Apartman Aidat Borcu Zamanaşımı

Konusu 'Güncel Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 21 Mayıs 2012 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Apartman aidatı borcu için zamanaşımı
  Ödenmeyen aidat borçları için zaman aşımı söz konusu mudur

  Apartman Aidat Borcu Zamanaşımına ilişkin Borçlar Kanunu hükümleri yer almakta olup; BK'nun 126/1. maddesi, bu konuyu düzenlemiş bulunmaktadır.

  MÜRURU ZAMAN

  MÜDDETLER

  1 - ON SENELİK MÜRURU ZAMAN

  MADDE 125 - Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde, her dâva on senelik müruru zamana tâbidir.

  2 - BEŞ SENELİK MÜRURU ZAMAN

  MADDE 126 - Aşağıdaki alacak veya dâvalar hakkında beş senelik müruru zaman cari olur.

  1. Alelûmum kiralar ile resülmal faizleri ve muayyen zamanlarda tediyesi meşrut aidat hakkındaki dâvalar

  2. Erzak bedeli ve nafaka ve otel ve lokanta masraflarına müteallik dâvalar

  3 - (Değişik: 6763 - 29.06.1956) Sanatkarların veya esnafın emeklerini karşılığı, perakendecilerin sattıkları malların parası, noterlerin mesleki mesleki hizmetleri karşılığı, başkalarının maiyetinde çalışan veya müstahdemi olan kimselerin, hizmetçilerin, yevmiyecilerin ve işçilerin ücretleri hakkındaki davalar:

  4 - (Ek: 6763 - 29.06.1956) Ticari olsun olmasın bir şirket akdine dayanan ve ortaklar arasında veya şirketle ortaklar arasında açılmış bulunan bütün dâvalar ile şirketin müdürleri, temsilcileri, murakıplariyle şirket veya ortaklar arasındaki dâvalar, vekâlet akdinden, komüsyon akdinden, acentalık mukavelesinden, ticari tellâkllık ücreti dâvası hariç, tellâllık akdinden doğan bütün dâvalar, mütaahhidin kasıt veya ağır kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş ve bilhassa ayıplı malzeme kullanmış veya ayıplı bir iş meydana getirmiş olması sebebiyle açılacak dâvalar hariç olmak üzere istisna akdinden doğan bütün dâvalar.
  kaynak: hukuki.net

  Apartman Aidat Borcu Zamanaşımı haakında
   


Sayfayı Paylaş