Apartmanda aidat ödemeyenler

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 18 Mart 2014 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Apartmanda bina aidatını ödemeyenler için ne yapılabilir?

  Kat mülkiyetine tabi binalarda bir bağımsız bölüm maliki ortak mahalleri kullanmadığını veya kullanma ihtiyacı bulunmadığını ileri sürerek ortak gideri ödemekten kaçınamaz. Ödememede ısrarcı olması durumunda Kat Mülkiyeti kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

  Kat Mülkiyeti Kanunu 20.madde gereği ''Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

  a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak,
  b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma (Ek ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) '', güçlendirme'' ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında Katılmakla yükümlüdür.
  c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. (Değişik 2. fıkra: 2814 - 13.4.1983)

  Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık (Değişik ibare: 5711 - 14.11.2007 / m.9) ''yüzde beş'' hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.'' tüm kat malikleri tüm bina giderlerine katılmak zorundadır. Dairenin kısmi süreli kullanılmakta olması yada boş olması onu bu giderlerden yada bir kısmından muaf kılmaz.
   


Sayfayı Paylaş