Arapça-Türkçe Hatim Duası

Konusu 'Kuran-ı Kerim' forumundadır ve OrKuN tarafından 11 Nisan 2008 başlatılmıştır.

 1. OrKuN Well-Known Member


  Hatim Duası
  Yarab! Yalnız Sana kulluk olur.

  Sadece Senden yardım ve rahmet dileriz.

  Gönlümüzü divanına açıyor, bizleri bağışlayacağına inanarak niyaz ediyoruz.

  Umutlarımızı boşa çıkarma, yarabbi bizleri bağışla!

  Felekleri nura, melekleri sürura bütün âlemleri huzura kavuşturan

  viladet-i ahmedi hürmetine,

  dergâhına uzanan ellerimizi,

  muhabbetinle yanan tenlerimizi,

  aşkından başka ateşle yakma, yarabbi!

  Senden başka gidecek kapımız da yok.

  Kalplerimizi zikrine kandır,

  bizleri daimî zikre ulaştır.

  Bizleri rahmet ve merhametine daldır, yarabbi!

  Gönüllerimizi gerçekle bağlandıktan sonra kaydırma, yarabbi!

  Okunan Kur’ân-ı Kerim’den, indirilen hatm-i şeriflerden hasıl olan sevabı;

  öncelikle insanlığa gerçeklerin ufkunu açan Son İlâhi Rahmet

  Ahir Zaman Nebî’si Hz. Muhammed (S.A.V)’e arz ediyoruz.

  Kabul eyle, yarabbi!

  Hz. Âdem’le başlayan

  Azîz Nebî’n ile son bulan

  Bu ikisi arasında kalan

  peygamber-i izamı ve bütün resûllerini ve şimdiki Resûl,

  Mehdi (A.S)’ı da haberdar eyle.

  Sevgili Peygamberimiz’i korumak için seve seve canlarını veren sahâbileri,

  bu zevatın arkasından giden kimseleri de haberdar eyle.

  Ameller, rakamlı kitapta mizan ile tartıya tâbî tutulurken,

  Mahşer yerinde ömürlerin hesabı sorulurken .............. kardeşimizin bütün

  yakınlarından muhtaç olan ölmüşlerine merhametinle muamele eyle, yarabbi!

  Cümlesini rahmetinle mutluluğa, Yüce Peygamberin’le komşuluğa erdir, yarabbi!

  Şu anda kabirlerini pür-nur, ahiretlerini mamur eyle, yarabbi!

  Sabırla bizi dinleyenlerin, dualarımıza amin diyenlerin de ana babalarına rahmet,

  bütün geçmişlerine merhamet eyle, yarabbi!

  Gönüllerinde bulunan dileklerini arz etmeye fırsat bulamadıkları niyetlerini kabul eyle yarabbi.

  Bizi mala mülke, kasaya, keseye esir etme, yarabbi!

  Hasta kullarına şifalar, dertli olanlara devalar, borçlu olanlara edalar nasip eyle, yarabbi!

  Vatan uğrunda canlarını seve seve vermiş şehitlerimize,

  ve şanlı atalarımıza da okuduğumuz dualarımızı ulaştır.

  Bizleri onlara lâyık kıl, yarabbi!

  Bize dünyada selâmet, ahirette saadet ihsan eyle, yarabbi!

  Okunan Kur’ân’ın kabul olması,

  cümle geçmişlerimizin affolunması için

  Ümmet-i Muhammed’in sıhhat ve selâmeti için,

  rızaen lillâh, EL-FATİHA!
   


 2. OrKuN Well-Known Member

  Yâ Rabbi! Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler iki cihan güneşi baslarımızın tacı Rahmeten lil'âlemin ResûI-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem Seyyidina-Ebe'l-Kaasım Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz ve O'nun bütün âl ve ashabına olsun.

  "0l! emriyle; bilinen ve bilinmeyen görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan; "Yok 0l!" emriyle de her şeyi bir anda yok etme gücüne sahib olan alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim olan Yüce Allah’ım! "Bana dua edin duanızı kabul edeyim" buyurdun. Biz de; huzuruna geldik boynumuzu büktük ellerimizi Sana açtık. Seni Rahim Gafur biliyoruz. Rahmet ve Gufran ism-i şerifinle tecelli eyle ellerimizi boş döndürme Yâ Rabbi! Kur'an-ı Kerim'in bereketi ile ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamberimizin hürmeti ile bizleri af eyle ey Kerim; bizleri affet yâ Rahim. Allah’ım! Bizleri Kur’an-ı Kerim'in zineti ile süsle. O'nun kerameti ile mükerrem eyle ve şerefiyle şereflendir.

