Asitlerin Özellikleri Nelerdir

Konusu 'Kimya' forumundadır ve RüzGaR tarafından 16 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. RüzGaR Super Moderator


  Asitlerin Özellikleri Hakkında Bilgi

  - Asitlerin sulu çözeltileri suda iyonlar oluştururlar ve elektrolit duruma gelen bu sıvı elektriği iletir. Örnek: Akü suyu.
  - Asitler katı, sıvı ya da gaz durumunda olabilirler.
  - Sulu çözeltileri yakıcı ve aşındırıcıdır.
  - Sudaki çözeltilerine H+ iyonu verirler.
  - Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirirler.
  - Her asitte H vardır.
  - Sulu çözeltilerine metal batırınca H gazı açığa çıkar.
  - Seyreltik çözeltilerinin tadı ekşidir.
  - Her asidin tadına bakılmaz.
  - Midemizdeki sindirim, HCl sayesinde oluşur.
  - Midemizdeki değeri pH 2 olarak bilinen HCl, jileti bile parçalayabilecek güçtedir.
  - Kuvvetli asitlerde iletkenlik fazla, zayıf asitlerde azdır.
  - Asitler, sulu çözeltilerine kattıkları hidrojen iyonunu miktarı arttıkça kuvvetlenirler.
  - Asitler, bazlarla birleşerek tuz ve su oluştururlar.

  Asitlerin ortak özellikleri
  1. Suda çözündüklerinde iyon oluştururlar. Bu nedenle asitlerin sulu çözeltileri az ya da çok elektrik akımını iletir.

  2.Tatları ekşidir. Limonun ekşiliği içindeki sitrik asitten, sirkenin ekşiliği içindeki asetik asitten ileri gelir.

  3.Boya maddelerine etki ederler. Örneğin; turnusol boyasının rengini kırmızıya dönüştürürken, fenolftalein boyasını renksizleştirirler.

  4. Aktif metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı oluştururlar.

  Bu tepkimeyi alkali ve toprak alkali metallerin tümü ile Fe, Zn ve Al gibi soy olmayan metaller verir.

  Cu, Hg ve Ag gibi yarı soy metallere yapısında oksijen bulunmayan HCl, HBr gibi asitler etki etmez. Bu metallere HNO3 ve H2SO4 gibi kuvvetli asitler etki eder. Ancak bu tepkimelerde asitler asit olarak değil yükseltgen olarak etki eder. Yani bu tepkimelerde H2 gazı değil H2O oluşur. Au ve Pt gibi soy metallere asitlerin hiçbiri yalnız başına etki edemez.

  5. Karbonat ve bikarbonatlarla tepkimeye girerek CO2 gazı oluştururlar.

  6. Bazlarla birleşerek tuz ve su oluştururlar. Bir asidin hidrojeni yerine metal veya amonyum iyonunun geçmesiyle oluşan bileşiğe tuz denir. Bir asit bazla birleştiğinde hem asit hem de baz özelliklerini kaybeder. Bu nedenle asitlerle bazlar arasındaki tepkimelere nötrleşme tepkimesi denir.

  Nötrleşme, gerçekte H+ ve OH– iyonlarının birleşerek H2O oluşturmaları olayıdır. Bu nedenle nötrleşmenin net iyon denklemi;

  H+(suda) + OH–(suda) → H2O(s)

  asit baz nötr şeklindedir.

  Asitler, yalnız bazlarla değil, bazik oksitlerlerle (metal oksitlerle) de tuzları oluşturur.

  7. Asit oksitlerin su ile tepkimeleriyle elde edilirler.

  SO3(g) + H2O(s) → H2SO4(suda)
   


Sayfayı Paylaş