Anayasanın 28. Maddesi ve Doğru Bilgi Alma Hakkı Arasındaki İlişki

Konusu 'Hukuk Rehberi' forumundadır ve EmRe tarafından 10 Ekim 2012 başlatılmıştır.

 1. EmRe Well-Known Member


  Anayasanın 28. Maddesi İle Doğru Bilgi Alma Hakkı Arasındaki İlişki
  Anayasanın 28. Maddesiyle Doğru Bilgi Alma Hakkı Arasındaki İlişki

  Aşağıda verdiğimiz Anayasamızın 28. maddesini kısaca özetledikten sonra bu madde ile doğru bilgi alma hakkı arasındaki ilişkiyi şöyle açıklayabiliriz;

  Anayasanın 28. maddesi:"Gizliliği kaldırılmış olan bilgi veya belgeler, bu Kanunda belirtilen diğer istisnalar kapsamina girmiyor ise, bilgi edinme başvurularına açık hâle gelir."Demektedir.

  Bilgi edinme hakkı son 10 yıldır hayatımızda olan bir kavram. Bu uygulamaya göre her vatandaş her kurumdan isteiği bilgiye edinme hakkına sahiptir. Bu maddede de gizlilik esasına bağlı olmayan belgeler hakkında bilgi edinme başvurusunda bulunulabileceği belirtiliyor. Bilgi edinme hakkı yurttaşların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının elinde bulunan bilgilere erişebilmesi hakkıdır.


  Anayasa Madde 28
  X. Basın ve Yayımla İlgili Hükümler

  A- Basın Hürriyeti
  - Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.
  (İkinci fıkra mülga: 3.10.2001-4709/10 md.)
  - Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.
  Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26 ve 27 nci maddeleri hükümleri uygulanır.
  - Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü tehdit eden veya suç işlemeye ya da ayaklanma veya isyana teşvik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere ilişkin bulunan her türlü haber veya yazıyı, yazanlar veya bastıranlar veya aynı amaçla, basanlar, başkasına verenler, bu suçlara ait kanun hükümleri uyarınca sorumlu olurlar. Tedbir yolu ile dağıtım hâkim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle önlenebilir. Dağıtımı önleyen yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir. Yetkili hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, dağıtımı önleme kararı hükümsüz sayılır.
  - Yargılama görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, kanunla belirtilecek sınırlar içinde, hâkim tarafından verilen kararlar saklı kalmak üzere, olaylar hakkında yayım yasağı konamaz.
  - Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya kovuşturmasına geçilmiş olması hallerinde hâkim kararıyla; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlâkın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararı veren yetkili merci, bu kararını en geç yirmidört saat içinde yetkili hâkime bildirir; hâkim bu kararı en geç kırksekiz saat içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır.
  - Süreli veya süresiz yayınların suç soruşturma veya kovuşturması sebebiyle zapt ve müsaderesinde genel hükümler uygulanır.
  - Türkiye’de yayımlanan süreli yayınlar, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine, millî güvenliğe ve genel ahlâka aykırı yayımlardan mahkûm olma halinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir. Kapatılan süreli yayının açıkça devamı niteliğini taşıyan her türlü yayın yasaktır; bunlar hâkim kararıyla toplatılır.
   


Sayfayı Paylaş