AÖBP ve DGS Puan Hesap Yöntemi

Konusu 'Sınavlar' forumundadır ve ot-gu tarafından 25 Eylül 2008 başlatılmıştır.

 1. ot-gu Genel Sorumlu


  olayı bir örnekle açıklamaya çalışıcam: 6 aday ele alalım;

  ................İlker.....Ahmet.....Hakan......Ayşe ....Fatma....Hatice
  ------------------------------------------ ---------------------
  sayısal net:..50........72.............56..........63 ........ 78 ..........64

  sözel net :..51.........65 ............60..........73...........60 ..........55

  (İlker, Ahmet ve Hakan aynı MYO dan aynı bölümden , diğerleri ise farklı MYO lardan giren adaylardır.)

  şimdi aynen kılavuzdan yazıyorum;
  Sayısal ve Sözel Standart Puanların Hesaplanması:
  Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanır.

  şimdi bunu biraz açalım;
  *demişki;Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilir
  Yani bizim net dediğimiz veriler aynı zamanda burda bahsedilen hampuanlar dır.

  **sonrasında ;Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür . denmiş.

  şimdi bunu uygulayalım bakalım örneğimizde[​IMG]

  sayısal ham puan ortalaması: ( 50+72+56+63+78+64) / 6 = 63, 83

  şimdi bu hampuanları ortalaması 50 olan puanlara dönüştürelim:

  İlker : 63,83===> 50 50===> ?? = 39,166
  Ahmet : 63,83===>72 50===> ?? = 56,39
  Hakan : 43,86
  Ayşe : 49,34
  Fatma : 61,09
  Hatice : 50.133

  (39,166+56,39+43,86+49,34+61,09+50,133) / 6=299,9/6= 49,99

  evet kontrolümüzüde yaptık. görüldüğü gibi sayısal ham puanları ortalamaı 50 olan puanlar dönüştürdük.şimdide aynen kılavuzda belirtildiği gibi ortalaması 50 standart sapması 10 olan bir dağılıma dönüştüreceğiz bu puanları.
  ..................................________________ __________________
  S(standart sapma)=10 =/....(50 - 39,166)^2+....(50 - 50,133)^2 ..............................V.....------------------------------------- .................................................. .........4
  .............................. =.... __________________________________
  ................................... /..............319,282
  ..................................V..........-----------------
  .................................................. .......4

  400 / 319,282 = 1,252 ( standart sapmayı 10 a dönüştüren katsayımızı elde ettik)
  şimdi kök içindeki pay da bulunan her bir kareli fadeyi bu katsayı ile çarpıyoruz.
  ......................____________________________ _______________
  S=10 =.........../
  .................. / 146,89+ 51,119 + 47,187 + 0,544 + 153,97 +0,021
  .............. \_/ ------------------------------------------------
  .................................................. .. 4


  şimdi yukarda sadece ortalamasını 50 olarak dönüştürdüğümüz dağılımı bu kez ek olarak standart sapması da 10 olan bir dağılıma dönüştürmüş oluyoruz:


  İlker : 50 - 12,11 (kök 146,89) = 37,89
  Ahmet : 50 + 7,149 (kök 51,119) = 57,149
  Hakan : 50 - 6,87 = 43,13
  Ayşe : 49,26
  Fatma : 62,408
  Hatice : 50,144

  evet böylelikle netlerden elde edilen ilk ham puanları kılavuzda belirtildiği gibi ortalaması 50 standart sapması 10 olan bir dağılıma dönüştürerek asıl olan her aday için sayısal standart puanları hesaplamış olduk. turkeyarena.com

  sözel standart puanların da aynı şekilde hesaplanacağını söylemeye gerek yok sanırım[​IMG]


  şimdi gelelim şu AÖBP olayına.

  gene kılavuza bakalım:

  Önlisans Başarı Puanı
  DGS’ye başvuran adaylardan her biri için önlisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Önlisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanır.