  Yâ Rabbi! Okuduğumuz hatm-i şerifi dergah-i ulûhiyyetinde kabul eyle. Kur’an-ı Kerim'in her harfi için bizlere sevap yaz. Okurken yaptığımız hataları bağışla tam ve mükemmel okumuş gibi kabul buyur. Kur'an-ı Kerim'i kalblerimize nur eyle Cennet yolumuzu aydınlat.

  Yâ Rabbi! Biz ancak Sana ibadet ve yalnız Sana kulluk ederiz. Ancak Senin için namaz kılar ve yalnız Sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır ancak Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. ibadetlerimizi sevinçle ve arzu ile yaparız. Yasak ettiklerini yapmaz ve azabından korkarız. Sen'den bizlere rahmet ve ihsanının bol olmasını dileriz yâ Rahim.

  Allah’ım! Bizlerden eksiksiz ibadet ve tâat bekliyorsun. Bunlara ancak Senin sonsuz yardımınla sahip olabiliriz. Öyle ise; bize Senin hoşnutluğunu kazandıracak kusursuz ibadet ve tâatde bulunma imkanını bahşeyle!

  Allah’ım! Vermiş olduğun nimetlerin elimizden çıkmasından sağlık ve dirliğimizin bozulmasından beklenmedik felaketlerden ve gazabının her türlüsünden ancak Sana sığınırız. Biz aciz kullarının dualarını kabul eyle yâ Rabbi!

  Yâ Rabbi! Bizleri Kur'ân'ın hidayeti ile yola getir. Onun faziletiyle derecelerimizi yükselt. Kur’an-ı Kerim'in tilavetiyle günahlarımızı affet.

  Ey bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah’ım! Ayıplarımızı ört kalplerimizi pak eyle; hastalarımıza şifa; dertlilerimize deva borçlarımızı ödemek imkanı ver. Din ve dünya işlerimizi islah eyle Yâ Rabbi!

  Ey yerleri ve gökleri yaratan gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen ve bütün varlıkların biricik sahibi olan Allah’ım! Gerçek bilir ve bildiririz ki Sen'den başka Allah yoktur. Bizleri nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle. Şeytan’ın bozguncu telkinlerinden Sana sığınırız. Allah’ım! Gönlümüzü bütün azalarımızı sönmez sonsuz nurunla aydınlat.

  Yâ Rabbi! Bize küfre açık kapı bırakmayan eksiksiz bir iman nasip eyle. Allah’ım! Bizi yolunu şaşıran ve saşırıtanlardan değil hidayete eren ve hidayete eriştiren kullarından eyle.

  Yâ Rabbi! Görüşümüz kıt gücümüz çok az; bu yüzden rahmetine ta'rifsiz derecede muhtacız. Ey her şeye Kadir gönüllere şifa veren Allah’ım! Sen'den rahmetini dileriz. Duâmızı kabul eyle.

  Yâ Rabbi! Maksadımız Sen’sin. Biz her isimizde Seni her şeyde Seni kasd ederiz. Yalnız Seni isteriz. Bütün isteğimiz de Senin bizden razı olmandır. Bizi sevgili kullarından eyle Allah’ım!

  Yâ Rabbi! Bizleri iyilik yaptığında sevinen kötülük yaptığında hemen pişman olup Sen’den afv dileyen seçkin kullarından eyle. Allah’ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla çok bol olan rahmetini bizlerden esirgeme.

  Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan Ahiret’te de azabından muhafaza eyle.

  Allah'ım! Bizi dirlik ve doğruluk üzere yaşat aramızdaki sevgi bağlarını güçlendir kalblerimizi ayni görüş ve düşünüş halkası içinde birleştir. Dinden imandan doğruluktan Sana ibadet ve taatdan ayırma Yâ Rabbi!

  Yâ Rabbi! Bizleri verdiğin ni'metlere karsi sükür borcunu yerine getiren; nimetlerin karşısında nankörlük değil bol bol hamd eden kullarından eyle üzerimizden nimetlerini eksiltme Allah’ım!

