Apartman Mantolama Sözleşmesi

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 15 Nisan 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Apartman Mantolama Sözleşmesi nasıl yapılır

  Apartman Mantolama Sözleşmesi Örneği

  Madde:1
  TARAFLAR :İşbu mukavele bir taraftan Şemsettin Günalyay Cad. No:142/2 İkbal Apt. Suadiye-Kazasker/İSTANBUL adresinde mukim DEMİRHAN YAPI MALZEMELERİ Firması adına Mehmet ÖZER ile Güneşli Sok. No:19 Kazasker/İST.adresinde mukim binanın [Kat malikleri kurulu adına/ Yönetici] olarak,Bilgin CANDEMİR arasında aşağıdaki koşullar altında yapılmıştır.

  Bu sözleşmede taraflardan mezkür binanın yöneticiliği İŞVEREN ve DEMİRHAN YAPI MALZEMELERİ Firması TATBİKATÇI olarak kısaca anılacaklardır.

  Madde:2
  İŞ'İN KAPSAMI : İstanbul/ Kazasker Güneşli Sokak No:19 adresindeki binanın dış cephelerine onarım, mantolama, çatı dik ve yatay oluklarının değişimi ve iç ve dış boyama, yapılmasıdır.
  Bu anlaşma çerçevesinde tabikat yapılacak yerler şunlardır:
  a. Bina cephesinde sıva veya mozaik kaplı satıhlar.
  b. Bina konsol çıkma altı.
  c. Bütün baca,asansör kulesi ve aydınlık çıkmasının dışları.
  d. Açık balkonları kapalı balkonlar gibi mütala edilecektir.
  e. Çatı ve/veya teras parapet duvarlarının üstlerindeki
  çatlaklar ile bunların iç’e bakan kısımları.

  Madde:3
  TATBİKATIN MAHİYETİ :
  1. Binanızın dış cephelerine iskele kurularak mevcut cephe kaplamasındaki kabarmış ve pullanmış adherasyonunu kaybetmiş kısımların peşinen kazınması ve ekli teklifte belirtilen teknik şartlar uygulanacaktır.

  2- Bina cephesindeki büyük ve hareketli çatlakların ise % 300 uzama katsayısına sahip sentetik elyaf armeli olarak sıvı plastik uygulanması.

  3- İşe başlanıldığı tarihten en son ikelelerin toplanması gününe kadar gece için apt. yönetiminin onayını alarak bekçi bulundurulacaktır. Maliyeti taraflar arasında eşit bölüşülecektir.

  4- Üçüncü kişilere ve binaya verilecek her türlü zarardan tatbikatçı firma muhatap ve sorumlu olacaktır. Ayrıca SSK ile ilgili bu iş için her türlü ilişkinin muhatabı tatbikatçı firma olacaktır.

  5- İç ve dış boya rengi için binanın yönetiminden onay alındıktan sonra başlanacaktır.

  Madde:4
  İŞ’E BAŞLAMA TARİHİ : işbu sözleşme çerçevesinde tatbikatçı mücbir sebepler dışında iş’e en geç 13/06/2005 pazartesi gününden itibaren başlayacaktır.

  Madde:5
  İŞ’İN TESLİMİ : Tatbikatçı mezkür iş’i iki ayda teknik şartlara uygun olarak bitirecektir. Mücbir sebepler dışında gecikilen her gün için tatbikatçı 40.YTL.- (kırk yenitürklirası) ödemekle yükümlüdür.

  Madde:6
  TATBİKAT:
  A · Kullanılacak bütün malzemeler imalatçıların gösterdikleri ve Bayındırlık Bakanlığı Teknik şartnamelerine uygun olarak en itinalı bir biçimde tatbik edilecektir.
  B · işveren tatbikat gereği olan su, elektrik gibi hizmetlerin temini ile yükümlüdür.
  C · Tatbikatçı söz konusu inşaatta işverence tasvip edilmeyen işçileri çalıştıramaz, işçilerini gece barındıramaz.
  D · Tatbikat süresince tatbikatçı bütün emniyet tedbirlerini almak ve aldırmakla yükümlüdür. işveren bu konuda kendisine yardımcı olur.

  Madde:7
  İŞ'İN BEDELİ : İşveren ve tatbikatçı yukarıda belirtilen işlerin yapılabilmesi için (gerekli malzeme, malzeme zayiatı, alet edevat giderleri, iskele kiraları, kurup sökme masrafları, her türlü nakliyeler, işçilik, genel giderler ve firma kar'ı dahil) ,KDV hariç işlerin tamamı için Ek Teklifte belirtilen birim fiyatın son ölçümle bulunan değer’e anlaşmışlardır.

  Madde:8
  ÖDEME ŞEKLİ : Teklifte belirtildiği gibi, %20 işe başlamada bir hafta içinde, %20 iş ortası, bitiminde %40, kalan kesin kabulden bir ay sonra ödenir.

  Madde:9
  RENK SEÇİMİ : İşveren DEMİRHAN YAPI MALZEMELERİ Firmasına ait renk kartelasından yapığı rengi uygulayacaktır. Uygulamada işverenin tespiti doğru kabul edilir.

  Madde:10
  TEK TARAFLI FESİH : İşveren inşaat mahallini zamanında teslim etmez, ödemelerini zamanında yapmaz veya bu mukavelede belirtilen işlerin bir veya bir kısmının yapılmasından vazgeçerse, tatbikatçı bu mukaveleyi tek taraflı olarak fesih edebilir, zarar ve ziyanını talep edebilir. Anlaşmazlık durumunda yetkili mercii İstanbul-Kadıköy mahkemeleridir.

  Madde:11
  İZİN VE YASAL DEĞİŞİKLİKLER :

  a. KDV oranlarının değişmesi veya kanunen zaruri yeni vergilerin konması işverene aynen yansıtılır.

  b. İnşaat mahallinde uygulama yapılması için gerek komşulardan gerekse resmi makamların talep edeceği izin belgeleri, alınması ile işgaliye veya sair nam altındaki taleplerin karşılanması tatbikatçıya aittir.

  c. Tatbikatçı ayrıca bir izne gerek kalmadan mezkur binanın ismini ve adresini kendi referans listesinde yayınlayabilir.

  Madde:12
  SÖZLEŞME TARİHİ : Oniki maddeyi içeren bu sözleşme 10/Haziran/2005 tarihinde iki nüsha olarak tanzim olunmuş ve taraflarca imzalanmıştır.

  İŞVEREN
  TATBİKATÇI ​

  Apartman Mantolama Sözleşme Örneği
   


Sayfayı Paylaş