne hâzin tecelliler arz eder. ( 27.01.1923, İzmir Karşıyaka’da Annesinin Mezarında. )

  POLİS

  • Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. (1929)

  • Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.(1934)

  • Polis, kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat edilmelidir. (1937)

  RADYO

  • Ulusal kültür için pek lüzumlu olduğu gibi, uluslar arası ilgiler bakımından da yüksek değeri belli olan radyo işine önem vermeniz çok yerinde olur. 01.11.1935, TBMM. Açılışı.

  ÖNDER

  • Önderlerin görevi, yaşamı sevinç ve istekle karşılamak yönünde uluslarına yol göstermektir. (1937, Ankara) (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Araşt. Merkezi, C. II, s. 324)

  SORUMLULUK

  • Sorumluluk yükü her şeyden, ölümden de ağırdır. ( 1919, Belleten, C. VIII, s. 28.)

  Derleyen: Ömer Faruk Hüsmüllü
   


Sayfayı Paylaş