Anlaşmalı boşanma şartları nelerdir?

Konusu 'Sosyal Konular' forumundadır ve BaRıŞ tarafından 19 Kasım 2013 başlatılmıştır.

 1. BaRıŞ Well-Known Member


  Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

  MADDE 166/3–Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Buhalde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

  MADDE 184/5-Boşanma veya ayrılığın fer'i sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

  Medeni Kanun’un madde metnini irdelersek anlaşmalı boşanma için gereken şartları şöyle sıralayabiliriz;

  a)Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Taraflar bir yıldan daha az evli kalmışlarsa bu durumda anlaşmalı boşanma mümkün değildir.Anlaşmalı boşanmada tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını ispatlamalarına gerek duyulmaz.

  b)Eşlerin birlikte mahkemeye müracaat etmesi ya da bir eşin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi gerekmektedir.

  c)Hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi gerekmektedir.Taraflar duruşmada avukatla temsil edilseler bile hakim tarafları en az bir kez bizzat dinlemelidir eşler boşanma konusundaki iradelerini hakimin huzurunda açıklamalıdırlar.

  d)Tarafların boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu ile ilgili olarak bir protokol üzerinde anlaşmaları ve hakimin de bu protokolü uygun bulması gerekir. Protokol Anlaşmalı Boşanma davasının özünü oluşturur.

  İlk bakışta basit bir mutabakat metni gibi görünse de boşanmanın sonuçlarını belirlerken tarafların bazı haklarından feragat etmesi, taraflar ile çocukların ilişkisi, tazminat, nafaka malvarlığının tasfiyesi gibi önemli sonuçları bulunmaktadır. Bu sebeple Protokol hazırlanması tarafların titizlikle, sonuçlarını düşünerek yapmaları gereken bir işlemdir.

  Boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hakkında düzenlenen protokolü, hakimin uygun görmesi, uygun görmezse gerekli değişiklikleri yapması, bu değişiklikler taraflarca da kabul edilirse boşanmaya karar verilmesi, kabul edilmezse ve açıkladığım koşullardan bir tanesi bile eksikse tarafların delillerini sunarak evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ispatlamaları gerekir.

  Anlaşmalı boşanmanın koşulları oluştuğunda hakim bu durumla bağlı kalarak mutlaka boşanma kararı verecektir, hakim bu durumda ayrılık kararı veremez.

  Taraflar kanuna, ahlaka, kişilik haklarına aykırı olmamak koşulu ile her konuda serbestçe anlaşabilirler ve buna ilişkin bir protokol düzenlerler. Protokol hükümlerinin yerine getirilebilir olması geçerli bir Protokol için yeterlidir.

  Tarafların anlaşarak boşanmasından sonra taraflar arasında hiçbir hak ve alacak kalmaz. Dava ile birlikte kendi adına nafaka veya tazminat istemeyen eş daha sonra bu taleplerde bulunamaz.

  Eşlerin boşanma süreci gerek eşler açısından gerekse çocuklar açısından zor bir süreçtir bu sürecin daha kolay ve sıkıntısız bir şekilde aşılmasını sağlayan kanundaki anlaşmalı boşanma konusundaki düzenleme bu sürecin taraflar açısından daha kolay aşılmasını sağlayan bir düzenlemedir.

  (Milliyet)
   


Sayfayı Paylaş