  Allah’ım Son nefesde ölümün aklı baştan gideren acılarından bizi koru. "La ilahe illâllah Muhammedün Resûlüllah" Ve "Eşhedü en la ilahe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh" diyerek ruhumuzu teslim etmemizi nasib eyle Yâ Rabbi!

  Hâsıl olan sevabı; Hazret-i Adem'den Hazret-i Fahr-i Alem Muhammed Mustafa sallallahüaleyhi ve sellem'e kadar gelip geçen bütün Peygamberan-i ilzam ve Rusûl-i kiram aleyhim'üssalâtü vesselam hazretlerinin ervah-i pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik ikram eyle Yâ Rabbi!

  ÂI-i Ezvac-i Tahirat ashab-i Güzin Ensar ve Muhâcirin Tabi'iyn Tebe'i-tabi'iyn Eimme-i Müctehid’in ridv⤤¤¤ahi tealâ aleyhim ecma'iyn hazretlerinin de ervah-i pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik. Sen vâsıl eyle yâ Rabbi!.

  Müfessirin muhaddisin muhakkikin ulema-i amilin kurra-i kâmilin meşâyih-i vasilin sulehâ-i salihin ağniyâ-i şâkirin fukara-i sâbirin gurebâ-i müslimin hattatin huffaz tullab ve cemi-i hamele-i Kur’an-ı Kerim nevverallahü merâkidehüm ve ce'alel cennete me'vahüm efendilerimizin de ervah-ı pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik Sen kabul eyle Yâ Rabbi!

  Bütün ehl-i imam ile Ehlullah'in ve Evliyaullah'in da ervah-i pak-i tayyibelerine hediyye eyledik Sen vasil eyle Yâ Rabbi!

  Velhâsıl; şu âna kadar dâr-i Dünyâ'dan dar-i Ukba'yâ irtihâI ve intikal eden bütün mü'minin-i mü'minat; müslimin-i müslimat ma'sûmin-i ma'sûmat mazlumin-i mazlumât kaffe-i ehl-i imanin da ruhlarına hediyye eyledik Sen kabul eyle Yâ Rabbi!

  Cümlemizin kalbine İslam nurunu Kur'an hidayetini ver. Cümlemizi Islam’a bağla bizleri Müslüman olarak yaşat Müslüman olarak öldür. Bizleri Dünyâ ve Âhiret mutluluğuna erdir. Dünya'da mekansız Âhiret'de imansız bırakma Yâ Rabbi!

  Yâ Rabbi! Habib'in Muhammed Mustafa Kitab’ların bütün sevdiklerin yüzü hürmetine bizleri dergah-i bârigâh-ı ulûhiyyetinden bos çevirme duâlarımızı kabul eyle yâ Gafur u yâ Gaffâr.

  Amin Amin Amin… Bi hürmeti seyyidi'l-mürselin ve'l-hâmdülillahi Rabbi'l-Alemin.

  Sübhâne rabbike rabbi'l-izzeti amma yasifûn ve selâm ün ale'l-mürselin ve'l-hamdü lillahi Rabbi'l-Alemin ..

  Hayırların fethi şerlerin def'i ehl-i imânın selameti insanlığın kurtuluşu memleketimizin her türlü kötülüklerden korunması Ümmet-i Muhammed'in selameti için EL-FATIHA.

  Ya Rabbelalemin! Şu anda kapına geldik. Yüce divanına durduk bütün kötülükleri bir tarafa bıraktık bizleri yüce huzurundan boş geri çevirme Ya Rabbi ! Okumuş olduğumuz hatm-i şerifi; aşr-ı şerifleri ahsen surette kabul eyle.

  Ya Rabbi !
  Cemi hata ve kusurlardan salim eyle.

  Ya Rabbi !
  hasıl olan sevabı evvela Peygamber (s.a.v.) efendimizin mübarek aziz latifruh-ı tayyibelerine hediye eyledik kabul eyle.

  Ya Rabbi !
  İlk Peygamber Hz. Adem (a.s.) dan bu güne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediye eyledik lsâl eyle.

  Ya Rabbi!
  Kur'an-ı Kerim’i elden ele dilden dile gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i güzin tabiin tebe-i tabiin Müfessirin ve muhaddisin'in ruhlarına hediye eyledik isâI eyle.

