Atatürk's Sayings

Konusu 'İle İlgili Sözler' forumundadır ve hakan788 tarafından 23 Eylül 2015 başlatılmıştır.

 1. hakan788 Well-Known Member


  Atatürk'ün sözleri ingilizce; Atatürk’s Sayings

  One day my mortal body will turn to dust, but the Turkish Republic will stand forever

  Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır

  I have been able to teach many things to this nation, but I haven't been able to teach how to be lackeys

  Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim

  Turkey's true master is the peasant

  Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür


  Happy is the one who says, "I'm a Turk"

  Ne mutlu "Türküm" diyene

  Our great ideal is to raise our nation to highest standars of civilization and porsperity

  Büyük hedefimiz, milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır

  Teachers: the new generation will be your devotion

  Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır

  Peace at home, peace in the world

  Yurtta sulh, cihanda sulh


  As they have come, so they will go

  Geldikleri gibi giderler

  Do not be afraid of telling the truth

  Doğruyu söylemekten korkmayınız

  To see me does not necessarily mean to see my face To understand my thoughts is to have seen me
  Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir

  The Turkish Republic will be happy, prosperous and victorious
  Türkiye Cumhuriyeti mutlu, zengin ve muzaffer olacaktır

  A healthy mind in a healthy body
  Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur

  Armies, your first goal is the Mediterranean Forward!

  Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir İleri!


  Culture is the foundation of the Turkish Republic

  Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür


  Following the military triumph we accomplished by bayonets, weapons and blood, we shall strive to win victories in such fields as culture, scholarship, science and economics

  Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz


  Victory is for those who can say "Victory is mine" Success is for those who can begin saying "I will succeed" and say "I have succeeded" in the end

  Zafer, "Zafer benimdir" diyebilenindir Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir


  Sovereignty is not given, it is taken

  Egemenlik verilmez, alınır


  Authority, without any condition and reservation, belongs to the nation

  Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur


  Teachers are the one and only people who save nations

  Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir


  Our true mentor in life is science

  Hayatta en hakiki mürşit ilimdir


  The Turkish Nation consists of the valiant descendants of a people that has lived independently and has considered independence the sole condition of existence This nation has never lived without freedom, cannot and never will

  Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır


  We Turks are a people who, throughout our history, have been the very embodiment of freedom and independence

  Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz


  Our nation has succeeded owing to the unshakable unity it has shown in its actions and endeavours

  Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur


  There are two Mustafa Kemals one is flesh-and-bone Mustafa Kemal who now stands before you and will pass away The other one is you, all of you who will go to the far corners of our land to speand the ideals which must be defended with your lives if necessary I stand for the nation's dreams, and my life's work is to make them come true

  İki Mustafa Kemal vardır:Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur Ben, onların rüyasını temsil ediyorum Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!

  *Peace at home, peace in the world

  *Culture is the foundation of the Turkish Republic.

  *Victory is for those who can say Victory is mine. Success is for those who can begin saying I will succeed and say I have succeeded" in the end.

  *Teachers ar the one and only people who save nations.

  *Teachers: the new generation will be your devotion

  *Our true mentor in life is science.

  *Our great ideal is to raise our nation to highest standars of civilization and porsperity.
   


Sayfayı Paylaş