Apartman Aidat Borcu İhtarnamesi

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 25 Şubat 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Aidat Borcu İhtarname
  Apartman Aidatı-gecikme Tazminatı

  apartman aidat ve ortak kullanımdan kaynaklanan borç
  Yönetici apartman aidat ödeme listesini ilan panosunda ilan edebilir

  Apartman Aidat Borcu İhtarname

  1. Sayın muhatap yukarıda adresiniz olarak belirtilen yerde ikamet etmektesiniz …… yılı aidat bedeli aylık ……… TL’dır …… yılına ait ……… ………… ve ………… ayları olmak üzere toplam …… L ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır.

  2. Genel Kurul toplantısında Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ödenmeyen aidat borçlarına aylık % 10 gecikme faizi uygulanmasına; aidat borcunu ödemeyen kat malikleri hakkında icra takibine geçilmesi hususunda yöneticiye yetki verilmesine karar verilmişti.

  3. Sayın muhatap işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 5 (Beş) gün içinde ……… L aidat borcunuzu % 10 gecikme faizi ile birlikte olmak üzere ………TL olarak ödemenizi aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

  Sayın Noter; üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini bir nüshasının dairenizde saklanmasını tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz.
  Vekili  Üye aidatları için ihtarname örneği

  KONU : Birikmiş aidat borçlarınızın ödenmesi konusunda ilk ihtar

  Sayın Üyemiz…………………………..
  Son Genel Kurulda alınan kararla; alacakların toplanarak Maliye’ye
  ve Belediye’ye olan borçlarımızın ödenmesi kararı alınmıştır.
  Bugüne kadar bu borçların ödenmemesinden dolayı yüksek oranda faiz ödenmek zorunda kalınmıştır. Üyelerimiz tarafından ödenen paralar, tarafımızdan anında Maliye ve Belediye’ye yatırılmaktadır.
  Zamanında ödeyen üyelerimizin aleyhine bir durumun oluşmaması için; ödemelerini geciktiren üyelerimizin borçlarını ödemeleri gerekmektedir.
  Ödemeyen üyelerimiz, Tapu alınmasının geciktirilmesine neden olmaktadırlar. Bu nedenle ödemeyen üyelerimiz hakkında icra takibi başlatılacaktır. Ayrıca Ana Sözleşmenin ilgili maddeleri ve K.K.nun 16.maddesi gereğince ortaklıktan çıkarılmanız yönünde hukuki ve cezai takibat yapılacaktır.
  Sayın üyemiz, aşağıda dökümü yapılan borçlarınızı acilen ödemeniz gerekmektedir. Ödemediğiniz takdirde, geciken ödemeleriniz için aylık %.. faiz uygulanacaktır. Ayrıca ödemelerinizi aşağıda isim ve telefon numaraları belirtilen Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine makbuz karşılığında yapmanız gerekmektedir. Bu durum hem Tapuların alınması hem de Kooperatifin tasfiyesi için çok önemlidir. Bu nedenle bu konuya hassasiyet göstermeniz rica olunur.
  Başkan Üye Üye Denetçi
   


Sayfayı Paylaş