  Adayların Önlisans Başarı Puanlarının (ÖBP) hesaplanmasında önlisans programında almış oldukları notların ortalamasından meydana gelen akademik ortalama esas alınır. İlgili öğretim yılında mezun olabilecek olanların, DGS’ye başvursun veya başvurmasın akademik ortalamaları mezun oldukları önlisans programlarından toplanır ve mezun olunan her program ayrı olmak üzere bu akademik ortalamaların ortalama ve standart sapmaları hesaplanır. Bu ortalama ve standart sapmalar kullanılarak adayların akademik ortalamaları, ortalaması 50 standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. Bu standart puanlar ilgili öğretim yılında mezun olabilecek adayların önlisans başarı puanlarını oluşturur. İlgili öğretim yılında mezun sayısı 5’ten az ise ve daha önceki öğretim yıllarında kendi programlarına ait hesaplanmış bir ortalama bulunuyorsa bu adayların başarı puanlarının hesabında ortalamanın bulunduğu öğretim yılına ait ortalama ve standart sapmalar kullanılır. İlgili öğretim yılından önce mezun olan adayların önlisans başarı puanlarının hesaplanmasında, mezun olduğu öğretim yılında mezun durumda olanların akademik ortalamalarından hesaplanan ortalama ve standart sapmalar kullanılır

  Ne demiştik en başta: İlk 3 adayımız olan İlker,Ahmet ve Hakan aynı MYO dan aynı bölümden giriyorlar DGS ye. Diğer kişiler ise farkı MYO dan. Bölümler aynı tabi[​IMG]

  Şimdi Bu İlker, Ahmet ve Hakan 'a birer akademik ortalama sallıyalım kafadan[​IMG]

  İlker: 62 Ahmet : 71 Hakan : 91 olsun.
  şimdide bunlarla aynı okuldan mezun olabilecek durumda olan fakat sınava başvurmayan 3 kişi daha olsun. ÖBP hesabında bu kişileride hesaba katmamız şart. ne diyor kılavuz? ;İlgili öğretim yılında mezun olabilecek olanların, DGS’ye başvursun veya başvurmasın akademik ortalamaları mezun oldukları önlisans programlarından toplanır ve mezun olunan her program ayrı olmak üzere bu akademik ortalamaların ortalama ve standart sapmaları hesaplanırbunlarda;

  X ,Y ve Z kişileri olsun.şimdi bunlarada birer akademik ortalama verelim;
  X : 76 Y: 55 Z: 59 olsun.

  gene klavuzdan devam edelim: Bu ortalama ve standart sapmalar kullanılarak adayların akademik ortalamaları, ortalaması 50 standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür. turkeyarena.com
  yukardaki standart sayısal puanlardaki yaptığımız işlemleri bu kez Akademik ortalamalara uygulayarak bunları ortalaması 50 standart sapması 10 olan punlara yani Önlisans Başarı Puanlarına (ÖBP) dönüştürürüz ;

  ..........İlker.....Ahmet......Hakan.......X...... ......Y............Z
  ÖBP : 45,28.....51,336......64,81.....54,71......40,57.. ....43,27


  Şimdi geldik Ağırlıklı ÖBP(AÖBP) hesabına. Gene kılavuzu hatırlıyalım;
  Ağırlıklandırmada, bir programda son sınıfta bulunan adaylardan DGS'ye girenlerin sayısal standart puanları sayısal ağırlıklandırma puanını (AP-SAY), sözel standart puanları sözel ağırlıklandırma puanını (AP-SÖZ), sayısal ve sözel puanların 0.5 ile çarpılıp toplanmasından elde edilecek ağırlıklı standart puan da eşit ağırlıklı ağırlıklandırma puanını (AP-EA) oluşturacaktır.

  Yani ilk hesapladığımız standart puanlar ağırlıkladırma puanlarını(AP) oluşturuyorlar. Biz çok uzamamaması için sadece sayısal standart puan hesabı yapmıştık. Yani AP-SAY.

  şimdi gene kılavuza devam edelim;Bir programdan sınava giren adayların AP-SAY, AP-SÖZ ve AP-EA puan ortalamaları, bu programın A-SAY (Sayısal Ağırlıklandırma puan ortalaması), A-SÖZ (Sözel Ağırlıklandırma puan ortalaması) ve A-EA(Eşit ağırlıklı Ağırlıklandırma puan ortalaması) ortalamalarını oluşturacaktır.