  Ya Rabbi !
  Din vatan hak ve hakikat Uğuruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin de ruhlarını meclisimizden haberdar eyle

  Ya Rabbi !
  Bu hatm-ı şerife (mevlid-I şerife) vesile olanların emellerini makbul günahlarını mağfur ticaretlerini “Len tebür" eyIe.
  Her ne murat Ile okutmuşlarsa muratlarına naiI eyle

  Ya Rabbi !
  Bu aileden ahrete göçenlerin günahlarını affeyle makamlarını cennet eyle. Peygamberimizin (s.a.v) şefaatine nail eyle.

  Ya Rabbi !
  Uzaktan ve yakından gelip şurada toplanan aziz din kardeşlerimizin de ölmüşlerine rahmet geride kalanlarına sıhhat ve afiyet ihsan eyle.

  Ya Rabbi !
  Şu mübarek gecede: "Toprak altında çürümüş isimleri unutulmuş bir fatiha okuyacak kimsesi kalmamış müslüman kardeşlerimizin de taksiratlarını affeyle.

  Ya Rabbi !
  Yüce dinimize ve aziz vatanımıza göz diken dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat vermeyip onları islah eyle.

  Ya Rabbi !
  Islah olacak halleri yoksa onları KAHHAR ism-i şerifinle kahr u perişan eyle.

  Ya Rabbi !
  Ümmet-i Muhammed'in hasta kullarına şifalar dertli kullarına devalar borçlu kullarına hayırlı edalar ıhsan eyle.

  Ya Rabbi !
  Öbür alemde estaizu billah "ferikun fil cenneti ve ferikun fis seiyr" Cennet ve cehennem fırkaları ayrılacağı zaman bizleri cennet fırkasına dahil eyle.

  Ya Rabbi !
  Kuı-'an-ı Kerim’in nurlu yolundan bizleri ayırma ya Rabbi! Onun ahkamını yaşayıp tatbik edenlerden eyle.

  Ya Rabbi !
  Kıyamet gününe kadar baki kalacağını vaat ettiğin Din-i İslamı ülkemizde payidar eyle.

  Ya Rabbi !
  Namazı niyazı bırakan içki ve kumarla evinin yolunu unutan çeşit çeşit fenalıklara koyulan Müslüman kardeşlerimize de hidayetler nasip eyle.

  Ya Rabbi !
  Çocuklarımızı edepli ahlaklı faziletli anasına babasına hocasına saygı gösteren Allah'ına peygamberine hürmet ve tazim edenlerden eyle.

  Ya Rabbi !
  Vatanına milletine din ve mukaddesatına gönülden bağlı olanlardan eyle.

  Ya Rabbi !
  Namazına-niyazına ibadat u taatına devam edenlerden eyle.

  Ya Rabbi !
  Her türlü afetlerden musibetlerden hastalıklardan tehlikelerden. zarar ve ziyanlardan bizleri hıfz u himaye eyle.

  Ya Rabbi !
  Hassaten günah hastalıklarından haramlardan ahlaksızlıklardan yalandan gıybetten riyadan hasetten ve kibirden muhafaza eyle.

  Ya Rabbi !
  Bütün kıymetli uzuvlarımızı mevlam ne için yaratmış isen o yerde kullanma şuurunu bizlere ihsan eyle.

  Ya Rabbi !
  Kabul olunmayacak dua Ile sana el kaldırmaktan insanlığa ve Islama faydalı olmayan bilgiden bir müslümana yakışmayan acizlikten tembellikten cimrilikten sana sığınıyoruz bizleri muhafaza eyle.
  Dualarımızın kabulü ve son nefesimizde nasip olması için buyurun bir kelime-i şehadet : “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü”

  Ya Rabbi !
  Bu kelime-i mübarekeyi söyleyerek ruh teslim etmek cümlemize nasib eyle.

  Ya Rabbel'alemin !
  Biz sana yalvarmasını bilmiyor ve beceremiyoruz. Sana yalvarmasını bilenler ve becerenler hürmetine dualarımızı kabul eyle.

  Ya Rabbi !
  "AMIN" diyen şu kullan iki cihanda aziz eyle. Cennetinle cemalinle bizleri şereflendir.
  “Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifun ve salamun alel murselin vel hamdu lillahi Rabbil” alemin.

  El-Fatiha
   

Sayfayı Paylaş