Apartman Yöneticisinin Görevleri

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 31 Mayıs 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Apartmanda Yöneticinin Görevleri
  Apartman Yöneticisinin Görevleri Nelerdir, Apartman Yöneticisinin Görevleri Hakkında, apartman yöneticisinin sorumluluğu görevleri

  Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir yönetim planında aksine hüküm olmadıkçe, yönetici aşağıdaki işleri görür.

  - Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi.

  - Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması.

  - Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi.

  - Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü.

  - Ana gayrımenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması.

  - Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması.

  - Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek gerekli tedbirlerin alınması.

  - Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına alınması.

  - Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi.

  - Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına, fakat anagayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması.

  - Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma onarım,temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda,eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip miktarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması.

  Alıntı
   


Sayfayı Paylaş