  şimdi aynı MYO ve programdan sınava giren adayların (İlker,Ahmet,Hakan) AP-SAY yani sayısal standart puanlarının ortalamasını alalım aynen kılavuzdaki gibi.:

  İlker:37,89 , Ahmet: 57,149 , Hakan: 43,13 ===> (37,89+57,149+43,13 )/3 = 46,056 ( Bu programın A-SAY Ağırlıklandırma puan ortalaması)

  Şimdi AÖBP hesabını yapabiliriz Kılavuzdaki formüller ile;

  [​IMG]


  Burada kısaca açıklarsak A yerine 46,056 , B yerine MYO daki programdaki en büyük ÖBP yi yani Hakanın ÖBP si olan 64,81,

  C yerine ise MYO daki programda en düşük ÖBP yi yani Y'nin ÖBP si olan 40,57 yazarız.

  ....................80- [( 46,056/30 *40,57)-((46,056-30)/3)
  .........D= ---------------------------------------------------- .= 0,619
  .....................((46,056/30)*64,81) - ((46,056/30)*40,57)


  AÖBP-say(İlker) =[ ((46,056/30)*40,57) - ((46,056-30)/3) ] + [(45,28*(46,056/30))-((46,056/30)*40,57)]*0,619
  ...............................= 56, 931 + 4,47
  ...............................= 61,401


  Şimdi bölüm birincisi olarak görünen Hakanın AÖBP sini hesaplıyalım bu formülle;

  AÖBP-say (Hakan) = 59, 931 + [( 64,81* (46,056/30))- 62,283]*0,619
  ...................................= 56,931 + 23,04
  ...................................= 79,97

  Görüldüğü gibi bölüm birincisine 80 puan geliyor.( tam 80 çıkmamasının sebebi vigülden sonra 2-3 basamak aldığımız için. ama basamak sayısını artırdıkça 80 i buluruz. Yani n sonsuza giderken limit 80 olur[​IMG])) neyse bunu karıştırmayalım şimdi.Yani hesaplarımızın doğru olduğunu teyit etmiş olduk.

  ---------------------------------------------------------------
  ************************************************** ***

  Şimdi şuna bakalım birde:

  Eğer İlker sınavda 50 sayısal net değilde 80 sayısal net yapsa ne olurdu bu AÖBP? [​IMG]

  .................İlker...Ahmet...Hakan....Ayşe....Fatma.....Hatice

  Sayısal net:..80........72..........56.........63.........78...........64

  Sayısal Ortalama:.(80+72+56+63+78+64) / 6 =68,83

  Şimdi İlk başta yaptığımız işlemleri busayılarla yapalım bu kez. ( özet yazıorum . zaten işin mantığı ve ayrıntılısı ilk örnekte var.sadece birkaç rakam değişecek)
  bu puanları ortalaması 50 sandart sapması 10 olan puanlara dönüştüreceğiz gene.

  İlker : 60,629
  Ahmet : 53,01
  Hakan : 37,78
  ayşe : 44,44
  Fatma : 58,728
  Hatice : 45,4
  olarak bulunur.

  MYO nun AP-SAY ortalaması = (60,629+ 53,01+37,78)/ 3 = 50,47 ( bu fomüldeki A yerine konulacak sayıdır)

  A= 50,47
  B= 64,81
  C= 40,57
  ÖBP (İlker için) = 45,28

  D= 80-[ (68,252-6,823)] /40,778
  = 18,571 / 40,778
  = 0,455

  AÖBP-Say(ilker) = [ 68,252- 6,823] + [ 76,176- 68,252] * 0,455
  = 61,429 + 3,605
  = 65,034

  Birde Bölüm birincisi olan Hakan'ın AÖBP sini hesaplayalım;

  AÖBP-Say(Hakan) = [ 68,252-6,823] + [ (64,81*(50,47/30))- 68,252]* 0,455
  ..................................= 61,429+ 18,55
  ..................................= 79,98

  evet görüldüğü gibi sınavda gösterilen başarı ÖBP ye etki etmiyor tabiki ama ÖBP nin ağırlıkladırılmasında yani AÖBP nin elde edilmesinde etki ediyor.Zaten önemli olanda AÖBP[​IMG] ÖBP 1 kere hesaplanır değişmez , fakat bu ÖBP yi ağırlıklandırma ( adı üstünde ağırlıklandırma) AÖBP her sene sınavdaki kişisel veya MYO nun başarısına göre yada başarısızlığa göre değişebilir.  Toplam DGS puanıda şu şekilde hesaplanır. forumda her sene katsayılar değişir vs gibi yazılar okudum . bunlar doğru değildir.Katsayılar değişmez!
  Değişen standart sapmalar ve standart puanlardır sadece.

  DGS-say Puanı = Sayısal Standart puan( bunu ilk başta hesapladık yukarda zaten) *3,0 + Sözel standart puan*0,6 + AÖBP-say*0,6

  İlker için 50 sayısal neti için Sayısal standart puan hesabı yaptık (37,89 bulmuştuk) fakat Sözel standart puan hesabı yapmadık. farzedelim 56 olsun o da. AÖBP sini de
  61,401 bulmuştuk (ilk örnek için) ,o halde;
  DGS-say Puan 1(ilker) = 37,89* 3,0 + 56* 0,6 + 61,401 *0.6
  .............................. = 184,11

  İlker için ikinci örnekte ise 80 sayısal neti vardı.Ve standart sayısal puanını da 60,629 olarak bulmuştuk. sözel standart puanıda bu kez 61 olsun (netlerini artırdı sonuçta adam[​IMG]) ) Bu 80 netle AÖBP sini de 65,034 olarak bulmuştuk

  DGS -say Puan 2(İlker) = 60,929* 3,0 + 61*0.6 + 65,034 *0,6
  ............................... = 258,4

  tabi şimdi ''80 netle bu puan mı alınır hiç'' dediğinizi duyuyorum sanki[​IMG]
  evet sadece bu 6 kişi girerse sınava ve bu netleri yapıp bu akademik ortalamalara sahip olurlarsa alacakları puan budur[​IMG] tabi aday sayısı arttıkça standart sapmalar ve standart puanlar değişebileceği için puanlar da rakamsal olarak farklılaşıcaktır. ama YÖNTEM budur arkadaşlar.

  (Yukardaki örneklerde sadece sayısal standart puan hesabı yaptık. aynı yöntemle sözel ve EA standart puanlarını da hesaplayabiliriz tabiki.ama önemli olan işin mantığı.gerisi sadece rakamları değiştirmeye kalıyor zaten.) işlem hatası yapmış olabilirim. ama dediğim gibi yöntem bu şekilde.


  Alıntıdır
   


 2. manasdest Member

  tşk.ler,anladığım kadarıyla mezun olunan bölümün mezunlarının başarı ortalaması (mzn yılı aynı) öbp için okuldan teminedilebilir,geçen yılların standart sapmalarını ösymden alırsak net sayılarımza göre yaklaşık puanlarımızı bulabiliriz.sağolun verdiğiniz bilgiler için iyi akşamlar):
   
 3. seoceo2008 Guest

  Blizzard brought the new beta which is called “WoW Wrath of Lich King Expansion Pack” out on November 13, 2008. Can this be the spring for Blizzard? Or are Blizzard making bottom drawer for others like WoW Power Leveling? I will tell you. Now there are lots of MMORPG players who are buying WoW Wrath of Lich King Expansion Pack CD Key. This is the first step for one to enjoy the new beta of World of Warcraft. While what is the next one? Buying WoW gold and level the character? I doubt it is the World of Warcraft Power leveling. No one wants to level their character the same way as the do in WoW before the new beta was put into market. They just wanna enjoy the difference. And who are earning profit because of this?This weekend will be an exciting chance for many to see Warhammer Online cd key. and here I want to give you some more good news for if you need warhammer online gold, warhammer cd key, We are a professional online store of Warhammer Power leveling,wow gold or World of Warcraft cd key(wow cd key) ,We just provide the lowest price and the best service. We are 24/7 online.We can't wait to welcome you!See you onthe battlefield, hope you enjoy the game with our service.
   

Sayfayı Paylaş